Afgasning af havvand

Sekundær genvinding ved hjælp af vandinjektion er en vigtig del af råolieproduktion, og det er ofte en afgørende faktor i forbindelse med opnåelse og bevarelse af rentable produktionshastigheder. Det vand, der anvendes, skal afgasses for at fjerne ilt, som har en negativ effekt på systemer til fjernelse af sulfat. Afgasning gennem vakuum er den hyppigst anvendte metode i olie- og gasindustrien i dag: Pakkede tårne tømmes løbende takket være et vakuumsystem, som fjerner ilt og andre gasarter. Der anvendes typisk to faser af pakning til masseoverførsel.

Vakuumsystemerne Dolphin Liquid Ring er velegnede til dette formål, da den robuste konstruktion tillader drift i krævende miljøer som for eksempel offshore-boreplatforme.

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt