Beluftning af biologiske filtre

Biologisk filtrering er en biologisk vandbehandlingsproces, som ofte anvendes indenfor dambrug. Processen udføres ved hjælp af naturligt forekommende bakterier og sker i to faser: Først anvendes aerobe bakterier til at omdanne ammoniak til nitrit, hvorefter andre bakterier omdanner nitrit til nitrat. Nitrat er langt mindre giftigt og tolereres i moderate mængder af de fleste fiskearter. De aerobe bakterier i de biologiske filter får tilført luft via en blæser eller kompressor.

Tyr-kapselblæsere med og Samos-sidekanalblæsere er velegnede til dette formål, da de kombinerer driftssikkerhed med en nøjagtig lufttilførsel.

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt