Energibesparende iltning af beluftningstanke

I kommunale spildevandsrensningsanlæg, finder biologisk spildevandsbehandling sædvanligvis sted i en beluftningstank, eller en beluftningskanal. Spildevandet iltes ved hjælp af en kapselblæser, for at tilføre ilt til mikroorganismerne. Busch har lanceret en ny serie af Tyr kapselblæsere til denne applikation, der sikrer pålidelig ilttilførsel.
Waste_Water_Tyr_News_Web.jpg

Når det drejer sig om iltning af beluftningstanke i spildevandsanlæg, er mekaniske kapselblæsere blevet det foretrukne valg blandt de teknologier, der kan bruges til forsyning af overtryk.
Busch har med de nye Tyr kapselblæsere (figur 1) forsøgt at sætte nye standarder indenfor denne type applikation. Busch, som har været den verdensomspændende specialist inden for vakuum- og overtryks teknologi i mere end 50 år, har derfor masser af erfaringer indenfor denne type processer. 


Fig. 1: Luftningskanaler i et kommunalt spildevandsrensningsanlæg

Busch dækker et arbejdsområde fra 2,5 til 73 kubikmeter volumenstrøm pr. Minut ved et overtryk på 1 bar med sine Tyr kapselblæsere. Da driftsanlæg til rensning af spildevand, medføre betydelige omkostninger for alle kommuner, er spildevandsanlæg og andre operatører enige om, at alt energibesparelsespotentiale skal opnås i et spildevandsrensningsanlæg for at sikre den mest energieffektive drift mulig og dermed reducere driftsomkostninger. Busch videreudviklede den dokumenterede kapselblæser profil, hvilket resulterede i mere effektiv luftkompression, med et blæserstadie med perfekt tilpasset flow. IE3 effektivitets klasse energibesparende motorer er standard og også egnet til frekvensstyret drift, der yderligere øger energieffektiviteten.

I design fasen af den nye Tyr kapsel blæser, blev der lagt stor vægt på hvor kompakt den nye blæser skulle være, samt støvsvag drift. Dette resulterede i de kompakte enheder (fig. 2), der kan installeres i små rum. Støjniveauet er reduceret ved hjælp af et innovativt støjisoleringsdesign. Brugen af spiralformede og meget præcise gear, støjoptimerede indløbs- og udløbsfiltre samt et effektivt akustisk kabinet, banede vejen for denne støjreduktion, der opnås sammenlignet med almindelige blæsere.


Fig. 2: Tyr Kapselblæser, i maskinrummet i et spildevandsrensningsanlæg

Drift af Tyr kapselblæsere kan styres på forskellige måder. Eksempelvis kan det tilsluttes spildevandsbehandlingsanlæggets kontrolsystem ved hjælp af et PLC-styresystem. Hvis det konstant målte iltniveau i luftningstanken falder under en minimumsværdi, tænder en blæser automatisk og forbliver i drift, indtil den maksimale værdi opnås. Ved store eller flere beluftningstanke kan flere Tyr kapselblæsere installeres. Afhængig af iltbehovet kan flere Tyr kapselblæsere betjenes samtidigt eller skiftevis for at opnå lignende driftstider for alle blæsere.

For frekvensstyrede kapselblæsere behøver oxygenforsyningen ikke at blive styret af de enkelte blæsers driftstid. Det kan styres af hastigheden og dermed den genererede volumenstrøm af en blæser. Hastighedskontrol tillader mere præcis iltindsprøjtning i en beluftningstank. I praksis betyder det, at minimums- og maksimumsværdierne er tættere på hinanden.


Fig. 3: Tyr Kapselblæser fra Busch

Der kan også foretages enklere betjeninger uden frekvensomformer. Hvis f.eks. To identiske Tyr kapselblæsere bruges til at beluftning af en beluftningstank, disse er konstrueret på en sådan måde, at de sammen skaber en volumenstrøm designet til den højeste "snavse" belastning. Schlammersdorf-Vorbach spildevandsrensningsanlæg i Oberpfalz-regionen Tyskland bruger f.eks. To Tyr kapselblæsere. Begge blæsere kan betjenes med to forskellige hastigheder. Afhængigt af den nødvendige iltforsyning kan de køre med fuld hastighed eller ved halv hastighed. Dette tillader drift uden frekvensstyring med fire niveauer af volumenstrøm, hvilket muliggør yderligere energibesparelser.

Behandlingsanlæg til spildevandsanlæg og andre aktører indenfor for branchen er betaget af Tyr kapselblæserens pålidelighed og brugervenlighed. For Jürgen Nass, drift chef ved Rheinfelden-Hertens spildevandsanlæg, er fordelene indlysende: "Olieniveauerne for gearene og lejerne kan kontrolleres udefra via inspektionsvinduer, når den akustiske kabinet er lukket. En olieændring er nem at udføre, da oliefyldningshullerne og olietankventilerne er let tilgængelige, når døren til det lydabsorberende skab er åbnet. Indløbsfilteret er monteret på en sådan måde, at det kan tages ud på forsiden uden risiko for urenheder opstår. "Jürgen Nass roste også blæsernes pålidelighed:" Efter et års drift, har der ikke været funktionsfejl overhovedet."


Fig. 4: Et indblik ind i det åbne akustiske kabinet af en Tyr Kapselblæser. Oliefyldnings- og afløbsåbningerne samt olieniveauinspektionsvinduerne, der kan ses udefra, er i forgrunden.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os