Protektorování pneumatik na nejvyšší úrovni - vakuum pomáhá s recyklací pneumatik

Protektorování pneumatik na nejvyšší úrovni - vakuum pomáhá s recyklací pneumatik

Protektorované pneumatiky jsou v současné době schopny splňovat platné vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. Pomáhají šetřit peníze a chránit životní prostředí. Jedním z důležitých kroků v procesu protektorování je studená vulkanizace pod vakuem.
Tire-Recycling-1.jpg

Protektorované pneumatiky trpí tím, že nemají dobrou image. Spíše než jejich aktuální kvalitou je to způsobeno přetrvávající špatnou pověstí. Když byl zaveden proces protektorování, skutečně se objevily nějaké nepříjemné události - včetně prasklých pneumatik. Tyto potíže růstu však již byly dávno překonány. Protektorované pneumatiky nyní dokonce nabízí i velcí výrobci pneumatik.

Hlavním argumentem pro výběr těchto pneumatik je samozřejmě jejich cena, protože jsou podstatně levnější než nové pneumatiky. Tato skutečnost je důležitá především pro majitele nákladních vozidel. Podíl protektorů na trhu pneumatik pro nákladní vozidla činí v Německu okolo 40 procent. Protektorování také šetří peníze za suroviny a energie a tím zmenšuje ekologickou stopu. A v neposlední řadě lze rozumně měnit jen tu část, která je opotřebovaná: běhoun pneumatiky.

Testování a obnovení

Aby bylo možné přeměnit opotřebovanou pneumatiku na protektorovanou jsou dodané staré pneumatiky nejdříve pečlivě zkontrolovány, což zahrnuje i tlakový test pláště s viditelným poškozením. Všechny vhodné staré pneumatiky jsou následně dopraveny k brousícímu stroji, na kterém se vnější vrstvy běhounu odírají jako na přesném soustruhu a vyrovnají se jakékoliv nepravidelnosti. Zbývající materiál je shromážděn a recyklován. Po leštění vyškolení specialisté znovu zkontrolují, zda pneumatika není poškozená a v případě potřeby závadu odstraní. Následně se nanese spojovací pryž, která vyplní a vyrovná plochy vyžadující opravu.

Nyní se podobně jako při výrobě nových pneumatik běhoun uřízne na přesnou délku a nabalí se na kostru. V případě protektorování studenou vulkanizací je již pneumatika opatřena požadovaným profilem. V případě potřeby je možné obnovit i bočnice.

Studená vulkanizace pod vakuem

Různé vrstvy jsou spolu pevně spojeny během následné studené vulkanizace ve vulkanizační komoře (autoklávu). Horká vulkanizace, která se používá u nových pneumatik, vyžaduje ještě vyšší teploty. Vulkanizace se provádí pod vysokým tlakem a za teplot v rozmezí 95 až 110 °C. Během tohoto procesu se vzájemně propojí polymerní řetězce různých vrstev. Mimo jiné je důležité, aby tlak mohl působit nepřetržitě a rovnoměrně.

Pro zajištění tohoto požadavku jsou na pneumatiky nejdříve nabaleny elastické pryžové pásy. Před umístěním obalu do autoklávu je pás zcela zbaven vzduchu. V autoklávu se vakuum po nějaké době znovu uvolní, ale mezi tlakem v autoklávu a v pásu zůstává konstantní rozdíl. Tento postup mimo jiné zajistí optimální rozdělení tlaku i v základu profilu. Zabrání se tím také posunutí profilu a spojovací pryžové vrstvy. Po vulkanizaci prakticky nelze rozeznat (až na zvláštní označení) zcela přepracovanou pneumatiku od nové.

Pneumatiky nákladních vozidel jsou protektorovány průměrně minimálně jednou. U pneumatik, které se používají mimo veřejné komunikace – tj. na staveništích a v povrchové těžbě – může být protektorování prováděno vícekrát. Přibližně 70 % materiálu pneumatik je protektorováno – včetně kordu a části pryže. Pryžový materiál, který odpadne během drásání, se používá jako zdroj energie.

V porovnání s výrobou nové pneumatiky je energie potřebná k protektorování o 50 procent nižší a úspory vody činí až 80 procent. Uspořit lze také až 70 procent spotřebované surové ropy. V průměru je potřeba o 50 kilogramů méně surovin, což odpovídá úsporám okolo 70 procent. Emise CO2 jsou přibližně o 30 procent nižší než u výroby nových pneumatik.


Přihlaste se k odběru zpravodaje ‘World of Vacuum'!
Přihlaste se nyní k odběru a budete neustále seznamováni s posledními fascinujícími novinkami ve světě vakua.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU