Ochrana údajů

Aktualizováno: 20. října 2019

Děkujeme za návštěvu našeho webu a za zájem o naši společnost a produkty. Zde najdete informace o shromažďování osobních údajů při používání našeho webu www.buschvacuum.com.

Pokud se nenacházíte v Evropské unii, najdete obecné prohlášení o ochraně údajů zde here.

Prohlášení o ochraně údajů

Základní informace

 1. Tento dokument si můžete vytisknout nebo uložit pomocí standardních funkcí svého prohlížeče (obvykle kliknutím na „Soubor" > „Uložit jako") nebo pomocí implementované funkce tisku webové stránky.
 2. Používáme-li pro jednotlivé funkce na našem webu smluvní poskytovatele služeb nebo pokud chceme využít vaše údaje k marketingovým účelům, budeme vás o podrobnostech relevantních postupů informovat níže. Jsou zde také stanovena kritéria doby uchovávání.
 3. Není-li v následujících částech uvedeno jinak, vyplývá právní základ pro zpracování osobních údajů z nutnosti zpracování v souvislosti s poskytováním funkcí, které požadujete na tomto webu (bod (b) odstavec 6 (1) Obecního nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

Správce / referent ochrany osobních údajů

 1. Správcem dle odstavce 4 (7) GDPR je

  Busch Dienste GmbH
  Schauinslandstraße 1
  79689 Maulburg

  dále uváděn jen jako „Busch", „my" nebo „nás".

  Další informace jsou k dispozici v našem oznámení na stránce.
 2. Referenta ochrany osobních údajů společnosti Busch můžete kontaktovat pomocí této e-mailové adresy: dpo@buschvacuum.com, nebo prostřednictvím naší poštovní adresy a uvedením „Referent ochrany osobních údajů".

„Poskytování webu a souborů protokolu"

 1. Použití webu pouze k informačnímu účelu, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč automaticky posílá na náš server. Chcete-li si náš web prohlížet, shromažďujeme následující údaje, které nutně potřebujeme z technických důvodů, abychom vám mohli náš web zobrazit a zaručit jeho stabilitu a bezpečnost (právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR):
  • adresu IP,
  • datum a čas požadavku,
  • rozdíl času vzhledem ke greenwichskému času (GMT),
  • obsah požadavku (specifická stránka),
  • stav přístupu / stavový kód HTTP,
  • objem přenesených dat pro každý případ,
  • webovou stránku, ze které byl požadavek obdržen,
  • prohlížeč,
  • operační systém a jeho rozhraní,
  • jazyk prohlížeče a verzi.
 2. Adresy IP uživatelů jsou po ukončení jejich použití smazány nebo anonymizovány. Adresy IP se v případě anonymizace mění takovým způsobem, že individuální osobní údaje týkající se osobních nebo materiálních poměrů již nelze přiřadit identifikovatelné fyzické osobě, nebo identifikace fyzické osoby by vyžadovala nepřiměřené množství času, nákladů a pracovníků.

