5ElementsOfEfficiency-Campaign-Icon.svg
5 Elements of Efficiency

Mezi pět základních prvků, které určují účinnost každého procesu vakuování, patří design, využití tepla, řízení, centralizace a kompetence. Nejlepšího řešení dosáhnete, pokud dovedete optimalizovat těchto pět základních prvků a jejich vzájemné působení.

Monitorování všech prvků:

Holistický přístup k účinnému vakuování

Optimalizace procesů aplikace vakua může přinést významnou finanční úsporu. Generaci vakua stojí za to komplexně zanalyzovat.

Výběr správných vývěv a veškerého příslušenství pro aplikace vakua je velmi důležitý, nicméně není to jediný faktor, který určuje účinnost celého konceptu. Jakákoliv špičková technologie nemůže naplnit svůj potenciál, pokud není schopna bezproblémové interakce s ostatními prvky celého procesu. Sestavení přísunu vakua na míru je naprosto klíčovým faktorem. Při výběru kteréhokoliv příslušenství k vakuování se musí brát v potaz charakter jednotlivých procesů, ve kterých bude toto příslušenství fungovat, a ne pouze výkonnostní údaje komponentů samotných.


V podstatě neexistuje jedno univerzální řešení pro všechny procesy vakuování. Vždy je třeba zvážit všechny proměnné v celém procesu. Navíc jakákoliv nejmodernější technologie, která přináší nevyšší možnou energetickou úsporu, nemůže naplnit svůj potenciál, pokud není přesně přizpůsobena celému procesu. Aby bylo možno dosáhnout optimálního výstupu, stabilního a dostupného procesu a nejvyšší možné ekonomické účinnosti, je třeba vzít v úvahu všechny prvky.

A právě se všemi prvky počítá koncept 5E, který představila společnost Busch. Koncept 5E je vystavěn na myšlence pěti základních prvků, které přispívají k lepší účinnosti procesů vakuování: design, využití tepla, řízení, centralizace a kompetence.

Dosažení účinnosti díky designu

Díky neustálému vývoji jsme lídry v oblasti zvyšování výkonnosti a efektivity

Design a kvalita jsou zásadními faktory, které ovlivňují výkon, účinnost a výši nákladů na celý životní cyklus vývěv.

Vakuum lze generovat mnoha způsoby. Pro jednotlivé aplikace vakua však dokáže vytvořit nejvyšší účinnost pouze jeden správně zvolený provozní princip. Správné nastavení tohoto provozního principu je následně klíčem k zajištění faktoru účinnosti. Účinnost dodávky vakua již od počátku určuje design nejdůležitější komponenty, tedy vývěvy. Faktory, jako například způsob generace vakua, design dráhy proudění vakua, rozdělení teploty, prostorový poměr kompresních komor ve vývěvě, hrají naprosto zásadní roli.

Naše globální týmy výzkumu a vývoje se neustále snaží optimalizovat zavedené technologie a vyvinout nové produkty, které dokáží ještě účinněji generovat vakuum a rozšířit tak portfolio nabízených produktů. Praxe v instalaci vývěv po celém světě a zkušenosti nabyté úzkou spoluprací s našimi zákazníky jsou předávány našim vývojářům, kteří neustále pracují na vylepšování vývěv společnosti Busch.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Design.png

Dosažení účinnosti díky využití tepla

Dosažení účinnosti pomocí optimálního využití odpadního tepla

Během provozu vývěvy se kinetická energie mění na energii tepelnou. A tuto energii mohou využít rekuperační systémy.

I ty nejefektivnější vývěvy během provozu generují tepelnou energii, která je uvolňována do okolního prostředí. Tím, že by se spotřebované teplo pouze odvedlo pryč, by docházelo k plýtvání energie. Toto odpadní teplo může být z velké části znovu využito u jiných činností. Tímto rekuperovaným teplem lze například ohřívat vodu nebo vytápět kanceláře nebo celé budovy. Obecně lze říci, že průměrně lze získat zpět mezi 50 a 70 % energie spotřebované motorem.

Nejen že by docházelo k plýtvání tepelnou energií vygenerovanou vývěvami, ale tato energie by také měla výrazný vliv na teplotu vzduchu ve výrobní hale. V klimatizovaných místnostech musí být tato energie vykompenzována provozem samotné klimatizace, a proto dochází k vyšší spotřebě energie a následně i k vyšším finančním nákladům.

