Flere økonomisk fordele ved skift til centraliseret vakuumforsyning

Maulburg, Germany Goodvalley Polska Sp. z. o.o. en af de største svinekødproducenter i Polen, Fremstiller forskellige typer pølser, skinke og and kødprodukter. Alle pølser pakkes på en brugervenlig måde ved brug af modificeret atmosfære emballage (MAP). Det vakuum, der bruges til at evakuere luften fra emballagen, forsynes af et centralt vakuumsystem fra Busch. Systemet forsyner alle emballagelinjer med det nødvendige vakuum, inden den beskyttede atmosfære tilføres emballagen. Ved hjælp af denne centrale vakuumforsyningsenhed kunne Goodvalley Polska opnå optimal økonomisk effektivitet.
Fig. 1: Goodvalley Polska specialitet er forskellige pølser og kødprodukter
Fig. 1: Goodvalley Polska specialitet er forskellige pølser og kødprodukter

Goodvalley Polska bruger beskyttende atmosfære, en gasblanding af kuldioxid og nitrogen, til at pakke sine produkter. Dette frembringer en udlignings atmosfære i emballagen, hvilket øger produktets holdbarhed drastisk og sikrer, at produktets farve, konsistens og friskhed opretholdes i hele opbevaringsperioden.

Goodvalley Polska kombinerer alle procestrin på deres faciliteter i Przechlewo, fra slagtning til forsendelse af de færdige produkter. Hver dag slagtes 1.000 grise. Alle dyrene kommer fra selskabets egen svineavl, Poldanor SA, kun få kilometer væk. De kan således påvirke kødets kvalitet under avlsprocessen. Begge Goodvalley Polska Sp. z. o.o. Og Poldanor SA tilhører den internationale Axzon-koncern. 


Fig. 2: Pakning af fars med bakkeforseglingsemballage 

I slutningen af 2015 foreslog Busch, Goodvalley Polska at centralisere deres vakuumforsyning for alle fire pakkelinjer.

Beskyttet atmosfære anvendes i emballageprocessen, på i alt fire emballagelinjer, som hver er udstyret med bakkeforseglingsemballage. R 5 lamelvakuumpumper fra Busch blev oprindeligt installeret ved hver emballage maskine, på en etage direkte over hver maskine. Ifølge den tekniske direktør for Goodvalley Polska, Tomasz Paciorek, blev denne beslutning truffet for at holde spildvarmen fra vakuumpumperne, ude af forarbejdnings- og emballagerummet.

I slutningen af 2015 foreslog Busch, Goodvalley Polska at centralisere deres vakuumforsyning for alle fire pakkelinjer.

En centraliseret af vakuumforsyningen ville give følgende fordele.

  • Energibesparelser
  • Større sikkerhed for vakuumforsyningen
  • Mulighed for at udføre service, mens systemet er i gang


I sidste ende besluttede Tomasz Paciorek at skifte til et sådant vakuumsystem fra Busch. Den blev installeret i begyndelsen af 2016 og har siden kørt i cyklusser på 20 timer, fem til seks dage om ugen.

Systemet består af i alt fire R 5 lamelvakuumpumper. De er forbundet med en vakuumbeholder, hvor de opretholder et konstant vakuum på 150 millibarer. Højst tre af de fire vakuumpumper er nødvendige for at gøre dette niveau. En af vakuumpumperne fungerer kun som standby pumpe. Selv ved fuld belastning, bruger systemet kun tre i stedet for de tidligere krævede fire vakuumpumper, hvilket svarer til årlige energibesparelser på ca. 3.750 kilowatt timer. Vakuumsystemet fungerer som et efterspørgsels drevet system, hvilket betyder, at det kun er de nødvendige R 5 lamelvakuumpumper som er i drift af gangen.

Kun to vakuumpumper er normalt i drift, hvorved den største R 5 lamelvakuumpumpe med en pumpehastighed på 400 m3 pr. time forsyner basisbelastningen alene. Sammenlignet med den tidligere decentrale vakuumforsyning giver dette energibesparelser på 83.000 kWh, hvilket svarer til en halvering af energiforbruget. (Fig.1).


Fig. 3: Centraliseret vakuumsystem fra Busch til vakuumgenerering i Emballage bakker, før der tilføres beskyttelsesgas

R 5 Lamelvakuumpumper fra Busch er ekstremt robuste, og der har aldrig været en fejl, uanset om det var med den tidligere opsætning med decentrale opstillinger eller ved det nye centraliserede vakuumsystem. Selv hvis en af vakuumpumperne skulle svigte, ville der ikke ske nogen afbrydelse af driften, da der altid er en ekstra pumpe. Vakuumbeholderen hvor der konstant opretholdet et permanent vakuum på 150 millibarer, garanterer de hurtigste evakueringstider og dermed hurtigste cyklusser under emballering. Den centrale vakuumforsynings design gør det også muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde under drift. Vedligeholdelsespersonale behøver ikke at komme ind i selve produktionsområdet, for at udføre servicen. I stedet går de ind i teknik rummet på øverste etage, hvor systemet er placeret. Under vedligeholdelsesarbejdet kan hver enkelt R 5 lamelvakuumpumpe slukkes uden at påvirke vakuumniveauet.

Alle installerede vakuumpumper er specielt designet til at håndtere ilt og kan trygt komprimere iltindhold på over 21 procent. Dette gør det muligt at tilføje gasblandinger med et oxygenindhold på ca. 70 procent til MAP-emballage ved anvendelse af vakuumkammeret. Denne høje koncentration af ilt gør gasblandingerne eksplosiv.
Under den normale emballageproces, bliver emballagekammeret ventileret, efter gasblandingen er blevet tilført, således at kun normal luft fjernes under den næste emballeringscyklus og forhindrer derved faren for eksplosioner. Kun det usandsynlige tilfælde af en defekt ventil eller anden defekt kan føre til øget koncentration af ilt i vakuumpumperne, når det pumpes ud.
Derfor lever de installerede R 5 lamelvakuumpumpe op til de højeste sikkerhedskrav, så de også sikkert kan fjerne selv øgede iltkoncentrationer..

Teknisk direktør Tomasz Paciorek er meget tilfreds med denne løsning. En yderligere fordel ved centraliseringen af vakuumforsyningen vil blive demonstreret i 2017, når en femte emballeringslinje vil begynde at fungere. Den bliver tilsluttet den centrale vakuumsystem uden det kræver en udvidelse af systemet. Vakuumspecialisterne fra Busch, havde allerede beregnet, at det nuværende system kunne forsyne yderligere en ekstra emballeringsledning med vakuum. Dette øger energibesparelsen endnu mere i forhold til den originale individuelle forsyning af vakuum til emballeringsmaskinerne.

Goodvalley Polska

Siden begyndelsen i 1999 har Goodvalley Polska produceret pølser og kødprodukter i den polske landsby Przechlewo. I dag er det en af de største polske leverandører af disse produkter. Hovedmarkederne er Europa og USA, hvor de leverer til forskellige supermarkedskæder.
Produktsortimentet omfatter forskellige pølse specialiteter, skinker, bacon, friske kødprodukter som fars, svinekød i skiver og portioner samt færdiglavede marinerede og krydrede specialiteter til grill.
Goodvalley Polska har fra begyndelsen haft stor opmærksomhed på kvalitet og hygiejne, og siden 2002 har de produceret deres produkter i henhold til HACCP-standarden.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os