Central vakuum forsyning til emballageindpakning af oksekød

Siden 2014, har Danish Crown afdeling i Holsted, DC beef, drevet et kvægslagteri, samt et oksekøds bearbejdningsanlæg. Kvægslagteriet har en kapacitet på 900 dyr om dagen. Slagteriet er et af de største i verden, med nogle af de mest moderne faciliteter. Busch har leveret et centralvakuum anlæg, til forsyning af vakuum, for hele slagteriet.
Fig. 1: Udsigt over pumperumet som viser de installeret R 5 lamel vakuumpumper
Fig. 1: Udsigt over pumperumet som viser de installeret R 5 lamel vakuumpumper

Danish Crown har fremstilling fødevarer i mere end 125 år, og er et af de største slagteri virksomheder i verden, de beskæftiger i dag 23.000 medarbejder, og er en af de 3 største kødeksportører i verden. Oksekødsafdelingen i Danish Crown, DC beef´s, aktiviteter er hovedsagelig kvægslagtning og behandling af oksekød. Derfor opererer DC beef med 2 slagterier og et udbenings anlæg i Danmark. Det ene har beliggenhed i Husum, Tyskland, de andre 2 anlæg drives i Danmark. De nye faciliteter i Holsted blev færdigbygget i starten af 2014, og beskæftiger 350 produktions medarbejder, i 2 holds skift, deres opgaver er at slagte, udbene og forarbejde kvæg.

Alle aspekter af produktionsprocessen er designet efter de nyeste standarder, hvor DC beef arbejder efter EUROP-klassificeringen, som garanterer topkvalitet indenfor forarbejdning af oksekød. Hver "halve krop" scannes automatisk for at klassificer dens størrelse, fedtindhold og positionen af fedtlag. Denne information bliver analyseret og brugt til at sorterer slagtekroppen efter kvalitet, inden de fordeles til proceslinjerne. Dette fuldautomatiske system bliver suppleret af DC beef's eget personale, som laver en visuel gennemgang af kroppene. Herefter bliver de lagret i mindst 24 timer, under 7° C, før videre forarbejdning. 

De produkter som bliver produceret af DC beef, i Holsted bliver eksporteret ud til Europa. Alle produkterne som forlader slagteriet bliver vakuumpakket, både som større forsendelser til andre virksomheder, og som færdigpakket slutprodukt. 

DC Beef bruger en række pakkemaskiner, afhængig af emballage størrelse, antal enheder og drift tiden som kræves. Almindelig termoformning, bakke forsegling og vakuum forseglings bruges, ens for alle disse typer af maskiner er, de kræver høje vakuumniveauer. Alle pakkelinjer er blevet designet, efter de skulle forsynes af vakuum gennem et centralvakuum anlæg. Fordelene ved et centralt vakuumanlæg er meget synlige for det tekniske personale, og kun blevet bekræftet gennem erfaring fra andre produktionsanlæg. Ingen vakuumpumper er installeret i produktionsområdet, hvilket giver følgende fordele:

  • Ingen varme emissioner i de afkølede værelser, og dermed spares energi
  • Optimal hygiejne, ingen aerosol-emissioner i produktionsområdet
  • Ingen nedetid til vedligeholdelse
  • Nem adgang ved servicering uden produktionsstop
  • Ingen vedligeholdelse opgaver udføres i produktions- og emballage områder
  • Lave driftsomkostninger
  • Høj energieffektivitet
  • Konsekvent høje vakuumniveauer
  • Ingen støj på arbejdsstationer


Muligheden for at designe og implementere det centrale vakuumanlæg blev tildelt Busch, da Busch Vakuumteknik allerede havde installeret vakuumsystemer på andre Danish Crown anlæg.
Et yderligere argument for brugen af Busch, var deres tilstedeværelsen i Danmark, og muligheden for en tæt kontakt til leverandøren, samt serviceenheder. Busch har en systemafdeling som står for tilpasning af vakuumsystemerne, så de kunne nemt imødekomme alle krav fra Danish Crown. Busch Vakuumteknik designede og byggede DC beefs centralvakuumsystem, så det var klar til idriftsættelse, i starten af 2014. det rustfri rørsystem, er også designet og installeret af Busch.

Vakuumsystemet er installeret i et mellemliggende gulv direkte over pakkelinjerne. Pakkelinjerne bliver forsynet med vakuum af R 5 lamelvakuumpumper. DC beef efterspurgte specifikt denne model, efter tidligere erfaringer, som var ekstrem gode. Samtidig kunne Danish Crowns tidligere anvendte R 5 vakuumpumper, fra andre produktionsanlæg anvendes i systemet. 2 R 5 enheder med en pumpehastighed på 400 m³/h hver, supplerer 3 bakkeforseglings maskiner til at pakke hakket oksekød under vakuum på 30 mbar. 5 vakuumpumper af same type, forsyner vakuum ved 150 mbar til termoformning maskinerne og to vakuum forseglings maskiner.

Vakuumsystemet er designet således at rørrene mellem pakkemaskinerne fungerer som et reservoir hvor vakuum kan opbygges, mellem evakueringscyklusserne. Dette har den fordel, at vakuum påføres øjeblikkeligt i starten af evakuering af luft, når kødet emballageres. Rørsystemet gør, DC beef sparer installationen af et separat vakuum reservoir, og forøger produktionshastigheden ved at reducere evakuering tiden. Styresystemet til vakuumforsyningen blev også leveret af Busch, og integreret i anlæggets styresystem. Af alle fordelene ved det centraliserede vakuumsystem, er den høje effektivitet den mest værdsatte. Antallet af vakuumpumper, som er i drift styres hele tiden af kontrolsystemet. Kontrolsystemet aktiverer kun det nødvendige antal pumper, for at imødekomme efterspørgslen på vakuum. Pakkemaskinerne kører aldrig på fuld kapacitet samtidig, så det maksimale output af alle vakuumpumper er sjældent påkrævet. Sammenlignet med decentrale vakuumsystemer, giver det centrale vakuumsystem enorme energibesparelser, både ved pakkemaskinerne samt forsyningsnetværket. 


Fig. 2: Den moderne DC Beef slagteri i Holsted, Danmark

Det centrale vakuumsystem har været i konstant drift ved både enkelt og toskift hold, siden det først kvæg blev slagtet på anlægget i 2014 Ledelsen hos DC beef har berettet, efter et års brug er der endnu ikke opstået nogen drift eller systemfejl. Mindre service opgaver, som inspektion, samt udskiftning af olie og filter har DC beef's eget personale stået for. DC og Busch har indgået en serviceaftale så alt servicering, foruden de mindre opgaver, står Busch serviceteknikere for. De maskiner som bliver anvendt af enkeltskift, bliver serviceret en gang om året, mens maskinerne anvendt af toholdsskift, som bliver brugt dobbelt så meget, bliver serviceret 2 gange om året. Busch Vakuumteknik bevarer et lager af R 5 lamelvakuumpumper, som kan leveres og idriftsættes indenfor 4 timer. 


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os