Vakuumberatung-Icon.svg
Nejvyšší úspory energie

Vývěvy R 5 jsou nejúspěšnější průmyslové vývěvy na světě s více než 3 miliony vývěv R 5 v provozu na celém světě. Nejvyšší výkonnost v dané třídě a nejnižší spotřeba energie byly nyní potvrzeny nezávislou zkušební organizací.

Rotační lamelové vývěvy R 5

Vedoucí postavení v technice. Certifikováno.

Vývěvy R 5 jsou nejúspěšnější průmyslové vývěvy na světě s více než 3 miliony vývěv R 5 v provozu na celém světě. Nejvyšší výkonnost v dané třídě a nejnižší spotřeba energie byly nyní potvrzeny nezávislou zkušební organizací.

Zjistěte více o R 5 RA 0630 C


 • Nejnižší spotřeba energie
  Až o 57 % nižší
 • Nejrychlejší balicí cykly
  Až o 10 % více balicích cyklů
 • Nejvyšší spolehlivost
 • Nejvyšší úspory nákladů

Highest-Energy-Savings-R-5-RA-0630-C.png

Porovnání dvou technologií

Naše rotační lamelová vývěva R 5 a konvenční šroubová vývěva s olejovým těsněním byly testovány ústavem TÜV SÜD z hlediska rychlosti čerpání, spotřeby energie a doby evakuace. Výsledek dokumentuje formou certifikátu, že R 5 je energeticky nejúčinnější vývěvou na trhu.


Nezávislá technická zkušebna

Ústav TÜV SÜD je vedoucí nezávislou zkušební organizací na světě. Její akreditované laboratoře a zkušení technici zkoušejí a certifikují výrobky, služby a procesy podle mezinárodních a národních kritérií. Osvědčená pečeť kvality TÜV je celosvětově symbolem pro bezpečnost, spolehlivost a udržitelnost.
 

Výsledky

Balicí cykly
 

 • Simulace balicího stroje s tvarováním za tepla
 • Měření s různými rychlostmi motoru a otevřeným a zavřeným plynovým balastovým ventilem
 • Deset opakování téhož testu
 • Porovnávaná hodnota: doba evakuace

Specifická spotřeba energie (SSE)
 

 • Měření toku a elektrického výkonu
 • 15 měření při různých fixních tlacích od 0,5 mbar po atmosférický tlak
 • Porovnávaná hodnota: specifická spotřeba energie (SSE)


Prospěch z nejlepšího řešení na trhu!

Nejnižší spotřeba energie: Specifická spotřeba energie (SSE) rotačních lamelových vývěv R 5 je nižší při všech vstupních tlacích, tyto vývěvy jsou tudíž energeticky nejúčinnějším řešením pro široký rozsah průmyslových aplikací.


Nejkratší doby evakuace: Při všech rychlostech motoru je doba evakuace u vývěvy R 5 nižší než u konvenčních šroubových vývěv s olejovým těsněním, z čehož vyplývají kratší doby cyklu a tím zvýšený výkon./p>


Nejvyšší spolehlivost: Vývěvy R 5 jsou nejúspěšnější průmyslové vývěvy na světě a již dávno se prosadily jako průmyslový standard. Více než 3 miliony vývěv R 5 jsou v provozu po celém světě.

 

Standard News

Nejnovější zprávy