Vakuumberatung-Icon.svg
Nejvyšší úspory energie

Vývěvy R 5 jsou nejúspěšnější průmyslové vývěvy na světě s více než 3 miliony vývěv R 5 v provozu na celém světě. Nejvyšší výkonnost v dané třídě a nejnižší spotřeba energie byly nyní potvrzeny nezávislou zkušební organizací.

Rotační lamelové vývěvy R 5

Vedoucí postavení v technice. Certifikováno.

 

 

Vývěvy R5 jsou s více než 3 miliony vývěv R5 v provozu nejúspěšnější průmyslové vývěvy na celém světě. Nejvyšší výkonnost v dané třídě a nejnižší spotřeba energie byly nyní potvrzeny nezávislou zkušební organizací.


Zjistěte více o R 5 RA 0630 C
 

Nízká spotřeba energie

Až o 57 % méně než testovaná olejomazná šroubová vývěva

Extra rychlé balící cykly

Až o 10 % více balících cyklů než testovaná olejomazná šroubová vývěva

Vysoká spolehlivost

 

Významné úspory nákladů


Highest-Energy-Savings-R-5-RA-0630-C.png

Porovnání dvou technologií

Naše rotační lamelová vývěva R5 a konvenční olejomazná šroubová vývěva byly testovány ústavem TÜV SÜD z hlediska rychlosti čerpání, spotřeby energie a doby evakuace. Výsledek dokumentuje formou certifikátu, že R5 je nejlepší ve všech třech disciplínách.


Nezávislá technická zkušebna

TÜV SÜD je čelní nezávislou zkušební organizací na světě. Její akreditované laboratoře a zkušení technici testují a certifikují výrobky, služby a procesy podle mezinárodních a národních kritérií. Osvědčená známka kvality TÜV je celosvětovým symbolem pro bezpečnost, spolehlivost a udržitelnost.

Výsledky

Balicí cykly
 

  • Simulace balicího stroje s tvarováním za tepla
  • Měření s různými rychlostmi motoru a otevřeným a zavřeným plynovým proplachovým ventilem
  • Deset opakování téhož testu
  • Porovnávaná hodnota: doba evakuace

Specifická spotřeba energie (SSE)
 

  • Měření průtoku a elektrické energie
  • 15 měření při různých fixních tlacích od 0,5 mbar po atmosférický tlak
  • Porovnávaná hodnota: specifická spotřeba energie (SSE)


R5 – celosvětová jednička

Nejnižší spotřeba energie: Specifická spotřeba energie (SSE) rotační lamelové vývěvy R5 je nižší při všech vstupních tlacích, tyto vývěvy jsou tudíž energeticky extrémně účinným řešením pro široký rozsah průmyslových aplikací.


Rychlé doby evakuace: Při všech rychlostech motoru je doba evakuace u vývěvy R5 nižší než u testované konvenční olejomazné šroubové vývěvy, z čehož vyplývají kratší doby cyklu a tím zvýšený výkon.


Vysoká spolehlivost: Vývěva R5 je nejúspěšnější průmyslová vývěva na světě a již dávno se prosadila jako průmyslový standard. V provozu po celém světě je více než 3 miliony vývěv R5.
 

Standard News

Nejnovější zprávy