Dolphin-LiquidRingVacuumPumps.svg
Kapalinokružné vývěvy

Principle of Operation

Liquid ring vacuum pumps normally operate with water as the operating medium. An eccentrically installed impeller rotates in the casing partly filled with liquid. By the rotational movement of the impeller and the resulting centrifugal force the liquid within the cylinder forms the so-called liquid ring. Gas is conveyed in the spaces between the single vanes and the liquid ring. Due to the eccentric installation of the impeller the spaces enlarge and the process gas is sucked in through the suction slot. As the impeller further rotates, the spaces are reduced, so that the gas is compressed and discharged through the discharge slot. The vacuum pump can be operated with water recirculation, open or closed loop circuit.

Products using this technology:

Dolphin

Liquid Ring Vacuum Pumps

Kapalinokružné vývěvy

Provozní princip

Kapalinokružné vývěvy běžně využívají jako provozní médium vodu. Excentricky nainstalované oběžné kolo rotuje v krytu, který je částečně naplněn kapalinou. Rotační pohyb oběžného kola a výsledná dostředivá síla kapaliny uvnitř válce formují takzvaný kapalinový prstenec.

Plyn je dopravován do prostoru mezi jednotlivými lamelami a kapalinovým prstencem. Vzhledem k excentrické instalaci oběžného kola se prostor zvětšuje a procesní plyn je nasáván skrz sací ventil.

Jelikož oběžné kolo dále rotuje, dochází ke zmenšování prostoru, aby vzduch byl stlačován a odváděn výfukovým ventilem. Vývěva může využívat recirkulaci vody nebo fungovat s otevřeným nebo uzavřeným okruhem.


 

Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Standard News

Zprávy z tématu
  • Technologie vakuování v oblasti chemického a farmaceutického zpracování
    Výběr správné technologie vakuování v oblasti chemického a farmaceutického zpracování je často velmi obtížný. Vakuový systém musí ze všeho nejdříve při provozním tlaku dosáhnout požadované čerpací...

Standard News

Nejnovější zprávy