Soubory cookies

 1. Kromě výše uvedených dat souboru protokolu se do vašeho počítače při použití našeho webu uloží také soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou přiděleny používanému prohlížeči a jsou uloženy na váš pevný disk; jejich prostřednictvím lze subjektu, který soubor cookie nastavil, předávat určité informace (v tomto případě nám). Soubory cookies nemohou spouštět žádné programy nebo přenést do vašeho počítače viry. Používají se proto, aby byl web uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.
 2. Použití souborů cookies:
  1. Tento web používá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny dále:
   • Soubory cookies relace (viz odstavec „dočasné soubory cookies")
   • Trvalé soubory cookies (viz odstavec „trvalé soubory cookies").
  2. Dočasné soubory cookies se při zavření vašeho prohlížeče automaticky smažou. Tyto soubory cookies uchovávají ID relace, pomocí něhož lze přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče společné relaci. Je tak umožněno rozpoznání vašeho počítače při dalším návratu na náš web. Soubory cookies relace se smažou při odhlášení nebo zavření prohlížeče.
  3. Trvalé soubory cookies se automaticky smažou po uplynutí stanovené doby, která je pro různé soubory cookies odlišná. Soubory cookies můžete pomocí nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče kdykoli smazat.
 3. Proč soubory cookies nastavujeme?
  1. Nastavení a funkčnost
   Při návštěvě našeho webu se do souborů cookies ukládá zjištěná země a jazyk nebo země a jazyk, které si sami vyberete, takže je při další návštěvě nemusíte znovu vybírat. Provede se předběžná kontrola, zda váš prohlížeč podporuje soubory cookies a tato informace se uloží do dalšího souboru cookie. Poté se vám zobrazí kontaktní informace lokalizované pro vaši zemi a jazyk – které jsou také uloženy. Právním základem tohoto je bod (b) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
  2. Identifikace
   Pokud máte účet pro internetový obchod Busch, používáme soubory cookies k vaší identifikaci během dalších návštěv. Právním základem tohoto je bod (b) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
  3. Reklama
   Reklamní soubory cookies používáme k vyhodnocení účinnosti našich reklam a k jejich odpovídajícím následným optimalizacím. Reklamní soubory cookies také dále používáme k oslovení uživatelů našeho webu cílenými reklamními zprávami v rámci zobrazovací reklamní sítě Google Inc. („Google") (metoda cílení internetové reklamy AdWords). Právním základem pro to je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
  4. Analýzy
   Kvůli neustálému zlepšování tohoto webu pro naše zákazníky a zainteresované strany používáme webové analytické služby Google Analytics. Díky použití těchto souborů cookies získáváme od společnosti Google informace o používání našeho webu. Zjistíme například, jak často a v jakém pořadí návštěvníci k jednotlivým stránkám přistupují a kolik času prohlížením našeho webu stráví. Zjistíme také, zda už uživatelé náš web navštívili někdy dříve. Právním základem pro to je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.

   Viz část„Webové analytické služby"tohoto prohlášení o ochraně údajů.
 4. Správa souborů cookies
  Nastavení prohlížeče si můžete upravit tak, aby odpovídala vašim preferencím a dle vlastního uvážení spravovat nebo odmítnout například přijetí souborů cookies třetích stran nebo všech souborů cookies. Stávající soubory cookies můžete pomocí nastavení prohlížeče smazat. Mějte na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete možná schopni používat všechny funkce tohoto webu.

Používání internetového obchodu

 1. Chcete-li v našem internetovém obchodě provést objednávku, musíte kvůli uzavření smlouvy uvést své osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Abyste to mohli provést, musíte se zaregistrovat. Požadované informace najdete v daném webovém formuláři. Údaje povinné pro zpracování smluv jsou zvýrazněny zvlášť; další údaje jsou nepovinné. Po našich kontrolách bude účet vytvořen (přihlášení zákazníka). Poskytnuté údaje budeme zpracovávat pro účely vyřešení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme poskytnout vaše platební údaje našim bankám. Právním základem tohoto je bod (b) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
 2. Poskytnuté údaje také můžeme zpracovávat za účelem poskytování informací o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo k posílání e-mailů s technickými informacemi. Právním základem pro to je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
 3. Kvůli ustanovením obchodního a daňového práva máme povinnost uchovávat údaje o vaší adrese, platbě a objednávce po dobu deseti let. Po uplynutí zákonné promlčecí lhůty však garantujeme omezení zpracování, tzn. že vaše údaje budou použity pouze k dodržení zákonných závazků.

  Aby se zamezilo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům třetími stranami, je proces objednávky šifrován technologií TLS.

Zpravodaj

 1. Pro zasílání zpravodajů vás ve spojení s tímto prohlášením o ochraně údajů žádáme o výslovný souhlas a schválení. Díky svému souhlasu se můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, v němž vás informujeme o aktuálních nabídkách z našeho portfolia. Při tomto procesu shromažďujeme následující údaje:
  • vaši e-mailovou adresu,
  • Země
  • Jazyk
 2. Při přihlášení k odběru našeho zpravodaje používáme metodu double opt-in. To znamená, že vám po registraci na uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail s žádostí o potvrzení, že chcete zpravodaj dostávat. Pokud svoji registraci nepotvrdíte, budou vaše údaje zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce smazány. Kromě toho vždy uchováváme použité adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověření vaší registrace a případně schopnost objasnění možného zneužití vašich osobních údajů.
 3. Vaši e-mailovou adresu po potvrzení uložíme pro účely zasílání zpravodaje. Právním základem tohoto je bod (a) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
 4. Svůj souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat a z odběru zpravodaje se odhlásit. Odvolání souhlasu můžete provést zasláním e-mailu na adresu newsletter@news.buschvacuum.com, nebo zasláním zprávy s kontaktními údaji uvedenými v oznámení na stránce.
 5. Vaše osobní údaje budou smazány. Vaše e-mailová adresa bude z technických důvodů uložena, abyste už od nás v budoucnu nedostávali žádné další zpravodaje.
 6. Vezměte na vědomí, že při odeslání zpravodaje vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. K tomuto vyhodnocování obsahují zaslané e-maily pixelové tagy anebo sledovací pixely, kdy se jedná o soubory obrázků velikosti jednoho pixelu, které jsou uloženy na našem webu. Pro účely vyhodnocení propojíme údaje uvedené v části„Poskytování webu a souborů protokolu"tohoto prohlášení o ochraně údajů a pixelové tagy s vaší e-mailovou adresou a vaším individuálním ID.

Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

 1. Na našem webu je k dispozici kontaktní formulář, pomocí něhož nás můžete elektronicky kontaktovat. Nejprve vyberte z rozevírací nabídky vaši zemi a tedy správné kontaktní místo pro váš dotaz. Váš dotaz bude automaticky odeslán do místně příslušné obchodní společnosti v rámci skupiny Busch. Použije-li uživatel tuto možnost, budou nám údaje zadané ve webovém formuláři odeslány a uloženy. Údaje povinné pro žádost o kontakt jsou zvýrazněny zvlášť; další údaje jsou nepovinné.

  Dále jsou v době odeslání uloženy následující údaje:
  • adresa IP uživatele,
  • datum a čas odeslání formuláře
 2. Aby bylo možné údaje zpracovávat, je získán váš souhlas a v souvislosti s procesem odeslání je poskytnut odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Eventuálně nás můžete kontaktovat pomocí poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě jsou uloženy osobní údaje uživatele předané pomocí e-mailu. Tyto údaje jsou použity výlučně pro zpracování konverzace.
 3. Právním základem pro zpracování údajů je existence souhlasu uživatele; bod (a) odstavce 6 (1) GDPR. Právním základem zpracování údajů, které jsou předávány během odesílání e-mailu, je bod (f) článku 6 (1) GDPR. Je-li tento kontakt určen k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování bod (b) 6 (1) GDPR.
 4. Zpracování osobních údajů ze vstupní obrazovky slouží výhradně ke zpracování kontaktu. V případě, že nás uživatelé kontaktují prostřednictvím e-mailu, existuje také zde nevyhnutelně oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během odeslání se používají k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.
 5. Údaje se smažou, jakmile už nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly získány. Toto je případ osobních údajů pocházejících ze vstupní obrazovky kontaktního formuláře a zaslaných e-mailem, pokud už příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončila, pokud lze na základě příslušných okolností vidět, že relevantní záležitosti byly nakonec objasněny. Adresa IP získaná dodatečně během odesílání je anonymizována přímo po odeslání (viz část„Webové analytické služby"tohoto prohlášení o ochraně údajů).

Živý chat

 1. Naše webové stránky používají software pro živý chat od společnosti LiveChat, Inc. Tento software je navržen tak, aby uživateli umožnil s námi osobně konverzovat v reálném čase. LiveChat používá soubory cookies (viz výše), které umožňují analyzovat použití našeho webu. Účastí v chatu souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů na základě tohoto prohlášení o ochraně údajů. V tomto kontextu je zpracování údajů provedeno na základě článku 6 (1) písm. a GDPR. Uživatel webu může webové analýze technicky zabránit deaktivací jazyka JavaScript a souborů cookies ve webovém prohlížeči. Podrobnosti o požadovaných nastaveních lze najít v návodech jednotlivých prohlížečů. Další informace o podmínkách použití softwaru společnosti LiveChat a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.livechatinc.com/privacy-policy.
 2. Společnost LiveChat, Inc. je zapojena v rámcových dohodách EU-U.S. Privacy Shield (štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů) a Swiss-U.S. Privacy Shield (štít mezi Švýcarskem a USA pro ochranu osobních údajů), které byly stanoveny Ministerstvem obchodu USA ve věci shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států amerických. Společnost LiveChat, Inc. potvrdila Ministerstvu obchodu (Department of Commerce), že dodržuje principy štítu pro ochranu osobních údajů.
 3. Ohledně informací o externím poskytovateli LiveChat, Inc. se obraťte na referenta ochrany osobních údajů na adrese One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

