HandlingHolding-Icon.svg
Håndtering/fiksering

Læs mere om brug af vakuum til at fastholde og fiksere gods som f.eks. levering af materialer til produktionsprocesser, i palleteringsudstyr, til lastning og losning af tungt gods på og fra skibe og køretøjer, til fastholdelse af komponenter under forarbejdning, til pakning af forskellige varer i kasser, til papirtilførsel, til trykkeri- og forarbejdningsmaskiner i trykkeribranchen samt mange andre anvendelsesområder.

Håndtering/fiksering med vakuum

Inden for hvilke områder anvendes vakuum til fiksering og håndtering?
Det er i dag ikke muligt at forestille sig moderne produktionsprocedurer uden fiksering, transport og håndtering af varer ved hjælp af vakuum. Hvordan skulle man ellers kunne stable pap hurtigt og pålideligt, flytte glaspaneler, fastholde trækomponenter til fræsning eller transportere tunge enheder som papirruller, sække og mursten? Idéen er enkel og genial: Der anvendes en sugekop, vakuumplade eller et vakuumbord til at tilføre sug, så enheden holdes helt fast. Det er en særdeles effektiv metode, som gør det muligt at flytte, transportere eller fastspænde genstande, der fastholdes på denne måde.

I automatiserede produktionsprocesser som eksempelvis møbelproduktion, flyttes delene gennem hele produktionslinjen ved hjælp af vakuum. Processen begynder med, at der tilføres træpaneler, som fremføres til den første bearbejdningsmaskine ved hjælp af en robot udstyret med en vakuumsugeanordning. Panelerne fastholdes ved hjælp af vakuum og og forarbejdes på denne maskine, før de transporteres videre til det næste forarbejdningstrin af en anden vakuumgriber. For enden af produktionslinjen stabler en robot automatisk møbeldelene i kasser på paller.

I trykkerier anvendes vakuum til at transportere de enkelte papirark. De suges ind i trykkemaskinen ved hjælp af vakuum. Her føres de igennem de enkelte trykkestationer via ruller og stables derefter igen efter trykningen. Papiret indføres også gennem alle de efterfølgende forarbejdningsmaskiner ved hjælp af vakuum.


Hvilke produkterserier fra Busch er især velegnede til fiksering og håndtering af gods?
 Da anvendelsesområderne og opgaverne i forbindelse med fiksering og håndtering og gods er utallige, er kravene til vakuumpumperne også meget forskellige. Eksempelvis kan tørtløbende og oliesmurte vakuumpumper som Seco og R 5, Samos-sidekanalblæsere, Mink-klovakuumpumper eller Tyr kapselblæsere være velegnede. Hvis vakuumforsyningen er central, kan det være en fordel at anvende individuelle vakuumsystemer.
 

  1. Automatiseret håndtering af materialer – i produktionsprocesser
  2. Palletering – stabling af emballerede enheder på paller
  3. Lastning og losning – af skibe, lastvogne og andre transportmidler
  4. Fastspænding – på træbearbejdningsmaskiner
  5. Emballering – af et uendeligt antal forskellige enheder i papkasser eller anden emballage
  6. Papirtransport – til trykkeri- og bearbejdningsmaskiner i trykkeribranchen
  7. Udtagning og placering – i elektronik, fødevarer, pakning af reservedele og mange andre brancher
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Produkter der matcher

Standard News

Sidste nyt