Reducerede CO2-udledninger via centralisering af vakuumforsyningen

Block House Fleischerei GmbH har et erklæret mål, øget energieffektivitet og reduktion af drivhusgasser. Block House som producere burgere, og andet kød i portioner, har reduceret deres CO2-udledningen med 36,1 tons, gennem effektivisering af deres vakuumforsyningen. Effektiviseringen består primært i et centralt vakuumsystem fra Busch. Takket være konstruktionen af det centraliserede system, og dens styresystem forbruger det markant mindre energi end før, hvor der blev anvendt decentraliseret system.
Fig. 1: 49 restauranter serverer Block House-bøffer fra virksomhedens eget slagteri.Source: Busch Dienste GmbH
Fig. 1: 49 restauranter serverer Block House-bøffer fra virksomhedens eget slagteri.Source: Busch Dienste GmbH

I 1973 blev Block House-slagteriet grundlagt af Eugen Block, og det er de samme kvalitetsstandarder man arbejder med i dag. IFS-certificeringen bekræfter den høje kvalitet af deres produkter. Produkternes kvalitetsmærkning garanterer også, at det anvendte kød kun stammer fra køer, som er blevet opdrættet på en måde, der er passende for arten. Kødet til bøffer kommer hovedsageligt af Angus- og Hereford kvæg.

Hos Block House Fleischerei GmbH, føler man sig ligeså ansvarlig for miljø og bæredygtighed, som man gør det for at opretholde sine strikse kvalitetsstandarder. Deres energistyringssystem er certificeret i henhold til ISO 50.001 og er en del af projektet "Companies for Resource Conservation" i Hamburg. 

Så tidligt som i 2013 blev energiforbruget til vakuumforsyningen af pakkemaskinerne analyseret, og det blev bestemt, at der måtte være et besparelsespotentiale. På det tidspunkt var hver af de fem pakkelinjer, som hver havde en termoformningsmaskine, udstyret med en lamelvakuumpumpe som forpumpe samt en vakuumbooster. Disse vakuumpumper var installeret tæt på pakkemaskinerne og derfor i nærheden af produktionen, hvilket resulterede i vakuumpumperne udsendte deres spildvarme direkte ind i produktionsområderne. Det var kun muligt at opretholde de lave rumtemperaturer, som kræves af hygiejnemæssige årsager, ved at øge klimaanlæggets ydelse. Yderligere var støjen fra vakuumpumperne også til stor gene for de ansatte i produktionen.


Fig. 2: Modning, udskæring og portionsopdeling af oksekødsprodukter udføres på eget slagteri hos Block House i Hamburg. Source: Busch Dienste GmbH

Foruden at imødekomme denne problemstilling, ville man også spare energi og reducere CO2-udledningerne, og gøre vedligeholdelsesarbejdet lettere. Sammen med vakuumspecialister fra Busch, blev der udviklet et system som både var energibesparende, samt ville eliminere de andre ulemper. Teamet blev hurtigt enige om, at en central vakuumforsyning til pakkemaskinerne ville være den ideelle løsning. Grundlaget for at designe det centrale vakuumsystem var de fem eksisterende termoformningspakkemaskiner, som kun har behov for vakuum til den faktiske pakkeproces, fordi det nederste folie ikke suges ind i formene med et vakuum, men i stedes blæses ind i formene med trykluft. 

Together with the vacuum specialists from Busch, a concept was developed to find an energy-efficient solution that would also ideally eliminate all the other previous disadvantages. The team quickly agreed that central vacuum supply of the packaging machines would be the ideal solution. The basis for designing the centralized vacuum system was the five existing thermoforming packaging machines, which only require vacuum for the actual packaging process because the base foils are not sucked into the forms with a vacuum, but are rather blown into the forms with compressed air.


Fig. 3: Centralt vakuumsystem fra Busch. Source: Busch Dienste GmbH

Dette resulterede i det nye centralvakuumsystem (fig. 3) som har været i drift siden september 2015.Centralvakuumsystemet består af fire R 5 lamelvakuumpumper med fire Panda vakuumboostere. Et vakuummodul bestående af en lamelvakuumpumpe og en vakuumbooster har udelukkende en standby funktion og bruges kun, hvis der skal udføres vedligeholdelse under driften. Centralvakuumsystemet er placeret en etage under produktionsområdet i et særskilt rum, og er således fuldstændig adskilt fra produktionen.