Využití výměníků tepla při generaci vakua má pozitivní následek v celkovém snížení spotřebované energie a také ve snížení emisí oxidu uhličitého. Tento systém je tedy šetrný k životnímu prostředí a navíc snižuje náklady na energii.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Heat_Recovery.png

Dosažení účinnosti díky řízení

Dosažení účinného provozu díky inteligentním vakuovým řídicím systémům

Řízení vakuových systémů, které jsou přesně vyvinuty pro určitý druh výroby, zajišťuje optimální stabilitu všech procesů a následného výstupu.

Každá aplikace vakua má svá specifika. Požadovaný přísun vakua se v jednotlivých fázích výrobních procesů liší. Aby zbytečně nedocházelo k navýšení provozních nákladů, měl by být přísun vakua v souladu s požadovaným množstvím. Zapínání a vypínání vývěvy během výrobního cyklu není efektivní řešení. Je to z toho důvodu, že provoz vývěvy v bodě její maximální účinnosti a přísun požadovaného množství vakua během produkčního cyklu jsou dvě různé věci. Úspora na jedné straně může vést ke ztrátám na straně druhé. Zavedení řídicího systém je řešení, které drží v rovnováze účinnost procesů a účinnost spotřeby vakua.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Control.png

Dosažení účinnosti díky centralizaci

Centralizovaný přístup zajistí maximalizaci účinnosti vakuování

Centralizované dodávky vakua potencionálně umožňují snížení provozních nákladů a zvýšení energetické úspory.

V případech, kdy se používají samostatné vývěvy, by centralizované dodávky vakua přinesly výhody v podobě zvýšení celkové účinnosti a zajištění stability a dostupnosti procesů. Samostatná vývěva, která je namontována v místě použití, je v průběhu procesů vždy v provozu, a to i tehdy, pokud je požadována malá či žádná dodávka vakua. Naproti tomu v případě centrálního vakuového systému je vytěžováno několik vývěv zároveň.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Centralization.png

Dosažení účinnosti díky kompetenci

Kompetence dokáží zvýšit účinnost vašich procesů

Účinný provoz procesu vakuování vyžaduje zkušenosti s tím, jak na sebe jednotlivé součástky vzájemně působí.

Vývěvy a vakuové systémy jsou klíčovými složkami v mnoha provozních procesech. Pokud je cílem zvýšit účinnost a snížit provozní náklady, je třeba vyhodnotit dostupnost, spolehlivost a celkovou účinnost provozu. Účinné dodávky vakua lze zajistit pouze pochopením vzájemného působení jednotlivých prvků v celém procesu. Společnost Busch může čerpat z více než 50leté praxe v oblasti navrhování, výroby a provozu vývěv a vakuových systémů. Společnost Busch disponuje techniky, kteří jsou skutečnými odborníky ve svém oboru. Tito technici pomáhají našim zákazníkům analyzovat konkrétní výrobní postupy a poté dokáží navrhnout řešení, které sedí danému zákazníkovi na míru. Tím je zaručen nejúčinnější způsob generace vakua.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Competence.png

Standard News

Zprávy z tématu
 • 12 výhod centralizované dodávky vakua
  Použití vakua a ochranných plynů pro balení čerstvých potravin představuje v současnosti nejběžněji používanou metodu pro hygienické balení potravin a zachování čerstvosti. Odstraněním co...
 • Připravená k využití v Průmyslu 4.0: samoregulační vývěva pomáhá spořit energii
  Společnost EG Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH & Co. KG je komplexním dodavatelem masa a masných lahůdek pro zákazníky napříč Evropou a Spojenými státy.
 • Připravená k využití v Průmyslu 4.0: nová rotační lamelová vývěva s regulací tlaku
  Společnost Busch představila novou vývěvu R 5 PLUS, která je naprostou technologickou senzací v oblasti balení potravin. Při provozu je schopna regulovat úroveň tlaku a také dokáže udržet...
 • Prvotřídní sýr gorgonzola balený pomocí spolehlivé vakuové technologie
  Výroba gorgonzoly, tradičního modrého sýru ze severní Itálie, je hlavní působností společnosti IGOR srl.Výroba gorgonzoly, tradičního modrého sýru ze severní Itálie, je hlavní působností...