Beluftning af slamtanke

Iltning af slamtanke er en bakteriel proces, som fjerner fysiske, kemiske og biologiske forurenende stoffer fra spildevand og producerer rent vand og fast affald. Luft eller ilt pumpes gennem spildevandet og stimulerer den biologiske rensningsproces. Bakterierne oxiderer biologisk materiale og fjerner fosfater, kuldioxid, ammoniak og nitrogen. Når affaldsvandet er behandlet tilstrækkeligt, overføres den rensede væske til sedimenteringstankene. Det vand, der fjernes fra disse sedimenteringstanke, skal ofte behandles yderligere, før det kan bruges. Det separerede faste affald kan bortskaffes eller bruges som brændstof til at producere energi. Mink-kloprocessorer er velegnet til gennemluftning af slamtanke.


Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt