Prověřená technologie, prověřené provedení –
rozhodněte se pro nejlepší řešení

R5 RA – Průmyslový standard pro bezpočet vakuových aplikací

Vývěvy řady RA patří ke skupině osvědčených rotačních lamelových vývěv R5 společnosti Busch. Konstrukce těchto vývěv poskytuje širokou škálu jejich využití, například při vakuovém balení, zpracování potravin, pneumatické přepravě surovin apod.

Vynikajícími vlastnostmi rotačních lamelových vývěv R5 jsou robustnost a provozní spolehlivost. To jsou pouze některé z důvodů, proč se osvědčená technologie rotačních lamelových vývěv společnosti Busch prosadila jako průmyslový standard. Na světě jsou v každodenním provozu více než 3 miliony rotačních lamelových vývěv R5.

Společnost Busch během posledních 50 let neustále vyvíjela a optimalizovala technologii rotačních lamelových vývěv s důrazem na účinnost a spolehlivost provozu. Vysoká účinnost je pozitivním výsledkem tohoto nepřetržitého vývoje.
 

Vaše výhody zřejmé na první pohled:

 • Spolehlivé: robustní konstrukce, spolehlivý provoz, osvědčená výkonnost
 • Vysoká výkonnost: vysoká čerpací rychlost, nízký koncový tlak, vývěvy jsou zkonstruovány pro nepřetržitý provoz
 • Flexibilní: vývěvy jsou zaměřené na praktické využití a jsou k dispozici v různých konstrukčních variantách a také je lze snadno přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka
 • Nízké provozní náklady: energeticky účinné vývěvy s optimálním poměrem nákladů a výnosů
 • Snadná údržba

Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Příslušenství a náhradní díly

Optimální výkonnost a spolehlivost

 1. Plynový balastový ventil (jednoduchý, dvojitý, ovladatelný pomocí elektromagnetického ventilu)
 2. Souprava pro rekuperaci energie
 3. Tlakoměr filtru
 4. Různé vstupní filtry
 5. Přídavný odlučovač olejové mlhy
 • Standardní motory splňující kritéria IEC nebo NEMA, IE3
 • Multinapěťové, multifrekvenční motory
 • Přechodová příruba pro vakuový posilovač
 • Teplotní snímače
 • Spínač hladiny oleje
 • Startovací jednotky
 • Oleje pro vývěvy pro různá použití


Designové možnosti

R5 RA

Certifikace ATEX
Rotační lamelové vývěvy R5 RA jsou dostupné ve verzích v souladu se směrnicemi EU pro oblasti s nebezpečím výbuchu (ATEX). Řady R5 RA ATEX mohou pracovat s plyny třídy výbušnosti 2.
Typ série R5 ATEX
Verze Aqua
Verzi Aqua lze objednat pro aplikace přepravující velké množství vlhkých plynů nebo kondenzovaných par. Odolnost vývěv R5 RA Aqua vůči vodní páře je třikrát vyšší než u standardní vývěvy R5 RA díky její speciální konstrukci.


Oxygen version
Verze Oxygen je dostupná pro přepravu plynových směsí s obsahem kyslíku více než 21 % a až 100 %. Tato verze splňuje veškeré bezpečnostní požadavky pro bezpečnou extrakci plynů se zvýšeným obsahem kyslíku.

Souprava pro rekuperaci energie
V případě vysokých okolních teplot (≥ 40°C) nebo pro rekuperaci až 60 % spotřebované energie je dostupná souprava pro rekuperaci energie.


Přehled produktů

Možnosti návrhu R5 RA

Použití

Spolehlivé vakuum pro širokou paletu aplikací i v drsných podmínkách

Vakuové balení
Vývěvy R5 jsou známé po celém světě jako vakuové balicí vývěvy par excellence. Vakuové balení pomáhá značně prodloužit skladovatelnost čerstvých potravin a je dnes tudíž nepostradatelné. Rozhodující roli hraje zejména odčerpání kyslíku. Tato metoda zabraňuje oxidačním procesům a tím zachovává nejen kvalitu, strukturu a vůni baleného výrobku, ale také jeho nutriční hodnoty, vitamíny a chuť. Navíc se velmi pomalu nebo vůbec nemnoží aerobní bakterie. Suché potraviny mohou být vakuovým balením chráněny před vlhkostí. MAP (modified atmosphere packaging, balení v modifikované atmosféře) se používá hlavně pro čerstvé maso, ryby nebo předvařené potraviny. Atmosférický vzduch v balení je nahrazen směsí plynů pro zachování vzhledu, čerstvosti a vůně.

Zpracování plastů
Vzhledem ke své robustnosti a spolehlivosti se rotační lamelové vývěvy R5 RA používají téměř ve všech oblastech zpracování plastů. Kromě pneumatické přepravy zahrnují důležité oblasti použití rotační lamelové technologie R5 RA odplynění plastů v extrudérech, podtlakové vstřikování plastů a tvarování plastových fólií za tepla.

Nemocnice a zdravotnická zařízení
Rotační lamelové vývěvy R5 RA dodávají vakuum do ošetřoven v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení. Většinou jsou instalovány centrálně, a dodávají vakuum do lékařských aplikací prostřednictvím potrubní sítě. Vysoká dostupnost vývěv R5 RA přispívá ke zlepšené bezpečnosti v tomto citlivém sektoru.


Zpracování masa
Rotační lamelové vývěvy R5 RA se dobře osvědčily v oblasti zpracování masa, například u podtlakových plniček, mixérů, kráječů a čisticích bubnů. Odvádějí vzduch z čerstvých masných výrobků a zabraňují, aby se dostaly do styku s kyslíkem, čímž zvyšují skladovací životnost a zlepšují kvalitu potravin.

Manipulace a zvedání
Rotační lamelové vývěvy R5 RA se používají po desítky let při manipulaci a zvedání – od jednoduchých zdvihacích zařízení po osazovací systémy a roboty. Používají se pro bezpečnou a spolehlivou manipulaci se všemi druhy materiálů, např. s kartony, sudy, dřevěnými prkny, ocelí, sklem a plasty. Pomocí vývěv R5 RA lze opatrně a spolehlivě přepravovat i předměty s křehkým, drsným a nepravidelným povrchem.

Centrální vakuové systémy
Rotační lamelové vývěvy R5 RA je možno perfektně použít jako samostatné vakuové moduly v centralizovaném dodávání podtlaku. Výroba centrálních vakuových systémů je oblast, ve které společnost Busch získávala celosvětové zkušenosti po mnoho desetiletí. Díky rozsáhlému know-how získanému na základě tisíců instalací může společnost Busch vždy nabídnout nejlepší řešení vakuového systému splňující specifické požadavky každého zákazníka.
 

… a mnoho dalších výhod!

 


Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Nenašli jste vhodný produkt?

Standard News

Nejnovější zprávy