Energibesparende vakuumforsyning til fødevareemballering

Maulburg, Germany For mange fødevareproducenter ses energibesparende vakuumforsyning til fødevareemballering i stigende grad ud fra et økonomisk standpunkt. Det er vigtigt, at hele emballeringsprocessen undersøges, og at man ikke begrænser sig til vakuumteknologi alene. Kammerpakkemaskiner, bakkeforseglere eller termoformningspakkemaskiner bruger vakuumteknologi til at emballere ferske fødevarer hygiejnisk, så de får lang holdbarhed. Desto mere sådanne pakkemaskiner anvendes i en virksomhed, og desto længere tid de er i drift, desto større er energibehovet, og vakuumforsyningens driftsomkostninger bør derfor undersøges.
Fig.1: R 5 RD 0360 A er den første størrelse af de nye, energibesparende lamelvakuumpumper fra Busch, som blev afsløret på IFFA 2016. Source: Busch Vacuum Solutions.
Fig.1: R 5 RD 0360 A er den første størrelse af de nye, energibesparende lamelvakuumpumper fra Busch, som blev afsløret på IFFA 2016. Source: Busch Vacuum Solutions.

Vakuumforsyning
Vakuumpumpen er hjertet i pakkemaskinens vakuumforsyning. Den suger luft ud af vakuumkammeret og sikrer, at det på forhånd fastlagte emballeringstryk opnås så hurtigt og pålideligt som muligt, før emballagen forsegles. Der anvendes normalt lamelvakuumpumper til evakuering af vakuumkammeret. Med R5 serien af vakuumpumper har Busch vakuumpumper og -systemer sat den globale standard for vakuumforsyning til pakkemaskiner i over 50 år, og har løbende udviklet og perfektioneret den siden. Den nyeste er R5 RD, som blev præsenteret på IFFA 2016 i Frankfurt for første gang. Disse vakuumpumper tilbyder en besparelse på 20 % af energiforbruget.
Hvis en termoformningspakkemaskine for eksempel er udstyret med den nye R5 RD 0360 A (fig. 2), er den årlige besparelse på elektricitet ved toholdsskift cirka 1.500 Euro (elektricitetspris = 0,18 euro/kWh).
Denne nye serie af R5 lamelvakuumpumper er specialkonstrueret til vakuumemballering af fødevarer, og den kan nemt rengøres, da alle overflader er glatte, skrå og har en selvaftappende udformning. Huset har ingen kølefinner. Vedligeholdelse er blevet markant reduceret, da alle vedligeholdelsesdele er fastgjort på driftssiden, og kun en enkelt luft/olieudskiller skal udskiftes. Det betyder omkostningsbesparelser selv på vedligeholdelse.


Fig.2: R5 RD 0360 A er den første størrelse af de nye, energibesparende lamelvakuumpumper fra Busch, som blev afsløret på IFFA 2016. Source: Busch Vacuum Solutions.

Reducering af varmebelastning
Som hovedregel genererer vakuumpumper spildvarme, der kan påvirke temperaturen inde i pakkemaskinen negativt. Spildvarmen kan ikke kun reduceres drastisk. Den kan også bruges.
En olie/vandvarmeveksler på en R5 lamelvakuumpumpe kan reducere spildvarme markant og derved reducere energiomkostningerne til klimaanlæg. Desuden kan varmeveksleren bruges til at producere varmt vand, som kan bruges som varmt vand under drift. R5 lamelvakuumpumper kan eftermonteres med varmevekslere.
Hvis fire pakkemaskiner kører i et pakkerum, og der er monteret en R5 lamelvakuumpumpe med en 5,5 kW motor på hver af dem, er det samlede energibehov til køling omtrent 6,0 kW. Hvis vakuumpumperne køres med en varmeveksler, reduceres energibehovet til køling til omtrent 1,5 kW. Ved en driftstid på 4.500 timer/år og en formodet pris på elektricitet på 0,18 euro/kWh giver dette en årlig energiomkostningsbesparelse på cirka 3.700 Euro.
Der er ikke taget højde for brugen af varmt vand i dette eksempel.

Styring af emballeringsprocesser
Der er flere muligheder for designe emballeringsprocessen mere økonomisk gennem brug af intelligent teknologi til vakuumforsyning, der går fra optimerede styresystemer til brug af en vakuumbeholder. Busch har udviklet tilgange i henhold til hvilke en vakuumspecialist undersøger den eksisterende vakuumforsyning direkte ude hos kunden, og analyserer den. Specialisten kan derefter udpege, hvor kunden kan opnå potentielle besparelser.
Målet er at udvikle en individuel løsning til vakuumforsyning til kunden, som kan bruges til at opnå optimal energibesparelse.

Central vakuumforsyning

En virksomhed som emballerer fødevarer på adskillige termoformningspakkemaskiner, bakkeforseglere eller kammermaskiner bør overveje brug af en centraliseret vakuumforsyning. Busch er den største producent i verden af disse typer centrale vakuumsystemer (fig. 2), og har den største erfaring. Med centralisering kan der generelt forventes energiomkostningsbesparelser på 50 % eller derover. Desuden kan ydelsen styres nøjagtigt og tilpasses til den samlede drifts behov. Normalt kører ikke alle pakkemaskine med spidsbelastning, så alle vakuumpumperne er ikke altid i drift. Der kræves færre vakuumpumper til dette, end det ville være tilfældet for en decentraliseret vakuumforsyning. Desuden tilbyder centrale vakuumsystemer maksimal pålidelighed og sikkerhed, da alle systemrelevante dele har et redundant design. Selvom en vakuumpumpe går i stykker eller har brug for vedligeholdelsesarbejde, forbliver fuld vakuumkraft intakt. Busch centrale vakuumsystemer kan udstyres med forskellige vakuumpumper. I tillæg til R5 lamelvakuumpumper kan der også anvendes tørre Mink klovakuumpumper eller COBRA skruevakuumpumper som komponenter. Investeringsomkostningerne kan reduceres ved at inkludere allerede eksisterende vakuumpumper i systeminstallationen.
Det følgende diagram viser et praktisk eksempel. I processen med at centralisere vakuumforsyning opnåede en producent af kødprodukter energibesparelser på 151.000 Euro pr. år.

Fig.3: Sammenligning af energiomkostninger for central og lokal vakuumforsyning. Source: Busch Vacuum Solutions.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os