Pakkekammeret evakueres i to trin med to vakuumforsyningslinjer. Der er et konstant såkaldt "grov" vakuum på 30 millibar i den ene linje, hvilket muliggør hurtig evakuering til et "grov" vakuumniveau. Når dette er blevet opnået, skifter systemet til den anden linje med et vakuumniveau på 4 millibar. Denne to-trins trykudligningsmetode giver korte cyklustider. Der er buffertanke mellem det centrale vakuumsystem og pakkemaskinerne for at sikre, at det nødvendige vakuumniveau til enhver tid er tilgængeligt i linjerne. Systemet kører på behovsbasis. De enkelte vakuummoduler tændes og slukkes afhængigt af trykket via tryktransmittere. Takket være denne styring, og et 9,9 kilowatt mindre energiforbrug sammenlignet med den tidligere decentraliserede forsyning, opnår Block House-slagteriet energiomkostningsbesparelser på 4.356 euro om året. Den sparede energi svarer til 22,8 tons CO2-udledning (fig. 4).


Fig. 4: Energibesparelser takket være det centrale vakuumsystem fra Busch. Source: Busch Dienste GmbH

Frank Damast, der er teknisk direktør på Block House slagteriet, er sikker på han installerede den mest moderne form for vakuumteknologi med det nye centrale vakuumsystem fra Busch, og at dette også er den gamle vakuumforsyning overlegen, når det gælder vedligeholdelseshyppighed og tilbøjelighed til at bryde ned. Det modulopbyggede design gør det næsten umuligt for vakuumforsyningen at svigte. Standby-vakuummodulet udgør også et yderligere sikkerhedselement i systemet.

Installationen af vakuumsystemet i et særskilt rum på en underliggende etage sparer 23,1 kilowatt køleydelse fra køleenheden i produktionsområdet. Det svarer til en årlig omkostningsbesparelse på 2.541 euro, og reducerer CO2-udledningen med 13,3 tons. Hvis energiomkostningsbesparelserne fra den centrale vakuumforsyning og køleydelsen gøres op, bliver det til en samlet årlig besparelse på 6.897 euro.  Den samlede reduktion i CO2-udledninger bliver på 36,1 tons. Det centrale vakuumsystem forsyner i øjeblikket fem pakkemaskiner, men er designet således, at yderligere to pakkemaskiner kan tilsluttes. Dette muliggør desuden kortere cyklustider. 

Brugen af en innovativ og energibesparende vakuumforsyning fik tilskud fra byen Hamburg via programmet "Companies for Resource Conservation", hvilket bekræftede for de ansvarlige på Block House slagteriet, at de havde fundet den bedst mulige vakuumforsyningsløsning med det centrale vakuumsystem fra Busch.  

Vedligeholdelse af det central vakuumsystem udføres en gang om året af en servicetekniker fra Busch, som koordinerer besøgene på forhånd med den produktionsansvarlige. Ved at forbinde det central vakuumsystem til drift anlæggets kontrolsystem, kan det overvåges konstant og mulige uregelmæssigheder kan opdages med det samme. Strømforbruget vises og dokumenteres som et resultat også automatisk.

Block House Fleischerei GmbH

På virksomhedens fabrik i Hamburg, Tyskland, slagtes der køer, som bliver til steaks og hakkebøffer til burgere, samt carpaccio (fig 1.). Produktionen består mest af et enkelt skiftehold, undtagen produktionen af hakkebøffer hvor der arbejdes i 2 skiftehold. Nogle af produkterne bruges på virksomhedens egen kæde af restauranter, Block House. Block House har 49 restauranter, som hovedsagelig ligger i Tyskland, men også findes i Spanien, Portugal, Østrig og Schweiz (fig. 2). I alt betjenes der over seks millioner gæster i disse restauranter hvert år. Størstedelen af produkterne fra Block House Fleischerei GmbH leveres til grossister, detailhandlen og gastronomibranchen, hovedsageligt i Tyskland og nabolandene.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os