Propojený svět - díky vakuu jsou podmořské kabely stabilní a odolné

Propojený svět - díky vakuu jsou podmořské kabely stabilní a odolné

Podmořské kabely přenášejí data a elektřinu na obrovské vzdálenosti. Aby byly tyto kabely stabilní a jejich izolace zůstala neporušená, oplášťují se plasty ve vakuu.
Cable-Submarine-2.jpg

Je však zázrak, že vůbec existují. První pokusy o položení podmořských kabelů v 50. a 60. letech 19. století dopadly neslavně. Kabely se rozpadaly, korodovaly, zamotávaly se do rybářských sítí nebo je nešlo zastavit, když se rozvinuly ve velké hloubce. Výkon prvních fungujících podmořských kabelů byl nevalný a využívaly se pouze ke komunikaci pomocí telegrafie. Jenže lidé z různých koutů světa chtěli být propojení, a proto se podařilo překonat všechny překážky.

V současnosti se pomocí podmořských kabelů přenáší obrovské množství dat mezi všemi kontinenty. Tyto kabely se také využívají k přenášení elektrické energie na různé ostrovy a do elektráren postavených v pobřežních vodách. Na druhou stranu se díky nim přenáší tzv. zelená energie z větrných mořských farem na pevninu.

Přísné požadavky

Aby byly podmořské kabely schopny spolehlivě vykonávat tyto infrastrukturní služby, musí splňovat velmi přísné požadavky. Nejen že musí vykazovat vysokou mechanickou sílu, ale je také zapotřebí, aby jejich chemické složení bylo naprosto stabilní. Izolační a vodicí materiál musí vydržet nápor během instalace a následně během používání, kdy jsou kabely vystaveny po mnohá desetiletí neustálému tlaku agresivní slané vody.

Navíc jádra kabelů, která přenášejí proud a data, např. jádra s měděnými či skleněnými vlákny, musí být chráněna izolačními vrstvami. Tato jádra jsou opláštěna několika vrstvami vysoce stabilního plastu. Vlákna, která přenášejí elektrický proud, obvykle mají tři různé vrstvy: tenká vrstva roztaveného polyethylenu (PE) je nanesena přímo na kov, čímž se zjemní jeho povrch. Poté je nanesena druhá izolační vrstva, která se skládá z jiného PE plastu. Třetí nanesená PE vrstva zajistí mechanickou ochranu.

Vícevrstvá výroba

Plast se roztaví v extrudéru a poté se naleje do formy. Měděné vlákno se ponoří do roztaveného plastu. Když dochází k opláštění vlákna plastem, tak je ve formě neustále udržováno vakuum. Tímto se zajistí, že se jednotlivé vrstvy přichytí na sebe a také přímo na kov bez jakýchkoliv vzduchových bublin. Jakmile se vyrobí jednotlivé kabely, musí se podniknout další kroky, které povedou k vytvoření vícejádrových podmořských kabelů. Takovéto kabely například spojují rozvodné sítě na opačných stranách vodního kanálu. Tyto kabely jsou často velmi dlouhé, a tak celý proces extruze může trvat i celý týden a nesmí dojít k jeho přerušení. Zubová vývěva generace Mink je v tomto procesu velmi účinná a spolehlivá.

Na tuto otázku se těžko hledá odpověď. Na jednu stranu se neustále pokládají nové kabely, takže jakýkoliv rekord bude v blízké budoucnosti vždy překonán. Na druhou stranu můžeme rozlišovat dvě kategorie:

Napájecí kabely

V současnosti je nejspíše nejdelším podmořským kabelem přenášejícím elektrickou energii 580 kilometrů dlouhý kabel NorNed. Tento kabel spojuje sítě Norska a Nizozemí. V budoucnu se plánuje vyrobit několik značně delších kabelů, a pár z nich je již dokonce ve výrobě.

Datové kabely

Nejdelší podmořský kabel pro přenášení dat spojuje Evropu, Afriku, Asii a Austrálii. Tento kabel prochází třemi oceány, Středozemním mořem a Rudým mořem. Mezi 39 míst, kde se kabel nachází na souši, patří pobřeží Severního moře v Německu, pobřeží Džibutska, australského Perthu a japonské Okinawy. Počítáme-li veškeré jeho větve, tak je délka tohoto kabelu kolem 39 000 kilometrů.

Interaktivní přehled podmořských kabelů najdete zde: www.submarinecablemap.com


Přihlaste se k odběru zpravodaje ‘World of Vacuum'!
Přihlaste se nyní k odběru a budete neustále seznamováni s posledními fascinujícími novinkami ve světě vakua.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU