Centraliseret vakuumforsyning giver driftssikker og effektiv emballering

Maulburg, Germany Westfleisch er med sine ni lokaliteter og en årlig omsætning på 2,5 milliarder euro en af de største kødforarbejdningsvirksomheder i Tyskland.
Centralt vakuumanlæg fra Busch på Westfleisch-produktionscentret i Erkenschwick
Centralt vakuumanlæg fra Busch på Westfleisch-produktionscentret i Erkenschwick

På produktionscentret i Erkenschwick, som omfatter et område på omkring 135.000 kvadratmeter, slagtes der hver uge mellem 30.000 og 40.000 svin, og der forarbejdes op til mellem 800 og 900 tons kødprodukter, fortrinsvis smørepølser, kogte pølser og skinke. Det udvidede anlæg er udstyret med et centralt vakuumanlæg fra Busch, der forsyner de 30 pakkelinjer i flere forskellige bygninger med vakuum. For Westfleisch er det den mest driftsikre og økonomiske metode til vakuumforsyning.

Westfleisch blev grundlagt i 1928 og er i dag en af de førende kødproducenter i Tyskland og Europa. Mere end 40 procent af den producerede mængde eksporteres til mere end 40 lande. Vi har indgået aftaler med over 4.000 samarbejdspartnere i landbruget om at levere svin, okser og kalve. Westfleisch kan derfor i høj grad garantere produkternes oprindelse, sikkerhed og kvalitet gennem hele proceskæden. Salget til forbrugerne sker via fødevareforretninger. Hovedkontoret for koncernen, der beskæftiger omkring 1.900 medarbejdere, ligger i Münster i Westfalen, mens ni produktionslokaliteter varetager slagtning, partering og forarbejdning. Den første centrale vakuumforsyning blev installeret allerede i 1990 på produktionscentret i Erkenschwick. I dag beskæftiger Westfleisch i Erkenschwick over 1.000 medarbejdere, der arbejder i toholdsskift fem dage om ugen. I perioder arbejdes der også delvist om lørdagen. Det tredje skiftehold varetager rengøringen af produktionsanlægget.

På grund af den konstante udvidelse af produktionskapaciteten og den dermed forbundne udvidelse af faciliteterne samt omstruktureringer og den strenge zoneopdeling af produktionen af henholdsvis smørepølser og kogte pølser blev der siden tilføjet endnu et centralt anlæg. I 2013 besluttede Westfleisch at erstatte disse to vakuumforsyningsanlæg, som lå flere hundrede meter fra hinanden, med et enkelt nyt anlæg. Anlægget skulle så vidt muligt installeres på et centralt sted, med kortest mulig afstand til alle emballeringslinjerne i samtlige bygninger.

På grund af de gode erfaringer, som man havde haft med vakuumteknik og centrale vakuumforsyningsanlæg fra firmaet Busch på andre Westfleisch-lokaliteter, valgte man en vakuumcentral fra Busch, som kunne opfylde alle krav.

Busch konstruerede anlægget på en sådan måde, at alle 30 emballeringslinjer samtidig kunne køre med de automatiske dybtræksmaskiner på højest mulige hastighed. I den forbindelse bliver emballeringskamrene tømt i to trin, så det kritiske trykfald udnyttes, og den hurtigst mulige gennemløbstid opnås. Det vil sige, at en del af det centrale vakuumanlæg består af grovvakuumpumper, der præevakuerer pakningerne til 50 millibar, før finvakuumpumper, som tilkobles via omstyringsventiler, sænker undertrykket i emballeringskammeret til mellem to og tre millibar. Det er ikke blot den hurtigste metode til at opnå sluttrykket i pakningen, det er også den mest effektive. Den høje omkostningseffektivitet opnås, fordi det er muligt at anvende R 5 drejeventil-vakuumpumper med relativ lav sugeevne til at opnå det nødvendige grovvakuum. I finvakuumpumperne fungerer frekvensregulerede Panda-kapselblæsere som forstærkerpumper (boostere), der først tilkobles, når grovvakuumet er opnået.

En dybtræksvakuumpumpestation forsyner med sine enkelte vakuummoduler emballeringsstationerne i de automatiske dybtræksmaskiner med et vakuum på 160 millibar. Dette vakuum benyttes til at suge pakningens underfolie ind i formen, hvorved pakningsbakken (også kaldet tray) formes.

Busch har konstrueret det centrale vakuumanlægget, så det til enhver tid kan udvides for at imødekomme yderligere stigninger i produktionskapaciteten. En sådan udvidelse blev nødvendig i begyndelsen af 2015.

Siden begyndelsen af 2015 har det udvidede centrale vakuumanlæg bestået af i alt 18 drejeventil-vakuumpumper og kapselblæsere. Dette svarer antalsmæssigt præcis til det samlede antal vakuumpumper, der før 2013 var installeret i de to centrale vakuumanlæg. Dengang var der dog kun tilsluttet 13 emballeringsmaskiner, hvorimod 30 emballeringsmaskiner i dag forsynes med vakuum.

Det vil sige, at sammenlægningen af de to tidligere centrale vakuumanlæg til ét nyt centralt vakuumanlæg har medført en energibesparelse på 56 procent. Styringen af det centrale vakuumanlæg er programmeret på en sådan måde, at de enkelte vakuummoduler til- og frakobles alt efter behov.

Afstanden mellem de enkelte emballeringslinjer og det centrale vakuumanlæg er op til 400 meter. Pvc-rørledningsnettet hos Westfleisch i Erkenschwick har en samlet længde på cirka 1.300 meter til fin-, grov- og dybtræksvakuumforsyning.

De ansvarlige hos Westfleisch er efter syv måneders brug af den udvidede vakuumforsyning yderst tilfredse og sikre på, at de har truffet den rette beslutning.

Da man besluttede sig for et anlæg fra Busch, lagde man ud over energibesparelser også vægt på, at alt skulle komme fra én leverandør. Derfor blev både konstruktion, dimensionering, montering, installation og ibrugtagning af vakuumanlægget, herunder også rørledningerne, lagt i hænderne på vakuumspecialisterne fra Busch. Busch tilbød desuden en „all-inclusive"-serviceaftale. Det betyder, at Busch tager det fulde ansvar for anlæggets drift, herunder samtlige vedligeholdelsesarbejder samt øjeblikkelig afhjælpning af eventuelle driftsforstyrrelser.

Vedligeholdelsesarbejder kan foretages af teknikere fra Busch under normal drift. I den forbindelse afbrydes enkelte vakuummoduler fra vakuumnettet, og efter fuldført vedligeholdelse tilsluttes de igen. Serviceteknikeren skal i den forbindelse ikke bevæge sig ind i nogen af produktionslokalerne, hvilket medfører store fordele for hygiejnen ved produktion af fødevarer. Centraliseringen har den yderligere fordel, at den varme, som vakuumpumperne genererer, ikke ledes direkte ind i de afkølede produktions- og emballeringsrum. Dermed opnås en betydelig besparelse af den energi, der bruges til nedkøling af rummene.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os