Pålidelig iltforsyning til beluftningskanaler

Maulburg, Germany Spildevandforsyningen den største af 2 i Rheinfelden-Schwoerstadt. Den forsyner en befolkning på 47.000, hvilket svare til den renser 4.000 kubikmeter spildevand om dagen i tørt vejr og op til 25.000 kubikmeter i vådt vejr. For ventilering af beluftningskanalerne, bruger anlægget Tyr kapselblæsere Busch.
4 luftkanaler med en samlet volumen på 7.200 kubikmeter, sikrer biologisk spildevandsbehandling ved rensningsanlægget i Rheinfelden-Herten
4 luftkanaler med en samlet volumen på 7.200 kubikmeter, sikrer biologisk spildevandsbehandling ved rensningsanlægget i Rheinfelden-Herten

Spildevandforeningen i Rheinfelden-Schwörstadt styre både rensningsanlæg, samt flere regnvands overløb. Anlægget har været i drift siden 1980, det er blevet renoveret og istandsat i de seneste år, så det opfylder de nyeste tekniske standarder. Takket være en investering på 7,5 mio. EUR, er anlægget udstyret med de nyeste teknologier, og derved har de reducerede den forurening vandet har, hvilket har en positiv indvirkning på vandkvaliteten i de naturlige vandløb. I 2008 blev der anskaffet 4 nye kapselblæsere til ventilationskanalerne og samt en ekstra som erstatnings blæser. Efter flere års drift, blev disse blæsere meget ustabile, og mængden af både vedligeholdelse og reparation steget kraftigt.

Drift ansvarlig Jürgen Nass, indså hurtigt at denne udvikling ikke kunne forsætte, og begyndte at lede efter alternativer. Valget blev Busch kapselblæsere, og i juni 2015, blev en af de eksisterende blæsere erstattet af en Busch kapselblæsere(fig. 1). 


fig. 1: 2 Tyr kapselblæsere, med en volumenstrøm på 2.600 kubikmeter i timen hver, er i drift på hver luftningskanal

Denne kapselblæser har siden da, ventileret den ene af de fire ventilationskanaler. Mindre end et år senere, blev endnu en af disse blæsere udskiftet, efter den gik i stykker (fig. 2). Alle fem blæsere fungerer fuldautomatisk via en PLC-styring, og er forbundet til spildevandsanlæggets styresystem. Oxygenindholdet i hver beluftningskanalen måles kontinuerligt via en sensor. Hvis minimalværdien nås, starter kapselblæseren automatisk, og ventilerer indtil en foruddefineret maksimal værdi nås i beluftningskanalen. Hver blæser tændes og slukkes i gennemsnit 15 gange om dagen. Kapselblæserne er hastighedsreguleret. Intensiteten af ilt injektion reguleres i hele driftsperioden, som er omkring 45 minutter ad gangen.


fig. 2: På grund af deres modulære design, kan Tyr kapselblæser fra Busch tilpasses individuelt for at opfylde kravene

I en direkte sammenligning mellem de først anvendte blæser, og de nye Tyr kapselblæsere er fordelene indlysende (fig.3): Tyr kapselblæsere er meget brugervenlig i forhold til andre blæsere.
Olie niveauerne i både gear og lejer kan kontrolleres udefra, selv med kabinet lukket. Olieskift er meget simpelt at udføre, da olie påfyldning hullerne og olieaftapningsproppen er tilgængelige, når døren til kabinettet åbnes. Indløbet filter monteret på en sådan måde, at det kan tages ud, uden den bliver udsat for urenheder.


fig. 3: Drift ansvarlig Jürgen Nass fra spildevandsforeningen Rheinfelden-Schwoerstadt er sikker på, at han har lavet det rigtige valg med Tyr kapselblæser 

Efter et års drift, har der endnu hverken været fejl eller kapselblæseren har svigtet under drift.
Det er intentionen hos Jürgen Nass, at udskifte de resterende blæsere, med Tyr kapselblæsere. 


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os