Opgradering af Vakuumteknologi hos Wilkinson Sword

På fabrikken i Solingen fremstiller Wilkinson Sword GmbH barberblade og barberskrabere. Der leveres vakuum til hele produktionslinjen via et ringkredsløb, der ledes gennem alle produktionsbygninger. Vakuummet bliver genereret af to centraliserede vakuumsystemer leveret af Busch. Systemet består af tørtløbende Mink klovakuumpumper. Produktionsteknikerne hos Wilkinson Sword var ikke i tvivl om, at Busch systemet var den mest sikre og omkostningseffektive løsning til forsyning af vakuum.
Case_Study_Wilkinson_News_Web_Image.jpg

Vakuum er nødvendigt gennem hele produktionslinjen, til bade håndtering og transport af de forskellige barberblade, samt ved pakning af produkterne. Stålet til bladene leveres på spoler, hvorefter det udsættes for en hærdningsproces, inden bladene er farves og slibes. Bladende transporteres herefter til maskinen til samling, her indsættes de i formene i en automatisk proces.

De plastik belagte barberblade er kun en lille del af det endelig resultat. Komponenterne samles løbende, som de transporteres igennem produktionslinjen, hvor de til sidst emballageres og pakkes. Produktionen hos Wilkinson Sword arbejder i treskifts hold, 24 timer om dagen, 7 dage om ugen.

Ved hvert trin i produktionsprocessen, bruges forskellige pick & place, fastspænding og håndtering enheder til en bred vifte af opgaver. Alle disse enheder forsynes med vakuum via en hovedring.

2 centrale enheder bruges til at genererer vakuum. Pumperne er opstillet langt væk fra hinanden i 2 seperate produktions bygninger. I starten havde hver produktionsbygning sin egen vakuumforsyning, men efter en tredje produktionsbygning blev bygget, opførte man et samlet netværk som dækkede alle 3 bygninger, via et ringsystem. Wilkinson Sword fastslog dog at de ville beholde 2 systemer, med forskellige strømforsyninger i tilfælde af svigt ved den ene, så vakuumniveauet stadig kunne opretholdes.

I starten var begge vakuumsystemer udstyret med oliesmurte vakuumpumper. Disse pumper kræver en del vedligeholdelse, hvilket resulterede i, Wilkinson Sword begyndte at kigge efter nye vakuumteknologier, for at spare på service og vedligeholdelse. Yderligere var Wilkinson Sword interesseret i at spare på deres energiforbrug. Efter længere tids søgen endte de med at bruge Busch Mink vakuumpumpen, som bruger kloteknologi til generering af vakuum.

Mink klovakuumpumpen er en kontaktfri vakuumpumpen, som ikke bruger nogen driftsvæsker. Dette betyder ingen af delene inde i pumpen rør hinanden og derfor er der intet slid på delene, eller brug for smøremidler inde i pumpekamret. Efter at have afprøvet en vakuumpumpe i deres produktion var resultatet klart. Vakuumpumpen viste sig at være ekstremt pålideligt og var næsten vedligeholdelsesfri, samtidig med den gav en høj besparelse på drift og energiomkostninger.

De første 2 vakuumpumper blev taget I brug I 2004, de efterfølgende år blev alle oliesmurte lamelvakuumpumper udskiftet med de bedre Mink klovakuumpumper. I dag har det ene system 2 Mink klovakuumpumper, men det andet system har 6 styk. Wilkinson Sword installerede selv vakuumpumperne I de 2 produktionsbygninger, samt opsatte systemet for de 3 bygninger. Vakuumniveauet holdes hele tiden på 700 mbar i systemet, ved hjælp af 2 mink pumper som "hovedpumper" derved selvom disse pumper skulle gå i stå ved en fejl, kan de andre pumper sagtens opretholde det nødvendige vakuumniveau.

"Det gør os ekstrem fleksible og selvhjulpne", er konsensus blandt produktions ingeniører på Wilkinson Sword, de tilføjede at redundans i de to vakuumsystemer giver fordele i form af vedligeholdelsesarbejde, da dette kan udføres uden at standse produktionen. De yderligere vakuumpumper kobles kun til hvis det er nødvendigt. Vakuumpumperne er indstillet således af de alle bruges ligeligt i produktionen af vakuum. Disse tiltag har sammenlagt sparet Wilkinson Sword 103,200 kWh, med udgangspunkt i El priser fra 2014, har virksomheden sparet 13.416 EUR på energiomkostningerne.
Pålideligheden af vakuum forsyning er ekstremt vigtigt for Wilkinson Sword, da mange af deres processer afhænger direkte af vakuum. Ligesom vigtigheden af de to vakuum systemer er stor, er værdien af den løbende overvågning af vakuum forsyningen også meget stor. Følgende data kan ses på ethvert tidspunkt, vakuum niveau, driftstider for individuelle vakuumpumper, trends og fiaskoer.

Kontrolsystemet kan også bruges til at kontrollerer vakuumniveauet eller til at slukke for pumperne manuelt.

Mink klo vakuumpumper kræver betydeligt mindre vedligeholdelse sammenlignet med en oliesmurt lamelvakuumpumper. Den oliefri drift betyder, at der ikke er behov for vedligeholdelse, såsom olie- og filterskift. Da Mink klovakuumpumper bruger en kontaktfri teknologi, er der ikke behov for at udskifte sliddele. Den eneste vedligeholdelse Mink kræver er at udskifte luft filterpatronen en gang årligt. Gearet skal have olieskift en gang hvert 20.000 driftstime eller hvert andet år. Wilkinson Sword GmbH har udtrykt sin fulde tilfredshed med det nye vakuum forsyningssystem, da alle fordele og besparelser er blevet opnået .

Om Wilkinson Sword
Wilkinson Sword, som nu er en del af Energizer Group, har haft et produktionsanlæg i Solingen siden 1961. Firmaets rødder går tilbage til 1800-tallet, da Wilkinson Sword begyndte at fremstille våben i England. Den første "sikre" skraber blev udviklet i 1889 og blev produceret i London. Siden da har de med deres innovative fremgang, fortsat med at revolutionere barberskraberteknologien. Hvert år forlader flere hundrede millioner barberskrabere fabrikken i Solingen, klar til salg i hele verden.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os