Afgasning af mineralvand

Producenter af mineralvand og andre drikkevarer kræver, at deres produkter indeholder en nøjagtig mængde opløst kuldioxid. Mængden af CO2 i vandkilden kan dog variere. Der kræves flere processer for at løse dette problem: Først fjernes CO2 fra vandkilden ved hjælp af et vakuumafgasningssystem, hvorefter det nedkøles og fortættes til væske, og til sidst tilsættes det igen i nøjagtige mængder til det færdige produkt under flaskepåfyldningsprocessen. Dermed sikres en ensartet produktkvalitet. Mink klovakuumpumper er velegnede til afgasningssystemer som disse, da de opererer uden driftsmidler som vand eller olie, hvilket betyder, at der ikke er risiko for, at produktet forurenes.

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt