Innovation møder tradition, i et centraliseret vakuumforsyningssystem, til termoformningsmaskiner indenfor fødevareemballering

Maulburg, Germany I over 50 år har Salzbrenner pølser været en garanti for kvalitet, især i området omkring Hamburg i Tyskland. I takt med virksomhedens succes har Salzbrenner udvidet sine lokaliteter, og har senere introduceret et centraliseret vakuumsystem, der nu genererer vakuum til fire termoformningsmaskiner. systemet udnytter pladsen mere effektivt og reducerer den tid de enkelte vakuumpumper skal køre, med 20 %.
Source: Busch Dienste GmbH
Source: Busch Dienste GmbH

Grundlæggeren af Salzbrenner KG, Karlheinz Salzbrenner, forklarer virksomhedens filosofi således, "Vi ønsker at lave pølser af højeste kvalitet, gennem lokalt produceret kød og naturlige ingredienser." En simpel ide der har været succesfuld frem til i dag. I starten solgte Salzbrenner produkter til restauranter og snackbarer, men leverer nu også til detail- og en gros virksomheder i hele Nordtyskland.

Virksomheden fokuserer på kogte produkter såsom Krakauer (polsk pølse), Bratwurst (stegepølse), Currywurst (pølse med karrysovs) og Kohlwurst (røget pølse til kålretter). Salzbrenners koncept er at bringe friske produkter af høj kvalitet på markedet. Der er ingen pasteuriseringsprocesser involveret, hvilket begrænser produkternes holdbarhed til tre til fire uger. Et optimalt logistiksystem er derfor nødvendigt for at kunne forarbejde frisk kød samme dag det leveres og sende de færdige pølseprodukter den følgende dag. Ved levering kvalitetskontrolleres det friske kød, det opbevares i kort tid i kølerum, hvorefter det vejes og hakkes i henhold til opskriften. Femoghalvfems procent af det forarbejdede kød er udbenet svinekød. Hakkeprocessen udføres i en hakker eller kolloidmølle, hvorefter blandingen fyldes i tarme. Bratwurst-pølser koges med det samme, mens andre varianter såsom Knackwurst, Wiener Würstchen og Krakauer rødnes, tørres og ryges før de koges. Alle varianter afkøles umiddelbart efter kogningsprocessen, hvorefter de adskilles og pakkes.

Den succes Salzbrenner-produkterne havde, gjorde det nødvendigt løbende at øge produktionskapaciteten, selv om produktionsområdet på stedet hvor den gamle slagtehal i Hamburg lå, ikke kunne udvides. I 2006 blev en ny bygning som udnyttede den tilgængelige plads mere optimalt, indviet på stedet. Den oprindelige vakuumforsyning til de fire termoformningsmaskiner og en emkelt dobbeltkammer maskine omfattede "grov" vakuumpumper, placeret i et adskilt lokale over produktionsområdet. Denne løsning var blevet valgt for at forhindre, at spildvarme fra pumperne trængte ind i det afkølede produktionsområde og dermed øge omkostningerne til airconditioning. Vakuum-boosterpumperne forblev i termoformningsmaskinerne, lige som de mindre lamelvakuumpumper anvendt til at forme folien til bakker. Denne opstilling viste sig dog at have en ulempe; vakuumpumperne blev startet sammen med emballeringsmaskinerne og kørte næsten kontinuerligt hele arbejdsdagen.

Reducerede energiomkostninger ved termoformning

For at reducere energiomkostningerne og forbedre systempålideligheden besluttede den produktionsansvarlige Christian Heitmann sidste år at centralisere vakuumforsyningen. Vakuumspecialister fra Busch blev kontaktet, og de designede et centralt vakuumsystem til installation i det samme lokale, som de tidligere anvendte lamelvakuumpumper.

Dette centraliserede vakuumsystem genererer nu vakuum til fire termoformningsmaskiner og forsyner prævakuum til evakuering af emballagerne i disse maskiner og i dobbeltkammer-maskinen. Der er installeret tre vakuumbeholdere mellem det centrale vakuumsystem og emballeringsmaskinerne, der fungerer som reservoirer for at opretholde et permanent vakuum på 30 til 40 mbar. Denne opstilling har den fordel, at vakuum er tilgængeligt umiddelbart ved starten af evakueringscyklussen. Lamel-boosterpumperne monteret direkte på emballeringsmaskinerne øger med det samme det grove vakuum til det nødvendige niveau for emballering, hvilket muliggør ekstremt korte cyklustider. En del af det centrale vakuumsystem kører uafhængigt for at levere vakuum til bakkeformning ved cirka 150 mbar.

Efter et års drift har det centrale vakuumsystem fuldt ud levet op til den produktionsansvarlige Christian Heitmanns forventninger: driftstiden for de enkelte vakuumpumper er blevet reduceret med 20 %, da pumperne kun kører, hvis det aktuelle behov kræver det. I tillæg blev kun fire lamelvakuumpumper og to boosterpumper installeret i det centrale system. En femte lamelvakuumpumpe fungerer som reserve og kan også tilsluttes til systemet, hvis produktionen udvides, og endnu en emballeringsmaskine tilføjes. Det tidligere decentraliserede system havde en lamelvakuumpumpe for hver af de fire termoformningsmaskiner og emballeringsmaskinen med dobbeltkammer, samt en mindre lamelpumpe til hver af termobakkeformerne.

Det nye system skaber betydelige energibesparelser ved at reducere:

  • Driftstiden for de enkelte vakuumpumper
  • Antallet af vakuumpumper i drift.
  • Energiforbrug til airconditioning.


Den produktansvarlige Christian Heitmann har også sat sin lid til Busch, når det gælder om at udføre vedligeholdelsesarbejde. En serviceaftale mellem de 2 parter garanterer, at hele vakuumsystemet er tilgængeligt over en periode på fem år for en fast årlig betaling. Kontrakten gør det muligt for Salzbrenner at planlægge driftsomkostninger på forhånd og sikrer professionel og rettidig udførelse af alt vedligeholdelsesarbejde.

Et centralt vakuumsystem fra Busch forsyner fire termoformningsmaskiner og en dobbeltkamret emballeringsmaskine. Source: Busch Dienste GmbH

Om Salzbrenner KG

Salzbrenner KG producerer mellem 15 og 30 tons kogte pølseprodukter dagligt. Produktionen fokuserer på afprøvede opskrifter, naturlige krydderier og frisk kød fra lokale producenter. I modsætning til dette er forarbejdningsteknologien som Salzbrenner anvender yderst moderne. Vakuum til emballeringsmaskinerne leveres af et centralt vakuumsystem fremstillet af Busch. Salzbrenner bruger den nyeste teknologi til at fremstille og emballere produkterne, efter de højeste hygiejnemæssige standarder, og mest økonomisk metoder.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os