Premium Gorgonzola emballeret med sikker vakuumteknologi

Novara, Italy Hos firmaet IGOR srl er spidskompetencen produktion af Gorgonzola, den traditionelle blåskimmelost fra Norditalien. Familien Leonardi har ejet og produceret Gorgonzola i tre generationer i deres topmoderne fabrik nær byen Novara i Piemonte-regionen. I denne proces synes de nyeste produktionsanlæg ikke at kompromittere den traditionelle produktion. De forskellige Gorgonzola-produkter pakkes i en beskyttende CO2-atmosfære. IGOR anvender også moderne teknologi til at håndtere bakkerne, før de behandles med gas, og anvender et centralt vakuumsystem fra Busch til at forsyne alle bakkeforseglings- og pakkemaskiner med vakuum.
Fig. 1: Maurizio Leonardi med friskpakket Gorgonzola. Source: Busch Dienste GmbH
Fig. 1: Maurizio Leonardi med friskpakket Gorgonzola. Source: Busch Dienste GmbH

Ud over et klart engagement i kvalitet, er IGOR også en del af den regionale identitet. Dette afspejles i forskellige sociale aktiviteter i Novara-regionen og firmaets sponsorering af lokale sportsklubber. IGOR's prestigehold er det italienske førstedivisionshold i volleyball på kvindesiden fra Novara.

Alle IGOR-produkter er forsynet med PDO-mærket. Dette europæiske certifikat står for "Protected Designation of Origin" og garanterer, at et produkt er fremstillet efter en traditionel opskrift indenfor et begrænset geografisk område i overensstemmelse med strikse produktionsregulativer.

I 1996 blev der opkøbt en 15.000 m2 stor produktionsfacilitet i Cameri, nær Novara. Efter adskillige udvidelser og moderniseringer er arealet øget til 35.000 m2, og er i 2017 igen blevet udvidet til et samlet fabriksareal på 50.000 m2. På den ene side vil dette opfylde behovet fra den konstant voksende produktionsvolumen og et stort produktsortiment. På den anden side vil firmaet også sikre sig garanti for, at alle kvalitets- og hygiejnestandarder opfyldes ved fremtidige investeringer.

IGOR Gorgonzola-specialiteter sælges til forbrugere over hele verden via supermarkedskæder, discountbutikker og dagligvarehandelen. En mindre del af produktionen går til andre forarbejdningsanlæg og den gastronomiske industri. Forskellige kæder og discountbutikker får stykkerne leveret med egne etiketter. 52 procent af Gorgonzola-produkterne eksporteres, 48 procent sælges i Italien.


Fig. 2: En del af det centrale vakuumsystem fra Busch. Source: Busch Dienste GmbH

IGOR producerer produkter 18 timer hver dag. Herefter rengøres produktionsfaciliteterne. Gorgonzola-portionerne pakkes på i alt 25 pakkelinjer, hvor de pakkes i en beskyttende CO2-atmosfære (fig. 2). Afhængig af sæsonen kører pakkelinjerne i gennemsnit 12 timer pr. dag. De fleste pakkelinjer er fuldt automatiseret. Det betyder, at Gorgonzola-blokkene på 12 kg skæres, deles i portioner og lægges i bakker helt automatisk. Bakkerne føres ind i pakkekammeret, som derefter lukkes. Herefter evakueret luften i kammeret til et vakuumniveau på fire til fem millibar. Nu tilføres der CO2, bakkerne forsegles med dækfolie, vakuumkammeret åbner, og de nu færdige portionspakker transporteres på et transportbånd, direkte til et nabolokale, hvor den ydre emballering og anden håndtering foregår. 

Det vakuum, der er behov for til pakning på samtlige pakkelinjer, genereres af et centralt vakuumanlæg fra Busch (fig. 3). Allerede så tidligt som i 1996, da firmaet købte produktionsbygningen, blev der taget hensyn til, at vakuumpumperne skulle anbringes uden for pakkelokalet i et separat lokale. Man ønskede at anvende dette koncept for at undgå at spildvarme fra vakuumpumperne kom ind i produktionsarealerne, som nedkøles til seks grader celsius. Således kunne man eliminere ekstra energiforbrug i airconditionsystemet. Samtidig blev støjemissionen på arbejdspladsen reduceret. Ved en yderligere udvidelse af faciliteterne i 2004 brugte IGOR's medarbejdere mange ressourcer på konceptet "centraliseret vakuumforsyning", baseret på principper om bæredygtige materialer og energi der er afgørende faktorer i IGOR's filosofi. 


