Yacht Byggeri ved brug af moderne vakuum teknologi

En af de førende europæiske producenter af luksus yacht, Galeon, som driver 2 produktionsanlæg i nærheden af Gdańsk, Polen. Galeons motordrevne yachts, er op til 25 meter lange, med komponenter som skrog, dæk, og overbygningen konstrueret i glasfiberforstærket plast. Dette materiale er enten håndlamineret eller produceret gennem en vakuuminfusions proces. Disse komponenter skal kunne modstå høje spændinger, samtidig med de både er visuelle, og strukturel perfekt. Vakuumsystemet som bliver brugt til infusionen processen, skal fungerer pålideligt, og være modstandsdygtig overfor dampen fra harpiksen. I juli 2013 valgte Galeon, et Busch vakuumsystem, med Mink klov vakuumpumper. Dette system, forsyner hele laminatafdelingen med vakuum, så de kan producerer komponenter af høj kvalitet.
Galeon_2_News_Web_Image.jpg

De største komponenter som laves ved brug af vakuuminfusions processen, er skroget, dækket, og overbygningen.
Før i tiden brugt Galeon vakuum injektorer som var monteret direkte ved støbeformene.
På grund af stor efterspørgsel, begynde man i starten af 2013 at finde en mere effektiv og pålidelig produktion. Galeon ville gerne have et vakuumsystem som kunne forsyne alle støbeforme på samme tid. Efter flere samtaler med Busch, blev en vakuumkonsulent sendt ud for at kigge på Galeons faciliteter, og udregne deres vakuumkrav.
Busch foreslå derefter et centraliseret vakuumsystem med Mink klo vakuumpumper, et vakuum reservoir samt en kontrol system. Yderligere hjalp Busch også med konstruktionen af rørtrækningen, fra system, og gennem laminatafdelingen. Efter den nye rørtrækning, er der etableret vakuumforbindelse ved alle støbeforme, så luften kan blive evakueret fra formene efter behov.
Mink klo vakuumpumperne er dimensioneret således det er muligt at forme to skibsskrog og tre mindre komponenter, samtidigt. Hvis der er behov for en stigning i vakuum forsyningen i fremtiden, er det muligt at installerer et identisk system, og derved fordoble vakuum forsyningen. Både rørtrækningen og kontrolsystem er allerede klargjort for denne mulige fordobling.Komponent fremstilling tager mellem fem og syv dage, fra anvendelsen af gelcoat til fjernelsen af det færdige produkt fra støbeformen. Formen bliver først vokset, hvorefter gelcoat harpiks tilføres. Efter gelcoat harpiksen er stivnet, tilføres få lag af glasfiber i hånden.
Derefter anbringes forskellige antal tør glasfiber inde i formen, antallet afhænger af størrelsen af komponenten. Når denne proces er færdig, lukkes formen med vakuumfolie, hvorefter harpiks indløbet tilsættes, og alle kanter forsegles. Herefter tilsluttes formen vakuumsystemet, og luften ekstraheres. Vakuumpumpen kører kontinuerlig på dette tidspunkt, for at finde eventuelle lækager, og lukke dem manuelt. Sensorer tilknyttet vakuumforbindelsen, viser hvornår det ønskede vakuumniveau er nået samt vedligeholdt, dette viser også om formen er helt lufttæt. Denne proces tager cirka 2 timer, og forsikre at formen er lukket rigtig, og folien er blevet påført korrekt.
Omkring 200-600 kg harpiks bliver suget ind i forment, afhængig af størrelsen. Vakuum inde i forment, garanterer at harpiksen bliver ligeligt fordelt, og hæmmer dannelsen af luftbobler. Yderligere 1-2 timer er nødvendigt for at sikre harpiksen når alle dele af formen.
Under denne proces kører pumperne kontinuerelig i en "automatisk mode".

Det betyder, at vakuumpumpen skaber et forudbestemt vakuum niveau i reservoiret, og derefter slukker sig selv. Luften som bliver ekstraheret fra formen, ryger ind i dette reservoir. Hvis trykket i reservoiret stiger over et vist niveau, bliver vakuumpumpen tændt igen.
Fordi vakuumpumpen kører med mellemrum, sparer den på energiforbruget, og derved energi omkostningerne. under infusionsprocessen, overvåges formen også af Galeons personale for at sikre eventuelle utætheder udbredes straks. Dette er af allerstørste betydning, da Galeon ønsker at tilbyde sine kunder produkter af den højest mulige kvalitet.

Produktkvalitet, og pålidelighed var de primære grunde for valget af Busch og deres Mink klo vakuumpumper. Mink klovakuumpumper er tørtløbende, hvilket betyder at luften ikke kommer i kontakt med drift væsker. Harpiksdampen kan reagere med forskellig drift væsker i traditionelle vakuumpumper, hvilket reducerer deres smøreegenskaber, og aftager systemet ydeevne. Yderligere er Mink vakuumpumper kontaktfrie pumper, så der er ingen slidtage på interne dele, og derved næsten ingen vedligeholdelse på dem. Efter 2 års drift, kunne Busch teknikere udskifte indløbsfilter, og skifte olien i gearkassen. En inspektion af vakuumpumpen viste ingen slid eller skader, og de interne komponenter var fri for partikler, og kondenserede harpiks damp.

Beslutningen til fordel for Mink klo vakuum teknologi anses af Galeon at være korrekt, da Busch konsulentens service, og senere levering samt installationen gik perfekt. En yderligere fordel er den simple systems udvidelse af Busch løsning, da Galeon er sikker på produktionen vil stige i fremtiden.

Omkring Galeon
Galeon blev etableret I 1982, og har fra starten produceret motordrevne både.
Det styres stadig af grundlæggeren, og er i dag en af de førende luksus yacht producenter i Europa. Virksomheden beskæftiger i dag over 500 medarbejder, på de 2 fabrikker nær Gdańsk, Polen.
Anerkendte marine arkitekter designe båd serierne, som produceres som basismodeller, for senere at blive tilpasset den enkelte kundes præferencer.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os