Lille, men kraftfuld – drift af væskefri centralvakuumsystem i en ny klinik.

Center for rygmarvsskader (VCR) i Viborg, Danmark blev etableret i marts 2014. Det nye center har 34 senge, hvor de plejer patienter som skal komme sig efter rygskader. Den moderne klinik har et centralt vakuumsystem, der er drevet af tørtløbende Mink klovakuumpumper.
VCR center for rygmarvsskader i Viborg, Danmark har behandlet patienter siden 2014
VCR center for rygmarvsskader i Viborg, Danmark har behandlet patienter siden 2014

VCR Viborg bliver drevet som et selvstændig center for patienter med rygskader, men er en del af den neurologiske afdeling på Viborgs regionalhospital.

Da klinikken blev bygget i 2014, valgte ledelsen et Busch vakuumsystem. Viborgs regionalhospital og andre klinikker administreret af region Midtjylland har også lignende vakuumsystemer.

Den centrale vakuumforsyning består af en system med 3 MINK MV 0040 B klovakuumpumper, et 500 liter vakuum reservoir, et bakteriefilter samt en styreenhed. Systemet er installeret i kælderen og leverer vakuum til 40 forbindelser i både patientstuer, behandlingsområder og operationsstuer, fordelt over hele hospitalet.
Da hospitalet er rimeligt småt, tilbød Busch, VCR Viborg et vakuum system udstyret med 3 af de mindste Mink klovakuumpumper, hver med en pumpehastighed på 40 m³/h. 2 af de 3 MINK MV vakuumpumper, fastholder et vakuumniveau på omkring 250 mbar i vakuum reservoiret. En efterfølgende stigning i tryk vil få en af de 2 vakuumpumper til at starte automatisk, og derved returneres vakuumniveauet tilbage til den ønskede værdi.

Alle 3 Mink klo vakuumpumper har en integreret frekvensomformer, og styres til at levere det minimale output der kræves, for at opretholde 250 mbar i reservoiret. Det betyder at vakuumpumperne ofte arbejder med reduceret hastighed, hvilket gør at de arbejder ekstremt effektivt. Den anden vakuumpumpe aktiveres kun når outputtet fra den første ikke er fyldestgørende. Systemet er dimensioneret således dette kun sker i ekstreme forhold.
Styreenheden starter vakuumpumperne skiftevis, så antallet af arbejdstimer er ligeligt fordelt mellem pumperne.

Den tredje MINK MV 0040 B tjener som en standby eller reserve enhed, og er kontrolleret af en tryksensor i reservoiret. Hvis denne sensor registrerer en pludselig stigning i reservoirtrykket – hvilket kun er muligt hvis systemet har en lækage eller vakuumpumpen er blevet stoppet – aktiveres standby/reserve vakuumpumpen. Hospitalets forsyning af vakuum er sikret, selvom de 2 vakuumpumper skulle svigte. Standby/reserveenheden kan også bruges når der skal laves vedligeholdelsesarbejde på de 2 andre pumper. På denne måde, er systemet designet så det overholder de europæiske standarder EN ISO 7396-1 "Rørsystemer til medicinske gasser - Del 1: Rørsystemer til komprimerede medicinske gasser og vakuum"


VCR Viborg central vakuumforsyning med tre Busch Mink MV klovakuumpumper

Mink klo vakuumpumper har alle fordelene ved en tørtløbende kompression. I kontrast til de oliesmurte vakuumpumper som blev brugt førhen, har de tørtløbende vakuumpumper ikke brug for drift midler i kompressionskammeret. Dette muliggør den kontakt frie kloteknologi: Ingen af de bevægende dele rører hinanden, så ingen smørelse eller afkøling er nødvendigt og der er ingen slidtage på komponenterne.
For operatørerne af Mink vakuumsystemer betyder det næsten ingen vedligeholdelse (skiftning af olie, filter, og komponenter). Mink MV serviceringen består kun af udskiftning af olie i gearboksen for hver 8000 arbejdstimer. På grund af den måde drift timerne sammensættes i VCR Viborgs system, svarer dette til et teoretisk serviceinterval på flere år.
Hvorimod de 2 bakteriefiltre der er installeret mellem vakuumpumperne og reservoiret, kræver disse regelmæssig kontrol. Disse filtre forebygger bakteriel forurening mellem vakuumpumperne og hospitalsmiljøet. Filterne er anbragt parallelt, således at kun et filter bruges af gangen. En afspændingsventil afleder luftstrømmen til det andet filter så det kan rengøres eller udskiftes uden at afbryde vakuumforsyningen.

Efter mere end et års drift, er det tekniske personale på VCR Viborg yderst tilfreds med den centrale vakuumforsyning. Vedligeholdelsesservice har ikke været noget problem, da systemet har kørt perfekt og første service ikke skal udføres foreløbig. Det er også betryggende med den lokale støtte fra Busch Vakuumteknik, med rådgivning samt praktisk hjælp fra deres vakuum specialister, som altid er til rådighed.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os