Reducerede energiomkostninger og højere pålidelighed med Mink klovakuumpumper til CNC-behandlingReduc

Stole af høj kvalitet er hovedproduktet hos Kvist Industries A/S. De danske designmøbler er lavet af træ komponenter af massivt træ eller støbt træ. For at opfylde deres egne høje kvalitetskrav og kundernes ekstreme krav spiller manuel behandling udført af erfarne medarbejdere en vigtig rolle. Især lægges stor vægt på den perfekte finish af overfladerne, hvilket kræver højt niveau af håndværk. Automatisk fabrikation af delene udføres på seks forskellige CNC-maskiner. De enkelte dele er fastspændt med vakuum, som forsynes af Mink klovakuumpumper fra Busch.
Kvist_News_US_2017.JPG

Kvists hovedmarkeder er Tyskland og Skandinavien, men betydningen af det kinesiske marked vokser, da kinesiske kunder også i stigende grad er interesseret i Kvist-produkter.
Efter 50 år er stole og lænestole med design fra de indledende år blevet klassikere, der nu oplever en renæssance i produktprogrammet.

Men nydesignet siddemøbler (fig. 1) er også en del af Kvists portefølje. Kvist Industries A/S hovedkvarter er beliggende i den danske by Arre med to produktionsanlæg. En af fabrikkerne producerer siddemøbler, den anden fremstiller borde.


Fig. 1: Stole og stolearm af høj kvalitet, i alle former og størrelser er hovedproduktet hos Kvist Industries A/S

Et centralt vakuumsystem med tre Mink klovakuumpumper anvendes i hver af de to danske fabrikker for at forsyne det vakuum, der kræves til fastspænding. Begge centralvakuum systemer har været i drift siden juli 2015, da de erstattede de tidligere anvendte tørtløbende lamelvakuumpumper og væskeringsvakuumpumper. De tørtløbende lamelvakuumpumper krævede meget vedligeholdelse på grund af slid på lamellerne. Derudover afgav pumpen meget varme inde i produktionsrummet, samt dens høje driftstøj var yderst ubehageligt for medarbejderne. Vandniveauet i væskeringsvakuumpumperne skulle overvåges konstant og genpåfyldes eller udskiftes, hvis vandet forurenes med træstøv.

Teknisk direktør Rene Kvist, var ikke tilfreds med nogen af disse former for vakuumforsyninger, da ydeevnen ikke var konstant. Dette fører nogle gange til problemerne ved fastholdelsen, fordi vakuumet ikke nåede det krævede niveau eller opnåede det for langsomt. Rene Kvist fandt det optimale vakuumforsyning med de to centrale vakuumsystemer fra Busch. "Vi brugte i alt seks vakuumpumper, fordelt på tre CNC centre med to behandlingsborde til vores produktion af siddemøbler. De tilhørende varme og støj problemer har haft en negativ indvirkning på arbejdsstationerne. I dag har vi tre Mink klo vakuumpumper uden for bygningen, der går ubemærket, bortset fra det faktum, at vi altid har det vakuum, vi har brug for til fastholdelse" var de positive bemærkninger fra Rene Kvist.

Desuden blev driftssikkerheden signifikant øget. Det nødvendige vakuum er til enhver tid tilgængeligt, fordi rørledningerne mellem vakuumpumperne og CNC maskinerne bruges som en vakuumbuffer, hvori et konstant vakuum på 200 millibarer opretholdes. Den høje driftssikkerhed garanteres også af det efterspørgselsbaserede kontrolsystem. De eneste vakuumpumper, der er i drift, er dem der egentlig er nødvendige for at opretholde vakuumniveauet i rørsystemet. I praksis kan to af de tre installerede Mink vakuumpumper opnå det. Så hvis en af dem skulle svigte, ville dette ikke have nogen effekt på produktionen.


Fig. 2: Komponenter af massivt- og formet træ behandles på flere CNC-maskiner

En ekstra væsentlig fordel ved det centrale vakuumsystem er muliggjort af Mink klovakuumpumpernes efterspørgselsbaserede styresystem og frekvensstyret drev der kan genereres store energibesparelser. For det første kræver en Mink klovakuumpumpe mindre energi sammenlignelige med andre vakuumpumper af samme størrelse. Dette gøres muligt ved kontaktfri og slidfri klovakuumteknologi. Yderligere forbliver pumpens hastighed og vakuumydelse konstant gennem hele livscyklussen, mens pumpehastigheden og det opnåelige vakuumniveau af tørtløbende lamelvakuumpumper falder på grund af slid på lamellerne. Det er derfor, at en mindre Mink klovakuumpumpe ofte kan erstatte en større tørtløbende lamelvakuumpumpe. I praksis betyder det, at der kræves mindre motoreffekt til samme pumpes hastighed.

Som et grundlæggende princip, er færre vakuumpumper nødvendige til centralisering af en vakuumforsyning end for decentraliseret installation direkte ved CNC behandlingscentrene. Sådan blev de tidligere installerede seks lamelvakuumpumper erstattet af tre nye Mink vakuumpumper. Seks lamelvakuumpumper har været brugt i alle arbejdstimer. I praksis har det centraliserede vakuumsystemenhed vist, at kun en Mink vakuumpumpe ved 50 hertz, samt en anden sporadisk tændes men kun kort og sædvanligvis ved en lavere frekvens. Dette giver Kvist energibesparelser på 61% eller 22.600 kilowatt timer pr. År (fig. 3) alene i produktion af siddemøbler. Det andet centraliserede vakuumsystem, der anvendes til fremstilling af borde, opnår tilsvarende værdier.Fig. 3: En sammenligning af energiforbruget i det foregående decentraliserede vakuumgenerering med tørtløbende lamelvakuumpumper og den nuværende centrale løsning med Mink klovakuumpumper

Rene Kvist er tilfreds med centraliseringen af vakuumforsyningen. Dette ligger også til grund for valget af samme teknologi på den nye fabrik i Letland, hvor også 2 systemer med Mink klovakuumpumper er installeret. 

Ifølge Rene Kvist "vedligeholdelse af Mink klovakuumpumper udgør næsten ingenting". De har en vedligeholdelseskontrakt med Busch, som omfatter årlig inspektion af alle Mink klovakuumpumper og skifte gearolie. På grund af den slidfri drift af klovakuumteknologien er der ikke behov for at udveksle sliddele som lameller på vakuumpumperne eller til opgaver relateret til driftsvæsker til væskeringspumperne.

Om Kvist
Grundlagt for over 50 år siden, og i dag varetaget familien kvists's virksomhed af 3 generation. Indledningsvist startede Kvist som fremstillingsvirksomhed af støbte trædele, der hovedsagelig produceres til forskellige producenter af siddepladser. I dag er deres fokus på at fremstille deres egne siddepladser og borde, som sælges over hele verden til slutbrugere via andre møbelproducenter. Kvist driver også et produktionsanlæg i Letland. 650 medarbejdere fremstiller individuelle trækomponenter der. Endelig montering og kvalitetssikring af møblerne udføres derefter hovedsageligt i hovedkvarteret i Arre.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os