Vakuumtransport af mandler i marcipanproduktion

Den traditionelle Berlin-baserede virksomhed, Georg Lemke GmbH & Co. KG, har fremstillet marcipan siden 1902. Fra det mest beskedne udgangspunkt har denne familievirksomhed siden udviklet sig til en topmoderne virksomhed, som anvender den nyeste teknologi til at fremstille marcipan som det primære produkt til konfektureindustrien. I dene udviklingsproces har virksomhedens egen teknologiafdeling udviklet og indført flere produktionssystemer. Siden 2006 har Lemke skiftet fremføringen af de individuelle produkter næsten udelukkende til pneumatisk sugning, som afhænger af Mink® kloteknologien fra Busch, til generering af vakuum.
Almonds in all processing stages are transported by pneumatic suction-conveying systems at Lemke
Almonds in all processing stages are transported by pneumatic suction-conveying systems at Lemke

Med 130 ansatte producerer Lemke over 10.000 tons marcipan-, persipan-, nougat- og hasselnødde- og mandelprodukter årligt. Kunderne er virksomheder inden for sukkervareindustrien, som derefter behandler disse produkter yderligere. Eksportandelen er 30 %, hvor størstedelen eksporteres til Skandinavien, Polen og Ukraine. Tidligere blev mandler transporteret til de enkelte maskiner med pneumatisk trykfremføring og transportbånd. Ulempen ved trykfremføring er, at roterende fødere skulle være knyttet til siloerne til at forhindre, at rør og/eller siloer blev blokeret. Men de roterende fødere forårsagede et højt niveau af mandelknusning. Hertil kom, at hastigheden var for høj i trykfremføringen, så flere mandler blev knust i rørets hjørner. Fra et økonomisk synspunkt var behovet for energikravene til at skabe den nødvendige trykluft for stor. Vedligeholdelse af de mekaniske transportbånd var kompliceret, og de udgjorde ikke et lukket system. Som følge heraf kom de pågældende produkter i kontakt med den omgivende luft, hvilket ikke var ideelt, når det drejede sig om hygiejne. Teknikerne i planlægningsafdelingen hos Lemke overvejde derfor, hvordan produkterne kunne transporteres mere effektivt og i et lukket system. Det første pneumatiske transportsystem blev planlagt og taget i brug i 2006. En Mink® klovakuumpumpe fra Busch blev installeret for at generere det nødvendige vakuum. De første indtryk var særdeles positive. Takket være vakuumtransporten af mandler, forårsager transporten betydeligt mindre materialeslitage. Alligevel kan mere end dobbelt så meget materiale transporteres med en vakuumpumpe end tidligere med trykfremføring. Roterende fødere på siloer og beholdere er ikke længere nødvendige. Så virksomheden har installeret et transportsystem, der transporterer mandlerne hygiejnisk i et lukket system og reducerer mandelbeskadigelse. Som følge heraf har det været muligt at reducere driftsomkostningerne betydeligt, eftersom der ikke længere er behov for at generere trykluft til trykfremføring, og energibehovet for roterende fødere er udeladt. Desuden giver Mink® vakuumpumper en meget høj effektivitet takket være deres kontaktfrie kompression, hvilket afspejler sig i det lave strømforbrug i forhold til andre vakuumpumper.

Efter disse indledende erfaringer er stort set alle fremføringssystemer hos Lemke blevet konverteret til vakuumtransport. Der er nu 12 Mink® vakuumpumper i brug på forskellige fremføringssystemer. Treholdsskift døgnet rundt sørger for, at de enkelte fremføringssystemer er i brug i gennemsnit 80 % af tiden. Når et transportørsystem slukkes, forbliver materialet i rørene takket være fremføring med prop. Det har den fordel, at materialet omgående kan stilles til rådighed igen, når systemet startes op igen.

For Sven Hell, administrerende direktør hos Lemke, er det vigtigt, at kun identiske vakuumpumper bruges i hans forretning, og at de hurtigt kan udskiftes i tilfælde af nedbrud. En anden vigtig faktor for hr. Hell er den hurtige service fra Busch, der driver sit eget serviceværksted i Berlin. For Marco Feuer, projektleder hos Lemke, som er ansvarlig for fremføringssystemer, er pålideligheden af Mink® vakuumpumper det vigtigste aspekt. Siden de første pumper blev taget i brug i 2006, har der ikke været en eneste fejl, endsige et nedbrud i nogen af Mink® pumperne. Samt at disse vakuumpumper stort set er vedligeholdelsesfri. Det var ikke før 2010, efter fire års driftstid med treholdsskift, at der blev udført vedligeholdelse på vakuumpumperne for første gang. Et filter er monteret direkte over hver Mink® vakuumpumpe for at beskytte pumperne mod indtagelse af faststof. Dette filter skal udskiftes en gang om året. Det lave vedligeholdelsesbehov og den økonomisk drift af en Mink® vakuumpumpe er knyttet til dens design. Mink® klovakuumpumper komprimerer indsugningsluften gennem to rotorer med en kloprofil Roterer i modsatte retninger. Kloprofilerne er formet så de indtager, komprimerer og derefter udstøder luften igen med en enkelt rotation. I den proces kommer kløerne ikke i berøring med hinanden eller med cylinderen, hvori de roterer. Der er derfor ingen friktion og dermed ingen slitage i pumpens indre dele. Desuden kan brugeren dispensere driftsvæsker som f. eks. olie til smøring og afkøling. Kloparret synkroniseres af et oliesmurt gear, som er adskilt fra kompressionskammeret. Denne gearolie skal skiftes for hver 20.000 driftstimer, hvilket svarer til et olieskiftsinterval på fire til fem år givet driftsforholdene hos Lemke.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os