Gummikomponenter af høj kvalitet med moderne vakuumteknologi

Montegaldella, Italy De vigtigste produkter for Datwyler Pharma Packaging Italy Srl, er små gummikomponenter til medicinsk udstyr. Produkterne fra virksomhedens produktionsanlæg i Montegaldella (VI) er primært gummidele til sprøjtestempler, samt forseglingshætter til sterile produkter. Datwyler’s termoformningsmaskiner anvender skruevakuumteknologi fra Busch. Et vakuumsystem med fire COBRA skruevakuumpumper sikrer høj produktkvalitet, da både luft- og gasbobler fjernes fra gummiet under støbeprocessen.
bloodcollectiontubes_web.jpg

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl, er en del af den internationale koncern Datwyler Sealing Solution Group, som ejes af Datwyler corporation. Datwyler Pharma Packaging Italy Srl, har to produktionsanlæg i Italien. På anlægget i Montegaldella (VI) produceres der komponenter såsom propper til blod opsamlingsrør og dele til engangssprøjter. Der er 140 medarbejdere på fabrikken, som kører døgnet rundt i 3 holds skift. Produktionsprocessen omfatter alle produktionsfaser fra blanding af råmaterialer til klargøring af de færdige sterile gummikomponenter, til forsendelse. Datwyler's kunder er virksomheder fra hele verden, der fremstiller medicinsk udstyr.

I den første produktionsfase blandes gummi med tilsætningsstoffer og kemikalier, for at danne strimler af basismateriale, som derefter rulles sammen. Sammensætningen af dette basismateriale afhænger af dets senere anvendelse, og det fremstilles i henhold til kundens specifikationer. To produktionslinjer, hver med tolv termoformningsmaskiner tilskærer automatisk basismaterialestrimlerne, så de får den rigtige længde. De afskårne stykker presses derefter ind i en form under vakuum, hvorefter de enkelte komponenter stemples, vulkaniseres, afprøves, vaskes og pakkes.

Støbningen foregår under højt mekanisk tryk, ved temperaturer mellem 175 °C og 180 °C, i et vakuum på 1 mbar (-999 mbar). Dette vakuumniveau er nødvendigt for at undgå dannelsen af luftbobler i det færdige komponent, og for at fjerne de dampe, som skabes af processens høje temperatur og tryk. Støbemaskinerne var oprindeligt udstyret med oliesmurte lamelvakuumpumper, som hurtigt udviklede et alvorligt problem. Olien fra vakuumpumpen reagerede med dampene fra processen, hvilket resulterede i at emulsioner og fedtede aflejringer ophobede sig i vakuumpumperne. Disse aflejringer reducerede vakuumproduktionen, så det nødvendige niveau ikke kunne opretholdes. Der blev gjort omkostningskrævende forsøg på at holde disse vakuumpumper kørende, blandt andet via olieskift hver anden uge. I 2009 underskrev Datwyler en vedligeholdelsesaftale med Busch, hvori Busch påtog sig opgaven med at udføre vedligeholdelse på vakuumudstyret.

Efter at Busch' vakuumspecialister havde undersøgt problemerne, forelagde de deres anbefalinger for Alessandro Piccoli, som er vedligeholdelsesansvarlig på fabrikken i Montegaldella (VI).

Deres anbefaling var en udskiftning af de oliesmurte lamelvakuumpumper med Busch' tørtløbende skrueteknologi. Som følge af dette blev en COBRA skruevakuumpumpe udsat for omfattende tests.
Disse vakuumpumper kører uden væsker i kompressionskammeret, hvilket betyder, at der ikke er nogen kontakt mellem den udtrukne damp og noget andet medie i vakuumpumpen. Desuden kører COBRA vakuumpumper ved en arbejdstemperatur, som lader dampen passere gennem pumpen uden at kondensere.

COBRA' testresultater viste sig at være så overbevisende, at Alessandro Piccoli bestilte to COBRA vakuumpumper til at forsyne en linje med seks støbemaskiner. Begge vakuumpumper har indbygget Panda Roots vakuumpumpe. Denne opstilling gjorde det muligt at installere vakuumsystemet et andet sted end i produktionsbygningerne, eftersom vakuum til termoformningsmaskinerne leveres via et rørsystem. Et vakuumreservoir sikrer, at vakuumniveauet og pumpehastigheden altid er tilstrækkelige. I 2012 blev yderligere to vakuumsystemer bestilt og installeret, ligeledes med COBRA som for pumpe, og en Panda Roots vakuumpumpe, til at forsyne en komplet linje med tolv termoformningsmaskiner. Alle vakuumsystemer er udstyret med et fuldautomatisk styresystem, som overvåger vakuumniveauet, og aktiverer det mindste antal vakuumpumper nødvendigt for at imødekomme det aktuelle behov, fra de tolv termoformningsmaskiner. Det betyder, at alle vakuumpumperne kun kører, hvis hele linjen kører med højeste kapacitet. Til hverdagsbrug kræves der kun tre COBRA/Panda-kombinationer, for at forsyne termoformningsmaskiner med vakuum.

For Alessandro Piccoli, der har maksimal energieffektivitet som et af sine mål, er dette et andet vigtigt argument til fordel for COBRA tørskrueteknologi og centraliseringen af vakuumforsyningen. Planer om at udvide vakuumsystemet til at forsyne alle 24 støbemaskiner er blevet lagt, og vil blive implementeret i løbet af kort tid.

For Alessandro Piccoli har Busch-løsningen givet følgende fordele:

  • Ingen reaktion mellem den udtrukne damp, og driftsvæsker takket være tørskruevakuumteknologi
  • Ingen ophobning af kondens i vakuumpumperne takket være en jævn temperaturfordeling i COBRA-enhederne
  • Betydelige energibesparelser takket være centralisering af vakuumforsyning, og automatisk behovsstyret kontrol
  • En ekstremt pålidelig vakuumforsyning
  • Reduceret vedligeholdelsesindsats og deraf reduceret vedligeholdelses- og reservedeleomkostninger, samt nedetid i produktionen
  • Nem adgang til vakuumsystemet, selv når termoformningsmaskinerne kører, hvilket gør vedligeholdelse mulig mens produktionen kører
  • Der er ingen støj i produktionsbygningen eller ved arbejdsstationerne, fordi det centraliserede vakuumsystem er placeret uden for bygningen

Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os