 1. Abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali náš servis a zkušenosti, používáme aplikaci Hotjar. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času stráví návštěvou dané stránky, na které odkazy se rozhodnou kliknout, co uživatelé na stránkách dělají, co se jim nelíbí apod.). A to nám umožňuje vytvářet naše služby a udržovat je a získávat zpětnou vazbu uživatelů. Aplikace Hotjar používá soubory cookies a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení (především IP adresu zařízení (zaznamenanou a uloženou pouze v anonymizované podobě), o velikosti obrazovky zařízení, typu zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informací o prohlížeči, geografické poloze (pouze stát) a preferovaný jazyk používaný k zobrazení našich webových stránek). Aplikace Hotjar ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Tyto informace nebudou nikdy použity aplikací Hotjar ani námi k identifikaci jednotlivých uživatelů a ani k jejich shodě s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Více podrobností naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti, které jsou k dispozici zde.
 2. Z uživatelského profilu se můžete odhlásit a také se můžete odhlásit z ukládání dat aplikací Hotjar o používání našich stránek a ze sledovaní souborů cookies na jiných webových stránkách na tomto odkaze.
 3. Hotjar Limited je společnost s ručením omezeným registrovaná podle zákonů Malty s číslem společnosti C 65490, se sídlem na adrese Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta https://www.hotjar.com („Hotjar")
 4. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjarhttps://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) a závazek společnosti Hotjar k GDPR (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).
 5. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (bod (f) odstavce 6 (1) GDPR).

LinkedIn

 1. K měření výsledků našich reklamních kampaní na stránkách LinkedIn používáme funkce sledování konverzí (Conversion Tracking) a přesměrování (Retargeting) společnosti LinkedIn Ireland se sídlem na adrese Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn"). Toto nám umožňuje udělat obsah našich stránek pro návštěvníky relevantní a přesměrovat je pomocí personalizovaných reklam na stránkách LinkedIn nebo na jiných webových stránkách.
 2. Za tímto účelem jsme do naší webové stránky integrovali sledovací pixel (LinkedIn Insight Tag). LinkedIn Insight Tag umožňuje stránkám LinkedIn ukládat do vašeho prohlížeče soubory cookies třetích stran a shromažďovat a ukládat následující informace: vaši IP adresu a vzorce použití našich a jiných webových stránek, které obsahují sledovací pixel LinkedIn. Pokud se přihlásíte do svého účtu na stránce LinkedIn, společnost LinkedIn může sloučit shromážděná data s vaším účtem a poskytnout vám cílené reklamy naším jménem nebo jménem jiných inzerentů. Tyto reklamy můžete vidět na stránkách LinkedIn nebo na webových stránkách třetích stran.
 3. Nashromážděné informace mohou být také převedeny na servery společnosti LinkedIn ve Spojených státech amerických (se sídlem na adrese LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). Vzhledem k tomu, že společnost LinkedIn dodržuje zásady ujednání štítu soukromí (EU-US Privacy Shield), je tento převod založen na základě článku 45 GDPR (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 4. Návštěvníci webových stránek pro nás zůstávají anonymní, protože přístup k údajům o sledování získáváme pouze v souhrnné podobě.
 5. Další informace o tom, jak zakázat směrovací a cílené reklamy společnosti LinkedIn můžete najít zde: předvolby společnosti LinkedIn zvolené majiteli účtů a hosty. Prosím navštivte zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) a dozvíte se více informací o používání osobních údajů společností LinkedIn.
 6. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (bod (f) odstavce 6 (1) GDPR).

