Sænkning af grundvand med vakuum

Nye vakuum metoder bliver brugt af GW Kanalabsperrung til reducering af grundvandets niveau. Nyudviklede GWA serie med, Mink klovakuumpumper, til grundvandssænknings systemer. Sammenlignet med almindelige vakuumgeneratorer tilbyder Mink klovakuumpumper fordele indenfor vedligeholdelse, effektivitet og pålidelighed, når det kommer til applikationer indenfor sænkning af grundvand.
Fig. 1: GWA 80/90 grundvandssænkning system med en frekvensstyret Mink MV 0080 C klovakuumpumpe fra Busch
Fig. 1: GWA 80/90 grundvandssænkning system med en frekvensstyret Mink MV 0080 C klovakuumpumpe fra Busch

GW Kanalabsperrung har altid et udvalg af disse systemer, på hovedkvarterets lager i Wesel, Tyskland. Disse systemer udlejes til virksomheder og kommuner som har problemer med for høje vandstande, som skal sænkes for at kunne arbejde på de underjordiske konstruktioner, rørledninger eller kloakeringer. GW Kanalabsperrung tilbyder sine kunder skræddersyede løsninger, der omfatter alt fra installation af systemet, til daglig overvågning af funktionalitet.

I 2015, Udviklede administrerende direktør, Gerhard Wagner, selv et nyt system. Efter mange års erfaring med forskellige vakuumpumper, besluttede han at bruge Mink klovakuum teknologi fra Busch. De første systemer blev leveret til kunderne sidste år, og i år under Baume messen i München, afslørede GW Kanalabsperrung deres nyeste system.

Grundvandssænkning med vakuum følger stort set samme princip (fig. 1).
For at forhindre grundvand i at penetrerer en udgravning eller forhindre en udgravning plads fra at blive drænet anbringes sugerør med filtre omkring graven en til to meter fra hinanden.
Disse kan være placeret op til seks til syv meter nede i jorden. Antallet af disse sugerør, deres afstand fra hinanden, og de filtre, der anvendes afhænger af jordforholdene.


Fig. 2: Drift princippet i vakuum metoden til grundvandssænkning: 1 Grundvandssænkning systemet, 2 manifold, 3 Udgravning, 4 Sugerør, 5 Suge filter, 6 Grundvand

Alle sugerør er forbundet til grundvandssænkning gennem en manifold.
Grundvandssænkning består altid af en eller to vakuumpumper, en vakuum beholder og en til to vandpumper samt et styresystem. Når systemet tændes, pumper vakuumpumpen al luften ud af beholderen og hele ledningsnettet. Det vakuum som skabes af denne proces suger grundvandet omkring de forskellige filtre, hvilket reducerer vandstanden.
Vandet suges ind i beholderen ved hjælp af vakuum. Så snart et vist niveau er nået i beholderen, vandpumpen, sædvanligvis en centrifugal eller dykpumpe, begynder at pumpe vandet ud af beholderen og leder det ind i kloaksystemet via en slange.

Når vandniveauet i beholderen reduceres til et hvis niveau, slukker vandpumpen og starter vakuumprocessen igen. Denne proces gentager sig selv hele tiden døgnet rundt for at sikre, at udgravningen er drænet i anlægsfasen. Afhængigt af hvor lang udgravningen varer, kan denne proces fortsætte i uger til måneder.

Normalt bruges en væskeringspumpe til dette, men den har den ulempe, at de kræver vand som drift væske. Dette vand skal kontinuerligt tilføres til væskeringspumpen af et internt system. Dette vand skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at pumpen ikke kører tør, hvilket ville føre til pumpesvigt. Ferskvand skal regelmæssigt tilføres til systemet, i praksis kan dette være svært under gravearbejde, og grundvand er suges ind i beholderen må ikke komme ind i pumpen, da dette vil forsage slid på pumpen.

Indtil nu, har Gerhard Wagner hovedsagelig anvendes oliesmurte lamelvakuum pumper for at sænke grundvandet. De er pålidelige men de kræver en vis grad af vedligeholdelse, og tørtløbende lamelvakuumpumper viste sig at være fuldstændig uegnet, til denne type applikation. Ud fra følgende betragtninger olien i oliesmurte lamel vakuumpumper skaber en beskyttende film inde i pumpen, beskytter den mod korrosion, tør-kører lamel vakuumpumper altid risikerer at blive tæret under driftsstop, i hvilket tilfælde de ikke starte. Selv efter en pause i drift af kun én dag, kan vingerne sig fast i rotoren. Ved start, kan de bryde og føre til større skader inde vakuumpumpen.Fig. 3: Tværsnit af en tørtløbende, kontaktfri Mink klovakuumpumpe

Gerhard Wagner, og GW Kanalabsperrung anvender i deres nye grundvandssænkning systemer klovakuum teknologi fra Busch, da dette har givet det bedste resultater. Den vedligeholdelsesfri drift gør dem meget attraktive for denne applikation, fordi det ikke længere er nødvendigt at kontrollere vakuumpumpen dagligt.

For eksempel, hvis der på en byggeplads ikke arbejdes henover en weekend, er det muligt med den vedligeholdelsesfri drift, ikke at tjekke op på vakuumpumpen. Så alle overvågning og vedligeholdelsesarbejder vedrørende driftsmidler er helt unødvendigt. Vedligeholdelses indsats for Mink klovakuumpumper er udelukkende begrænset til en årlig gearkasse olieskift.

De nye GWA grundvandssænkning systemer fra GW Kanalabsperrung findes i fire versioner.
Alle versioner består af en vakuum beholder med et volumen på en kubikmeter. Indvendigt er en spildevand dykpumpe monteres vandret. Pumpens kapacitet er 90 kubikmeter i timen. Tre Mink klo vakuumpumpe størrelser kan vælges for vakuumforsyning, med pumpestationer hastigheder på 80, 100 eller 140 kubikmeter i timen, afhængigt af hvor mange sugerør der er forbundet eller mængden af vand, der skal indsuges

Systemet med den mindste Mink klovakuumpumpe og 80 kubikmeter i timen pumpe hastighed fås også med en indbygget styresystem og frekvensstyring. Dette gør det muligt at styre systemet, således at der kan opretholdes konstant pumpehastighed eller konstant vakuumniveau uafhængigt af skiftende driftsbetingelser. Det er en fordel, hvis betingelserne ændres under driftstiden og vakuumpumpen justerer automatisk pumpehastigheden.Dette gør det muligt at indstille systemet præcist eller justerer det efter forholdene på stedet. Yderligere er der den klare fordel ved anvendelse af klovakuum teknologi fra Busch, Mink vakuumpumpen er betydeligt mere energieffektiv end alle andre mekaniske vakuumpumper på markedet. Denne effektivitet kan øges yderligere ved hjælp af frekvens kontrol. 

Omkring GW Kanalabsperrung 
GW Kanalabsperrung blev grundlagt i 2005 og beskæftiger sig med salg og udlejning af udstyr, til anvendelse indenfor afskæring af kloakker, eksempelvis med forseglings balloner, afspærrings plader eller forsegling flipper samt systemer, der bruger vakuum metoder til at sænke grundvandet.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os