Emballering af fiskeprodukter takket være et centralt vakuumsystem

Maulburg - En producent af fiskespecialiteter i Nordtyskland har produceret røgede lakseprodukter på sit nye produktionsanlæg siden starten af 2012. Mængden af lakseprodukter bearbejdet årligt er nu 3.500 tons. Dette tal forventes at stige, eftersom fabrikken er designet til vækst. Lakseprodukterne pakkes i en modificeret atmosfære via et centraliseret vakuumsystem leveret af Busch. Projektetplanlæggerne valgte Busch, da de havde et ønske om kun at anvende den mest pålidelige vakuumteknologi. Busch vakuumpumper havde også været anvendt med succes i mange år i en anden af koncernens fabrikker.
Centralvakuumforsyningssystem i et separat rum
Centralvakuumforsyningssystem i et separat rum

Denne virksomheden tilbyder et komplet udvalg af fiskespecialiteter hovedsagelig røget fisk. Færdigvarer bliver også tilberedt, fra laks, makrel, sild, hellefisk og også andre fisk og skaldyr. Alle røgede laksespecialiteter bliver produceret i det nye produktionsanlæg. De vigtigste aftagere af disse produkter er supermarkedskæder og discountbutikker i hele Europa.

Det nye anlæg har to produktionslinjer, opdelt i varm- og koldrøgede lakseprodukter. Produktemballagen foretages på tre halvautomatiske linjer, hvor slutproduktet automatisk bliver transporteret til pakkestationen, mens emballagen i bakker eller folie udføres manuelt. Et toskiftssystem anvendes, så de centraliserede vakuumsystem kører i op til 16 timer i døgnet.

Da jeg spurgte til deres valg omkring at centralisere vakuumforsyningssystemet, svarede den tekniske tilsynsførende straks: "Et centraliseret vakuumsystem flytter pumperne væk fra produktions- og emballeringsområderne, hvilket reducerer de støj- og varmeniveauer, som opleves af medarbejderne. Herudover kan vedligeholdelse udføres på enkelte vakuumpumper uden nedlukning af den generelle vakuumforsyning, og servicepersonale behøver således ikke at komme ind i produktionsområderne - bestemt en fordel for hygiejnen."

Projektlederen har mange års erfaring med Busch R 5 lamelvakuumpumper og værdsætter deres robusthed og pålidelighed. Da den nye produktionsenhed blev planlagt, var det klart, at det første valg af partner til vakuumsystemer ville være  Busch som markedsleder. "Vi har skabt en yderst moderne fabrik her", bemærkede han, "hvor vi producerer førsteklasses produkter. Vi ønskede at arbejde med de bedste leverandører og undgå eksperimenter."

To års drift har bekræftet dette synspunkt – Centralvakuumsystemet fra Busch giver en pålidelig vakuumforsyning. Det er installeret i sit eget rum og er forbundet til de tre emballeringslinjer via rør. To vakuumreservoirer i samme rum: den første leverer lav vakuum til hurtig evakuering af emballeringslinjens rørføringer, hvorefter høj vakuum fra det andet reservoir tages i brug. Niveauet for høj vakuum er afgørende for trykket i emballagen. Denne ordning sikrer, at emballagelinjerne altid har tilstrækkelig vakuumkapacitet til at arbejde med fuld hastighed. Centralvakuumsystemer har en yderligere fordel: de kræver færre vakuumpumper end decentrale systemer. Centralvakuumpumper styres individuelt, så kun dem, der er nødvendige for at opfylde de aktuelle behov, vil være i arbejde.

Størrelsen på de produkter, som indføres i emballeringsstationerne, er ikke konstant, hvilket giver variationer i emballeringsvolumen og cyklustider. I praksis betyder dette, at emballeringslinjen vil kræve mindre end vakuumsystemets disponible kapacitet, hvilket får kontrolløren til at slukke for overflødige pumper. Vakuumforsyningen kører således kun med de pumper, der er nødvendige for at tilfredsstille efterspørgslen,  og med et væsentligt mindre energiforbrug end et decentraliseret system. Decentrale vakuumpumper er direkte forbundet med emballeringslinjerne og kan ikke lukkes ned individuelt. Derfor kører de på fuld effekt, selv når det er unødvendigt.

Det nye produktionsanlæg er designet til vækst, så vakuumleveringen er dimensioneret til at rumme mindst to ekstra emballeringslinjer, som skal kunne være tilsluttet uden større ændringer. Systemet består af fire R 5 lamelvakuumpumper og to Panda Roots boosterpumper. En af R 5 lamelvakuumpumperne bruges kun som reserve.

Alle produkter er emballeret i en inaktiv atmosfære med 70 % kuldioxid (CO2) og 30 % kvælstof (N2).   Fordelene ved vakuumemballering bevares - ilt fjernes, hvilket øger produktets holdbarhed betydeligt. Inaktiv gas i emballagen beskytter produktet mod knusning og efterfølgende udtørring. Endvidere bevares det umiskendelige udseende af frisk røget laks, enten som strimler eller skiver.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os