YouTube

 1. Pro přehrávání videí od poskytovatele YouTube používá naše webová stránka vložení obsahu YouTube ve spojení s funkcí s názvem „režim rozšířené ochrany soukromí" (privacy-enhanced mode). YouTube je služba, kterou poskytuje společnost Google LLC., se sídlem na 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google").
 2. Aby bylo možné přehrát vložené video, musí naše webové stránky navázat spojení se serverem YouTube. „Režim rozšířené ochrany soukromí" umožňuje vložení videí YouTube na naše webové stránky. Funkce „režim rozšířené ochrany soukromí" je poskytována společností YouTube, která tímto zajišťuje, že ve vašem zařízení nebudou ukládány žádné soubory cookies obsahující osobní údaje. Nicméně při přehrávání videa na serveru Youtube je zaznamenána a zpracována vaše IP adresa a webová stránka, kterou jste navštívili. Pokud ovšem nejste přihlášeni do služby YouTube nebo do žádné jiné služby Google přímo při přehrávání videa, nelze přidělit tyto informace vám osobně. Avšak pokud jste přihlášeni do služby YouTube nebo Google, služba Youtube přiřadí informace o připojení vašemu účtu YouTube a ve vašem zařízení budou uloženy pouze soubory cookies, které neobsahují osobní údaje. Pokud si přejete, aby k tomu nedocházelo, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze serveru YouTube, nebo změnit příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu.
 3. Pokaždé, když tuto webovou stránku navštívíte, bude navázáno spojení se službou Google „DoubleClick", a to bez ohledu na to, zda video přehrajete nebo ne. Připojení k síti Google spustí další procesy zpracování dat, nad kterými nebudete mít žádnou kontrolu.
 4. Certifikace k dodržování zásad programu o předávání osobních údajů mezi EU a USA s názverm „Privacy Shield", zavazuje společnost Google LLC (se sídlem v USA) a její dceřinnou společnost YouTube k dodržování požadavků EU na ochranu dat.
 5. Další informace o zásadách ochrany soukromí společnosti YouTube jsou k dispozici zde: https://policies.google.com/privacy?en

„Webové analytické služby"

Společnost Busch používá dále uvedené služby webové analýzy a sledování třetí strany. Právním základem pro to je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.

 1. Google Analytics
  1. Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google"). Aby mohla služba Google Analytics web analyzovat, používá soubory „cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které jí pomáhají analyzovat způsob použití webu uživateli. Informace vytvořené pomocí souboru cookie o vašem použití webu budou obecně předávány společnosti Google a uchovávány na jejích serverech v USA. Je-li na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude společnost Google adresy IP v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších státech, které jsou účastníkem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkracovat. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA odeslána úplná adresa IP a zkrácena až tam. Společnost Google použije tento údaj jménem provozovatele tohoto webu, aby mohla vyhodnotit používání webu, shromažďovat zprávy o aktivitách našeho webu a poskytovat dodatečné služby spojené s používáním webu a internetu s ohledem na provozovatele webu.
  2. Adresa IP odeslaná vaším prohlížečem v souvislosti se službou Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.
  3. Ukládání souborů cookies můžete zamezit výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči, ale upozorňujeme vás, že pokud to uděláte, nebudete pravděpodobně moci používat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit odesílání dat vytvořených pomocí souboru cookie a souvisejících s vaším použitím webu (včetně vaší adresy IP) společnosti Google a zabránit zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který společnost Google nabízí: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

   Místo použití modulu plug-in prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních lze nastavit vyjádření výslovného nesouhlasu (opt-out) se soubory cookies pomocí následujícího odkazu: Deaktivovat Google Analytics.

   Vyjádření výslovného nesouhlasu se soubory cookie zamezuje budoucímu shromažďování údajů sužbou Google Analytics na tomto webu. Funguje však pouze v tomto prohlížeči a pro tuto doménu. Pokud byly soubory cookies v tomto prohlížeči smazány, nemusíte znovu klikat na výše zmíněný odkaz.
  4. Tento web používá službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()". To znamená, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, takže je nelze spojit s konkrétní osobou. Pokud je s údaji shromážděnými o vás spojen odkaz na nějakou konkrétní osobu, bude okamžitě vyřazen a osobní údaje budou z toho důvodu okamžitě smazány.
  5. Demografické funkce služby Google Analytics
   Tato webová stránka používá „demografické funkce" služby Google Analytics k vytváření přehledů obsahujících informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků. Tyto údaje pocházejí z reklamy společnosti Google založené na zájmech návštěvníků a z údajů od poskytovatelů třetích stran, včetně účtů Google, pošty Gmail, YouTube a sítě Google Display Network. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zrušit pomocí nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo odhlášením ze shromažďování vašich údajů prostřednictvím služby Google Analytics, jak již bylo popsáno.
  6. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme použití našeho webu a neustále ho vylepšujeme. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k jejímu zatraktivnění pro vás jako pro uživatele. Ve výjimečných případech, kdy dochází k přenosu osobních údajů do USA, se společnost Google zavázala k dodržování štítu na ochranu soukromí EU-U.S., https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
  7. Informace týkající se poskytovatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: https://www.google.com/analytics/terms/, přehled ochrany osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a také prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 2. Sledování konverzí Google AdWords

