Pneumatisk overtrykstransport af bulkvarer

Tryktransport minder om de tilsvarende vakuumsystemer, men fungerer ved hjælp af overtryk. Materialerne blæses via rørene til destinationen. Der kan skabes større trykforskelle, hvilket gør det muligt at transportere tungere produkter som sand, gips og cement. Overtrykstransport er effektivt, økonomisk og pålideligt, men de produkter, som transporteres skal være inerte ved kontakt med ilt. Af denne grund anvendes pneumatiske overtrykstransport kun sjældent indenfor fødevareforarbejdningsindustrien. Anbefalede modeller: Mink-klovakuumpumper og R 5-pumper, Samos-sidekanalblæsere og Tyr kapselblæsere. Kontakt os for en analyse af dine behov.

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt