Removal-Icon.svg
Fjernelse

Læs mere om brug af vakuum/overtryk i evakueringsprocesser som evakuering af kloakvand, af affald fra fødevarebearbejdning, centralstøvsugere mm.

Fjernelse ved hjælp af vakuum

Hvor bruges vakuum til at fjerne eller flytte produkter?
Vakuum bruges på en lang række områder, hvor der skal flyttes eller fjernes biprodukter. Disse anvendelsesområder omfatter alt fra kødindustrien f.eks. flytning af affaldsprodukter som rygmarv og kyllingefjer fra slagtekroppe eller til træindustrien f.eks. fjerne savsmuld på savværker.

Den vakuumteknologi, som bruges til disse anvendelsesområder, afhænger af den nødvendige pumpehastighed og trykforskellen eller det nødvendige ultimative tryk. Derfor anvendes blæsere samt en række vakuumpumpeprincipper indenfor disse anvendelsesområder. Det er vigtigt at vælge den rigtige separatorteknologi, så det sikres, at de produkter, der fjernes, ikke kommer i kontakt med vakuumpumpen eller blæseren.

Hvilke vakuumløsninger fra Busch er især velegnede til fjernelses eller flytteopgaver?
De vakuumpumper og blæsere, som er mest velegnede til disse opgaver, afhænger af de materialer, som skal fjernes, samt andre faktorer som transportmetode og afstand. Udvalget af egnede vakuumpumper og blæsere er tilsvarende stort.

Mink klovakuumpumper anvendes altid, når der skal fjernes og/eller transporteres relativt tørre og skrøbelige materialer. Det kontaktfri Mink kloprincip kræver ikke brug af driftsmidler, hvilket gør denne økonomiske vakuummetode velegnet til en lang række anvendelsesområder.

Udover Mink klovakuumpumper kan den gennemtestede R 5 lamelvakuumpumpe også bruges, når højere vakuumniveauer er nødvendige. Disse robuste vakuumpumper er oliesmurte og fås i versioner, der er vanddamptætte. De er bedst egnet til fjernelse af fugtige, våde og tunge materialer.


Ved flowtransport af relativt store mængder anbefales en Samos sidekanalblæser eller en Tyr kapselblæser. Disse blæsere har en imponerende ydeevne, og det store udvalg af størrelser og varianter betyder, at de har mange forskellige potentielle anvendelsesområder.

Alle vore vakuumpumper og blæsere kan udstyres med et stort udvalg af separatorenheder, som sikrer, at de fjernede materialer og den luft, de transporteres i, kan adskilles helt.

Eksempler på brug af vakuum til fjernelse:
 

  • Fjernelse af kloakslam – flytning af vådt affald fra passagerfly og skibe via vakuum
  • Fjernelse af affald – fra fødevarebearbejdning
  • Centralstøvsugere – sikrer effektiv støvsugning
  • Fjernelse af kropsvæsker – fra tandlægebehandlinger og kirurgiske indgreb

 


 

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt