Økonomisk vinding ved centralisering af vakuum og trykluft

Ledelsen hos trykkeriet CPI Clausen & Bosse GmbH indså hurtigt, at et centralt vakuum- og trykluftsystem, kunne opererer mere økonomisk end, individuelle kompressorer, blæsere og vakuumpumper som var koblet direkte til trykpresserne, og bearbejdningsmaskinerne.
Europas første
Europas første "Quantum" digitale trykpresse hos CPI Clausen & Bosse i Leck

I 1989 installerede man et centralt luftsystem med lamelvakuumpumper, og kompressorer.
Disse blev senere succesfuld udskiftet med Mink klovakuumpumper, og nyere kompressorer over en periode på 2 år. Udskiftningen til Mink klovakuumpumper var endnu et skridt mod en mere økonomisk produktion, da denne type vakuumpumpe har en forbedret energieffektivitet og mere økonomiske på grund af væsentlige reduktioner i driftsomkostningerne.

Trykkeriet Clausen & Bosse, blev etableret I 1951, i den nordlige del af Friesland, ved Leck. Firmaet udviklede sig hurtigt, og havde i 1968 en print kapacitet på 45.000 paperbacks og 6.000 bøger med bind om dagen. I dag er selskabet ejet af CPI Group, og handler under navnet CPI Clausen & Bosse GmbH. Virksomheden beskæftiger 580 medarbejdere på fabrikken i Leck, hvilket gør den til en af de 100 største arbejdspladser i Slesvig-Holsten regionen. I 2013, løb 40.000 tons papir igennem produktionen, og 87 millioner bøger blev produceret. Medarbejderne på fabrikken i Leck, er specielt stolte af de to "Quantum" ink jet trykkemaskiner.
Den første af de 2 maskiner var den største i Europa, da den blev bestilt i 2011.
CPI Books er det største trykkeri selskab i Europa, med i alt 17 trykkerier fordelt på syv lande,
CPI Books beskæftiger i dag omkring 3000 medarbejdere.

Siden 1989 har det centrale luftsystem forsynet trykluft til flere pressere, og vakuum til en række limhæftninger, samt bogbindingsmaskiner. Vakuum bliver også brugt til at fastholde, samt transporterer ark, mens trykluft bliver brugt til at adskille de enkelte sider.
På fabrikken i Leck, er der opsat et ringkredsløb for vakuum og trykluft. Det sammenkobler det centrale luftsystem, med de individuelle pressere og bearbejdningsmaskiner. Systemet forsyner hele trykkeriet med trykluft ved +600 mbar og vakuum ved -600 mbar, døgnet rundt i tremandskift.Vakuumenheder udstyret med Mink klo vakuumpumper

I 2012, stod den tekniske direktør Rainer Ketelsen, over for beslutningen om enten at udskifte de originale lamelvakuumpumper med lignende teknologi, eller søge mod et nyere alternativ. Beslutningen om fornyelsen blev udløst af udstyrets alder. Vakuumpumperne og kompresserne havde begge opereret i mere end 50.000 drift timer, og var derfor både meget nedslidte, og mindre pålidelige. Både antallet af afbrydelser samt vedligeholdelsesomkostningerne var steget en del siden 1989. Rainer Ketelsen kontaktede Busch's vakuumspecialister som anbefalede Mink klovakuumteknologi. I modsætning til lamelvakuumpumperne, kommer der ingen slitage på de interne dele I hverken vakuum – eller trykudgaven af Minken, da begge pumper er kontaktfrie.
To klo-formet rotorer, roterer i modsætning til hinanden inde i motorhuset, uden at have kontakt med hinanden, eller motorhuset. Grunden den kontaktfrie drift, er det ikke nødvendigt med drift-væsker. konstruktionen af vakuum og trykluft udgaven af Minken er identiske med hinanden.
I 2012, blev en af de gamle lamelvakuumpumper erstattet af en ny Mink klovakuumpumpe, for at kunne evaluere dens ydeevne, i forhold til lamelvakuumpumperne.

Her kunne Rainer Ketelsen konstaterer at Minken bruger mindre energi, og leverede samme pumpehastighed. Yderligere var der ingen tab i ydeevnen på grund af slidte dele, under hele forløbet. Da CPI Clausen & Bosse arbejder efter et strengt miljø system, og arbejder i overensstemmelse med EMAS III, er Mink teknologien ideel til selskabets miljømæssige og kommercielle koncepter. Dette gjorde beslutningen, med at bruge de effektive Mink pumper til vakuum og tryk generering let. Herefter startede den systematiske udskiftning fra lamelvakuumpumperne, til Mink klopumper. Udskiftningen af pumperne var færdig i 2014.

Det centrale luftsystem omfatter nu 2 vakuum enheder med 2 Mink klovakuumpumper hver samt 3 blæser enheder med 2 Mink kompressorer. Den efterspørgsels drevet produktion er muligt, grunden de frekvensstyrede motorer, hvilket skaber endnu større energibesparelse. Kontrolsystemet til hele anlægget er blevet udviklet, og installeret af CPI Clausen & Bosse selv. Det er fuldautomatisk, og tilpasser hele tiden produktionen med efterspørgslen. systemet er udstyret med en central monitorskærm.Blæser enheder der er udstyret med Mink klo kompressorer

Rainer Ketelsen er tilfreds med den markante nedgang I vedligeholdelsesopgaver. De originale lamelvakuumpumper og kompressorer, krævede regelmæssig udskiftning af lameller, og skabte nedbrud på grund af pludselige fejl. Det gennemsnitlige antal drift timer for både vakuum samt trykluft generatoren er 4.000 timer om året. De nye Mink vakuumpumper og kompressorer kræver kun et årligt olieskift i gearkassen, ellers er de vedligeholdelsesfrie. Som en forebyggende foranstaltning kontrolleres indgangsfilterne en gang om måneden og renses hvis nødvendigt.
Rainer Ketelsen udtaler "De energieffektive og økonomiske Mink pumper, har reduceret driftsomkostningerne væsentligt, og på grund af det lavere energi forbrug, er CO2 emissionen også faldet betydeligt"

Automatisk kontrolsystem skærm


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os