Energiomkostninger ned, træforarbejdningseffektivitet op med Mink klovakuumpumper

Fritz Becker KG blev grundlagt for næsten 80 år siden og har opbygget et godt ry som specialiseret producent af formede trækomponenter. Virksomheden driver adskillige CNC maskiner. Da deres vakuumforsyning skulle udskiftes valgte Fritz Becker KG ledelse et centraliseret system fra Busch med tørtløbende Mink vakuumteknologi. Store energi- og vedligeholdelsesbesparelser blev opnået inde for kun få måneder efter idriftsættelsen.
Becker+Brakel_Teaser_News_Web_Image.jpg

Virksomhedens yderst moderne produktionsanlæg og integrerede produktionsteknikker har gjort det muligt for Fritz Becker KG at møde stort set alle specifikationer, som kunder har bedt om. Finér finish til komponenterne fremstilles også internt. Efter formningsprocessen fræses, bores og slibes emnerne af i alt 10 forskellige CNC maskiner med to bearbejdningsborde hver.
Delene bliver yderligere forarbejdet, hvis kundens specifikationer kræver det.

CNC maskiner anvendes til bearbejdning af formede stolkomponenter. Komponenterne opspændes med vakuum

Den oprindelige installation omfattede fire CNC maskiner, der blev forsynet med vakuum af syv tørtløbende lamelvakuumpumper. Lamellerne i disse vakuumpumper krævede udskiftning en til to gange om året, hvilket resulterer i store udgifter til vedligeholdelse og nye lameller.
Den tekniske direktør Mario Heiming og vedligeholdelsesansvarlig Jörg Becker ønskede at minimere disse omkostninger. I 2007 blev yderligere to CNC maskiner installeret, begge udstyret med to moderne Busch Mink klovakuumpumper. Disse vakuumpumper viste sig at være ekstremt pålidelige selvom de var i kontinuerlig drift uden vedligeholdelse.

Buschs specialister i klovakuumteknologi blev derfor kontaktet, og der blev anmodet om et tilbud på udskiftning af de eksisterende syv lamelvakuumpumper. Busch anbefalede et centraliseret vakuumsystem med fire Mink klovakuumpumper til at forsyne de fire CNC-maskiner. Fritz Becker KG ledelse var indledningsvis skeptisk, da den maksimale teoretiske pumpehastighed af de fire Mink klovakuumpumper var lavere end outputtet fra de eksisterende syv lamelvakuumpumper. Det blev på trods af dette besluttet at installere Busch vakuumsystemet og idriftsætningen blev afsluttet i august 2015. Resultaterne var imponerende, på trods af den lavere nominelle pumpehastighed, udkonkurrerede det nye system de gamle lamelvakuumpumper med en betydelig margen - samtidig med at energiforbruget blev reduceret med næsten 40 %. Det nye systems kontaktfri driftsprincip forhindrer slid og sikrer, at pumpehastighederne forbliver konstant høje gennem hele systemets levetid. 

På baggrund af disse to positive erfaringer blev det besluttet at integrere yderligere to Mink klovakuumpumper i det centraliserede system. Denne opgradering gør det muligt for systemet at forsyne i alt seks større CNC maskiner centralt med vakuum. På trods af den ekstra belastning kører vakuumpumperne ikke kontinuerligt. Da vakuumsystemet har tilstrækkelige reserver, er der over tid blevet tilføjet flere mindre maskiner til bearbejdning, håndtering og opspænding til vakuumnetværket. Afmonteringen af de decentraliserede vakuumpumper tidligere anvendt af disse maskiner har medført yderligere nedsatte energiomkostninger.

Denne beregning omfatter ikke vedligeholdelsesbesparelserne. Udskiftningen af dyre lameller er ikke længere nødvendig, så der er ikke længere nogen omkostninger til sliddele, arbejde og produktionsafbrydelser.

Beckers ledelse er ekstremt tilfredse med beslutningen om at installere et centraliseret vakuumsystem fra Busch med Mink klovakuumpumper.


Om Fritz Becker KG

I 1936 grundlagde Fritz Becker virksomheden for at producere krydsfinerpaneler i Brakel i Nordrhein-Westfalen. Produktionen af formede trædele begyndte i 1967, og CNC-maskiner blev først anvendt til at skære formede dele i 1989. Virksomheden har næsten 300 medarbejdere på anlægget i Brakel og producerer hovedsagligt dele til møbelindustrien. De fleste af disse er dele til stole og andre møbler, som senere vil blive behandlet af kunder i Europa, Japan og Australien. Andre kunder til Fritz Becker KG produkter omfatter boligindretningsspecialister og indretningsentreprenører.

 


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os