  Tento web používá sledování konverzí Google AdWords. Soubor cookie pro sledování konverzí je pomocí služby Google AdWords aktivován v prohlížeči uživatele po kliknutí na některou z reklam přenášených společností Google. Platnost těchto souborů cookies vyprší po 30 dnech. Nepoužívají se ke shromažďování osobních identifikačních údajů. Navštíví-li uživatel určitou stránku na tomto webu a soubor cookie ještě nevypršel, tak společnost Google a společnost Busch budou vědět, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. V důsledku toho nelze soubory cookie prostřednictvím webů zákazníků AdWords sledovat. Statistiky konverzí se generují z údajů shromážděných pomocí konverzních souborů cookies pro zákazníky AdWords, kteří si vybrali sledování konverzí. Zákazníci AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, které by mohli použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete účastnit programu sledování, můžete použití tohoto programu jednoduše odmítnout tím, že v osobních nastaveních svého prohlížeče zakážete soubor cookie pro sledování konverzí společnosti Google. Soubory cookies pro sledování konverzí můžete kdykoli také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény „googleadservices.com".
 3. Systém Google Tag Manager
  1. Tento web používá systém Google Tag Manager jako součást služby Google Analytics. Tagy jsou malé prvky kódu na našem webu, které se mimo jiné používají pro měření návštěvnosti a chování návštěvníků, zachycují dopad internetové reklamy a sociálních médií, používají remarketing a cílení, a slouží k testování a optimalizaci webu. Google Tag Manager je řešení, které společnosti Busch umožňuje spravovat webové tagy prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který se stará o implementaci tagů) je doménou bez souborů cookies. Tento nástroj spouští další tagy, které mohou následně shromažďovat údaje. Systém Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane platná pro všechny sledovací značky implementované pomocí systému Google Tag Manager.
  2. Další informace o systému Google Tag Manager jsou k dispozici online na adrese: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 4. Google Analytics Remarketing
  1. Náš web používá funkce služby Google Analytics Remarketing spolu s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Inc. na adrese 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  2. Tato funkce umožňuje propojení reklamních cílových skupin vytvořených pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Díky tomu se mohou personalizovaná reklamní sdělení přizpůsobená vašim zájmům a podle vašeho předchozího použití a chování při procházení webu na jednom ze zařízení (např. mobilním telefonu) zobrazit také na vašich dalších zařízeních (např. tabletu nebo PC).
   Jakmile jednou udělíte souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí vaši historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze na každé zařízení, ke kterému jste se pomocí svého účtu Google přihlásili, doručovat stejná personalizovaná reklamní sdělení.
  3. Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ověřené identifikátory Google svých uživatelů, které jsou dočasně propojeny s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílenou reklamu napříč zařízeními.
   Remarketing a cílení reklamy napříč zařízeními můžete trvale zamítnout deaktivováním personalizované reklamy ve vašem účtu Google pomocí tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
   Další informace a nařízení o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB
   Ukládání souborů cookies můžete zabránit způsobem blíže popsaným v části„Webové analytické služby"tohoto prohlášení o ochraně údajů
 5. Sledování konverzí reklam Bing Ads
  1. Reklamní online program Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> angličtina) používá sledování konverzí Bing – analytickou službu společnosti Bing. Když kliknete na reklamu dodanou společností Bing, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí (UET).
  2. UET (Universal Event tracking – univerzální sledování události) shromažďuje údaje popsané v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement a program Bing Ads je uchovává po dobu 180 dnů. UET také shromažďuje adresu IP a soubor cookie společnosti Microsoft (s dobou expirace 13 měsíců). Tento soubor cookie obsahuje identifikátor GUID přiřazený prohlížeči uživatele anebo identifikátor přiřazený uživateli, pokud byl ověřen prostřednictvím účtu Microsoft. Obecně jsou soubory cookies v příslušné doméně a adrese IP předávány vždy s každým požadavkem http, nikoli jen prostřednictvím UET. Program Bing Ads tyto údaje nepřeposílá třetím stranám, ani je nesdílí s dalšími inzerenty.
  3. Ve výjimečných případech, kdy dochází k přenosu osobních údajů do USA, se společnost Microsoft zavázala k dodržování štítu na ochranu soukromí EU-U.S., https://www.privacyshield.gov/welcome. Právním základem pro použití programu Bing Ads je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.
  4. Informace ohledně externího poskytovatele: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Vaše práva

