VacuumSystemConsulting-Icon.svg
Poradenství v oblasti vakuových systémů

Vakuové technologie se využívají v nespočtu různých odvětví a systémy nezbytné k jejich aplikaci se mohou lišit podle typu, velikosti a provedení. Jako u každého technického systému, i zde platí, že na počátku je třeba zvolit správné rozvržení systému, aby se zaručil maximální možný výkon.

Poradenství v oblasti vakuových systémů

Výběr nejvhodnějšího systému pro vaši oblast použití

Ať už plánujete nový systém, nebo chcete vylepšit či zmodernizovat stávající systém, nesmíte hlavně na samém počátku podcenit důležitost výběru správných komponent projektu.

Nedostatek, ale i přemíra specifikací může mít za následek problémy s výkonem a mohly by mít nepříznivé účinky na důležité charakteristiky, jako je energetická účinnost či životnost.

Máme k dispozici tým vysoce kvalifikovaných techniků v oblasti vakuových technologií, kteří společně s vámi vyberou to nejlepší řešení pro vaše konkrétní požadavky. Náš tým je připraven vám vždy dobře poradit, bez ohledu na to, zda hledáte jednu vývěvu nebo celý vakuový systém.

Nabízíme návštěvy vašich pracovišť, doplněné o analýzu konkrétních požadavků, následovanou dle potřeby dalšími službami, jako je montáž a uvedení do provozu přímo na pracovišti.


Vacuum-Consulting-Solutions.jpg
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Standard News

Nejnovější zprávy