Fig. 3: En af 25 bakkeforseglings- og pakkemaskiner der anvendes til at pakke Gorgonzola-portioner i beskyttende atmosfære. Source: Busch Dienste GmbH

I samarbejde med Busch Vacuum Pumps and Systems blev der designet og opbygget et centralt vakuumsystem, hvori de eksisterende individuelle vakuumpumper blev integreret. En hovedringledning med en totallængde på 100 meter forbinder det centrale vakuumsystem med de enkelte bakkeforseglere i pakkelinjerne. Systemet består af et totalt antal på syv R 5 lamelvakuumpumper fra Busch. 

Med fortsat brug af de eksisterende vakuumpumper er der nu installeret pumper i flere størrelser med forskellige hastigheder. De R 5 lamelvakuumpumper, der blev installeret i 1996, er også integreret i det centrale vakuumsystem. Styresystemet er designet således, at vakuumpumperne i ringledningen kan opretholde et vakuumniveau på mellem fire og fem millibar. Dette vakuumniveau opretholdes uafhængigt af belastningen. Hvis ikke alle pakkemaskiner kører med fuld kapacitet, eller kører med kort cyklustid og stor pakkestørrelse, vil kun de pumper, som er absolut nødvendige for processen, være i drift. 

Vakuumhovedringledningen fungerer samtidig som en vakuumbuffer, som opretholder det ønskede, konstante vakuumniveau. Dette hjælper med til at gøre pakkecyklusserne så korte som muligt, fordi det nødvendige vakuum er til stede umiddelbart efter, at vakuumkammeret lukker og luften hurtigt er fjernet.

Denne styring giver betydelige energibesparelser og hjælper IGOR med at realisere virksomhedsfilosofien om reel bæredygtig ressourceanvendelse.
Siden opstarten af det centrale vakuumsystem, har det fungeret ekstremt stabilt uden problemer eller nedbrud. R 5 lamelvakuumpumperne fra Busch har vist sig at være ekstremt robuste i kontinuerlig drift. Selv de gamle R 5 lamelvakuumpumper, som nu er mere end 20 år gamle, producerer det samme høje vakuumniveau og pumpehastighed som de gjorde, da de blev installeret første gang. 

Vedligeholdelsen foretages af IGOR's egne teknikere. Den er baseret på de originale reservedele fra Busch. Som et grundlæggende princip anvendes der ligeledes kun vakuumolie fra Busch. Olieformlen er udviklet præcist til R 5 lamelvakuumpumperne og garanterer et højt vakuumniveau. Med disse vakuumolier kan der også ledes en vis mængde vanddamp gennem vakuumpumpen, uden at der dannes kondens, som kan forringe vakuumegenskaberne.
En anden fordel ved et central vakuumsystem ses ved vedligeholdelsesarbejder, hvor serviceteknikerne ikke behøver at få adgang til produktionslokalerne. I stedet kan alt arbejde udføres i et separat teknikrum hvor vakuumforsyningen er installeret.

Om Igor 
Leonardi-familien har fremstillet Gorgonzola siden 1935. Det var i Mezzomerico, en lille italiensk landsby nær Novara, at Natale Leonardi fremstillede sin første håndlavede ost, der var typisk for regionen, og kørte den i sin hestevogn til Lago Maggiore, hvor han solgte den til forskellige hotelrestaurationer. Traditionerne i nutidens største Gorgonzola-fabrikant rækker tilbage til "Grandpa Natale" og er blevet holdt i hævd af Leonardi-familien i tre generationer. Produktionen og ingredienserne i den bløde ost er ikke ændret med tiden. Ikke mindst har den innovative indstilling til at udvikle nye teknologier gjort det muligt for IGOR at producere to millioner Gorgonzola-blokke hvert år og opnå en global markedsandel på 45 procent. Adskillige kvalitetsdiplomer for de forskellige Gorgonzola-produkter beviser, at kvalitet har højeste prioritet hos IGOR, også når det gælder industriel produktion.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os