Centraliseret levering – bevaring af aroma og omkostningseffektiv vakuumemballage

Maulburg - Mondeléz kaffeproduktionsfabrikken i Berlin, som producerer ca. 100.000 tons kaffe om året, er et af verdens største kafferisterier. Produkterne er vakuumpakket, derfor kan en holdbarhed på halvandet år sikres - uden tab af aroma. Vakuumforsyning til alle emballeringslinjer foretages centralt ved hjælp af et energieffektivt Busch vakuumsystem.
The Busch central vacuum system that permanently maintains the vacuum supply for the purpose of packaging the coffeeDet centrale vakuumsystem opretholder permanent vakuumforsyning til kaffeemballeringslinjerne
The Busch central vacuum system that permanently maintains the vacuum supply for the purpose of packaging the coffeeDet centrale vakuumsystem opretholder permanent vakuumforsyning til kaffeemballeringslinjerne

Mondeléz kaffeproduktionsanlægget i Neukölln-distriktet i Berlin har været i drift siden 1981. Mærkerne Jacobs, Onko og Hag produceres der, hvor "Jacobs Krönung" - også kendt som "Jacobs Monarch" - tegner sig for størstedelen af produktionen.

Kaffen bliver emballeret på flere emballeringslinjer, alle udstyret med rotorer, hvori poser med kaffe automatisk fyldes og forsegles. Luften i hver emballage ekstraheres under vakuumklokkeglasset gennem en lille åbning i posen, hvorefter emballagen forsegles, så den er helt lufttæt. Disse pakkemaskiner var oprindeligt udstyret med to til fire lamelvakuumpumper til generering af vakuum til emballeringen.

Servicechef Renald Lange var på udkig efter en mere omkostningseffektiv løsning til vakuumdannelse, så antallet af nuværende, lamelvakuumpumper potentielt kunne reduceres fra i alt 28. Lange søgte rådgivning hos vores projektteknikere, og resultatet var et centralvakuumsystem, hvortil de elleve emballagelinjer er tilsluttet. Ti af disse elleve er i drift permanent, én af dem i standby-tilstand.

Det centrale vakuumsystem, der er specielt designet til Mondeléz, har været i drift siden sommeren 2010 og har siden da været i gang i treholdsskift, seks dage om ugen, 24 timer i døgnet. Systemet består af ti vakuumpumper, med yderligere to vakuumpumper i en reservepumpestation. Kontrol af vakuumforsyningen sikrer et vedvarende og konstant vakuum i røret.

Den vigtigste grund til centralisering af vakuumforsyningen var energibesparelser. Med en reduktion i antallet af vakuumpumper fra 28 til kun 10 blev det muligt at reducere den installerede effekt på 150 kW. Yderligere energibesparelser opnås også, idet systemet styrer de enkelte vakuumpumper i forhold til den påkrævede vakuumydelse. "Vi forventer ikke, at alle vores vakuumpumper er i drift ved fuld last på samme tid", siger Lange, der henviser til erfaringerne fra de tre første driftsår. Ved at opdele vakuumforsyningen i to vakuumkredse for kraftigt og mellem vakuum er det muligt at installere Panda Roots vakuumpumper for yderligere at optimere pumpehastigheden. Udover høj pumpehastighed er fordelen ved disse vakuumpumper, at de kan arbejde med en relativt lav motorkraft.

Lange ser endnu et positivt træk ved det centrale vakuumsystem, fordi det er monteret udenfor produktions- og emballeringshallerne. Det betyder, at systemvedligeholdelse kan udføres, mens systemet er i drift. Dette opnås gennem brug af to vakuumpumper fra en reservepumpestation. Disse vil kun være aktiveret under vedligeholdelsesarbejde, mens andre vakuumpumper er afbrudt til vedligeholdelse. Ved den tidligere decentrale vakuumforsyning blev vedligeholdelse udført på  lamelvakuumpumperne efter 3.000 driftstimer af et internt vedligeholdelsespersonale. Dette var kun muligt, når emballeringslinjerne var lukket ned.. Sammen med installationen af det centrale vakuumsystem har Mondeléz indgået en vedligeholdelsesaftale med os. Denne betinger sig, at en Busch-tekniker udfører et olieskift på de enkelte vakuumpumper hver sjette måned, og at vedligeholdelse, herunder et filterskift, skal udføres årligt. Tilgængeligheden af en erstatningsmodel inden for 24 timer i tilfælde af vakuumpumpefejl er ligeledes garanteret. "Til dato", siger Renald Lange, "har vi ikke oplevet fejl af nogen art i vakuumforsyningen." En forebyggende analyse af brugt olie påviste, at graden af termisk stress, som systemet havde været udsat for, var betydeligt lavere end antaget, hvilket får os til at overveje at udvide intervallerne for olieskift. Som et resultat af energibesparelserne og vedligeholdelsesarbejdet blev driftsudgifterne for vakuumforsyning reduceret betydeligt. Formålet med at minimere omkostningerne i vakuumforsyningen er derfor blevet fuldt opfyldt.


Kategorier
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os