Vakuová řešení pro všechny procesy tepelného zpracování

Vakuová technologie Busch v procesech tepelného zpracování má důležitou výhodu: je zamezeno reakcím zpracovávaného materiálu s atmosférickými plyny, což vede ke značnému zlepšení kvality výrobku a povrchové úpravy. Úrovně vakua lze v průběhu cyklu zpracování přesně nastavovat, což napomáhá k zachování zajištění řízení procesů a opakovatelnosti výsledků. Zaručené vysoké úrovně vakua umožňují provádění mnoha procesů při nižších teplotách, což je další (a možná podstatnou) úsporou energie.
 

  • Nitridování / nitrační cementování
  • Žíhání 
  • Kalení
  • Popouštění
  • Vakuové pájení

Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Hospodárné dodávky vakua pro optimální charakteristiky materiálů

Se svou rozsáhlou sítí 60 společností a kanceláří ve 40 zemích je společnost Busch přítomna na každém místě na světě tam, kde se ve vakuu tepelně zpracovávají oceli a další materiály. Výrobci i uživatelé zařízení tepelného zpracování mohou mít prospěch z našich znalostí a dlouhodobých zkušeností odborníků na vakuum.

Společnost Busch nabízí širokou řadu vakuových jednotek vhodných pro rozsahy hrubého až vysokého vakua. Systémy jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální řešení pro každou kombinaci procesů nebo tepelného zpracování. Dodáváme malé i velké systémy, od kompletních jednotek s řídicími systémy pro náhradu stávajících částí zařízení.

Můžeme dodat jak suché (nekapalinové), tak klasické (olejem mazané rotační lamelové) vakuové systémy uzpůsobené na míru požadavkům procesu a preferencím zákazníků.

Výrobci pecí a konstruktéři zařízení na celém světě se spoléhají na vakuovou technologii Busch a oceňují kompetentní poradenství a podporu poskytovanou při vývoji nových zařízení a procesů. Vlastníci zařízení tepelného zpracování využívají spolehlivost systému a rozsáhlou servisní síť společnosti Busch, která je podporována kancelářemi po celém světě.


Bez ohledu na to, jakou úroveň vakua potřebujete, vám společnost Busch nabídne systém, který se nejlépe hodí pro vaše technické a ekonomické požadavky. Jsme také schopni doporučit výhodný plán údržby z našeho širokého rozsahu servisních služeb.
 

Heat-Treatment-Processes.jpg

Od sériového výrobku po individuální vakuové řešení

Vakuové tepelné zpracování je nejhospodárnějším, nejspolehlivějším a nejopakovatelnějším způsobem zajištění požadovaných charakteristik materiálů a povrchů. V porovnání s inertními plynovými pecemi je čistší - podtlak obsahuje mnohem méně znečišťujících látek než nejkvalitnější plyn. Dodávka vakua je tedy jak důležitou částí procesů tepelného zpracování, tak ukazatele vysoké kvality výrobků. Dále uvádíme výběr z rozsáhlé řady výrobků Busch:

Vakuové systémy Combi
Vakuové systémy Combi mohou být sestaveny z několika druhů vývěv a vždy obsahují primární vývěvu ve spojení s posilovací vývěvou. Počet kombinací druhů a velikostí čerpadel je velmi velký, což umožňuje přesné uzpůsobení provozního tlaku a výkonu konkrétnímu procesu tepelného zpracování.

Šroubové vývěvy COBRA
Primární vývěvy COBRA používané  ve vakuových systémech Combi vám umožňují provoz systémů jemného a vysokého vakua zcela bez použití provozní kapaliny. Šroubové vývěvy COBRA provádí kompresi v jednom stupni, bezkontaktním způsobem, a jsou suchoběžné. Při použití s Rootsovými vývěvami Puma nebo Panda tvoří ideální kombinaci i pro nejnáročnější procesy tepelného zpracování.


Rotační lamelové vývěvy R 5
Rotační lamelové vývěvy R 5 se vyznačují robustní a osvědčenou olejem mazanou konstrukcí a mohou být použity jako primární vývěvy. Jsou chlazené vzduchem a dostupné v širokém rozsahu velikostí. Mohou být kombinovány s Rootsovými vývěvami Puma nebo Panda a jsou ideální pro veškeré aplikace jemného vakua.

Difuzní vývěvy Rangu
Difuzní vývěvy Rangu poskytují nejlepší výkon pro aplikace vysokého vakua. Vyznačují se inovační vícestupňovou tryskovou konstrukcí a jsou ideální pro rozsáhlé procesy tepelného zpracování, u nichž je nutné dosáhnout vysokých úrovní vakua v nejkratší možné době. Difuzní vývěvy Rangu se nejlépe hodí pro použití se systémy Combi, které vytváří požadované hrubé vakuum.

Turbomolekulární vývěvy Turbo
Vývěvy Turbo byly vyvinuty zvláště pro průmyslové aplikace s vysokým vakuem až do 1·10-10 hPa (mbar). Používají se při požadavku na vysoké čerpací rychlosti, a dále v případech, kdy musí být odsávané plyny zcela zbaveny provozních médií.

Standard News

Nejnovější zprávy