Frysetørring af fødevarer

Frysetørring er baseret på en fysisk proces kaldet sublimering: i et vakuum skifter vand direkte fra den faste, frosne form til gasformen – isen fordamper. Det produkt der skal tørres dybfryses først ved normalt tryk, som regel ved hjælp af kryogene gaser i væskeform. Derefter placeres det i et vakuum, så den frosne fugt i produktet sublimerer og fjernes i dampform. Dermed kan vandet fjernes fra fødemidler uden opvarmning eller langvarige tørringsprocesser, som kan medføre at næringsstoffer, smagsstoffer og vitaminer går tabt.

Disse vigtige ingredienser påvirkes stort set ikke ved frysetørring. Udtrækningen af vand med denne metode forårsager kun en meget lille forandring af madens interne struktur. De udtørrede celler danner en struktur der minder om en svamp, med hulrum der hurtigt optager væsken når produktet kommes i vand. I ideele tilfælde er frysetørret mad næsten umulig at skelne fra friske fødevarer.


Typiske eksempler på frysetørrede madvarer omfatter kaffepulver og andre pulverbaserede drikkevarer, krydderier og frugt til brug i mysliblandinger. Frysetørrede fødevarer findes endda i astronauters madpakker.


COBRA tørtløbende skruevakuumpumper er særligt velegnede til tømning af tørrekamre i frysetørringssystemer til fødevarer. De opnår det krævede vakuum uden at benytte væsker og garanterer høje pumpehastigheder over hele driftsområdet, lige fra atmosfærisk til ultimativt tryk.

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Produkter der matcher

Standard News

Sidste nyt