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se týkají vás, jste subjektem údajů, jak je definováno v GDPR, a jako ke správci máte vůči nám následující práva:

 1. Práva podle odstavce 15 a dalších GDPR

  Máte právo přístupu v souladu s odstavcem 15 GDPR. Za určitých okolností máte právo na opravu v souladu s odstavcem 16 GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s odstavcem 18 GDPR a právo na vymazání („právo na zapomenutí") v souladu s odstavcem 17 GDPR. Dále máte právo na zveřejnění poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů) v souladu s odstavcem 20 GDPR, pokud zpracování probíhá za pomoci automatizovaných postupů a je založeno na souhlasu podle bodu (1) odstavce 6 (1) nebo bodu (a) odstavce 9 (2) GDPR nebo smlouvy podle bodu (b) odstavce 6 (1) GDPR. Pokud jde o právo na přístup a právo na vymazání, platí omezení podle částí 34 a 35 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).
 2. Právo odvolat souhlas podle článku 7 (3) GDPR

  Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Platí to také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla udělena před nabytím platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. před 25. květnem 2018. Vezměte na vědomí, že odvolání se projeví až v budoucnu. Zpracování, které proběhlo před zrušením, tímto není ovlivněno.
 3. Právo podávat stížnosti

  Máte možnost kontaktovat nás nebo dozorčí orgán pro ochranu údajů za účelem podání stížnosti, a to zejména v členském státě, ve kterém máte bydliště, pracoviště nebo v místě podezření na porušení.
 4. Právo vznést námitku

  Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku v souladu s odstavcem 21 GDPR takto:
  1. Právo vznést námitku pro specifický případ

   Máte právo vznést kdykoli námitku ke zpracování – toto se uskutečňuje na základě bodu (e) odstavce 6 (1) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a bodu (f) odstavce 6 (1) GDPR (zpracování údajů na základě vyvažování zájmů) – osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; platí to také pro profilování na základě tohoto ustanovení dle odstavce 4 (4) GDPR.

   Podáte-li námitku, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, dokud nebudeme schopni prokázat závazné legitimní důvody takového zpracování, které by byly nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodám nebo pokud zpracování slouží ke zřízení, výkonu nebo obraně právních nároků.
  2. Právo vznést námitku proti zpracování údajů k marketingovým účelům

   Ve zvláštních případech zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu; platí to také pro profilování, pokud s přímým marketingem souvisí. Máte-li námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.
   Námitku lze předložit v libovolném formátu subjektu uvedenému v částiZákladní informacetohoto prohlášení o ochraně údajů.

Dozorčí orgán

Dozorčí orgán se sídlem v německém Maulburgu, který je pro společnost Busch relevantní, lze kontaktovat následujícími způsoby:


Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Telefon: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Automatizované rozhodování

V souladu s odstavcem 22 GDPR zpravidla nepoužíváme pro obhajobu a implementaci obchodního vztahu žádné automatizované rozhodování.

Profilování

Abychom vám mohli nabízet cílené informace a rady ohledně produktů, můžeme my – nebo poskytovatelé služeb, kteří nás zastupují – používat webové analytické nástroje a zejména technologii sledování. Díky nim je umožněna poptávkově orientovaná komunikace a reklama. Související informace najdete v části„Webové analytické služby"tohoto prohlášení o ochraně údajů.