FormingPressing-Icon.svg
Formning/presning/laminering

Læs mere om brug af vakuum til formning, presning og laminering, f.eks. evakuering af støbeforme, termoformning, finérpresser og vakuumassisteret støbning med overførsel af harpiks (VRTM) samt laminering af fladskærme og solpaneler.

Laminating-Application-Slider.jpg
Formning, presning og laminering ved hjælp af vakuum

Udnyt dine muligheder for at anvende vakuum til formnings-, presnings- og lamineringsopgaver.

Formning, presning og laminering ved hjælp af vakuum

Hvor anvendes vakuum til formnings-, presnings- og lamineringsopgaver?
Formning, presning og laminering ved hjælp af vakuum er populære processer i mange industribrancher og inden for produktionsteknologi. Disse processer bruges til at samle mange forskellige materialer eller forme dem i en specifik støbeform.

Til formning er det vigtigt, at der anvendes et klart defineret vakuum til at føre materialet ind i støbeformen. En etableret proces, som bruges til mange forskellige produkter, er termoformning, som anvendes til at forme plastfolie. Til denne proces opvarmes plastfolien for at blødgøre den. Vakuum tilføres via støbeformen. Den trækker den folie, som er blødgjort i varmeprocessen ind i formen. Når folien er kølet af, bevarer den støbeformens form. Denne metode kan bruges til at fremstille emballage til fødevarer og andre varer samt forformede emner som eksempelvis havedamme i plast.

Presning ved hjælp af vakuum bruges i træindustrien, eksempelvis, når flere lag træ skal limes sammen, og mekanisk presning ikke kan anvendes på grund af emnets geometriske form. Vakuum kan også bruges til påsætning af finér eller fastgørelse af syntetiske materialer på træprofiler, eksempelvis laminat på køkkenlåger.

Laminering under vakuum er en proces, som anvendes til at samle forskellige materialelag og anvendes hyppigt i halvleder- og elektronikindustrien. Solceller, fladskærme og skærme til smartphones fremstilles på denne måde.

Hvilke vakuumløsninger fra Busch er især velegnede til formnings-, presnings- og lamineringsopgaver?

R 5-lamelvakuumpumper har i mange år med succes været brugt til formning og anses for at være den mest avancerede løsning.

De energibesparende Mink-klovakuumpumper bruges til presning i eksempelvis møbelproduktion. Hvis der kræves et større vakuum, anbefales R 5-lamelvakuumpumper.

COBRA-skruevakuumpumper er de foretrukne vakuumpumper til lamineringsprocesser i produktionen af solceller, fladskærme og display til smartphones, fordi de kan udlede udsivende gasser og dampe uden forstyrrelser.

Eksempler på brug af vakuum til formning:

• Evakuering af støbeforme – til fremstilling af rotorblade til vindenergianlæg
• Termoformning – til fremstilling af emballage …


Eksempler på brug af vakuum til presning:

• Finérpresser – til påmontering af syntetisk finer på møbeloverflader
• Vakuumassisteret støbning med harpiksoverførsel (Vacuum Assisted Resin
   Transfer Moulding, VRTM)

 Eksempler på brug af vakuum til laminering:

• Laminering af fladskærme
• Laminering af solceller

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt