O 70 procent nižší spotřeba energie při zásobování vakuem

Antipasti a lahůdkářské produkty jsou již více než sto let specialitou Lahůdkářství Dittmann. Ve výrobně v německém Taunussteinu se vyrábí různé produkty, které se konzervují do sklenic nebo balí do plastových misek. Vakuum do balicích strojů dodává již více než rok centrální vakuový systém od firmy Busch, který pracuje značně hospodárněji než dříve používaná vakuová technika. Samotná spotřeba energie se snížila o více než 70 procent.
Feinkost_Dittmann_News_Web_Image.jpg

V takzvaném „fresh oddělení" ve výrobním závodu v Taunussteinu se výrobky balí do plastových misek (trays). Během tohoto procesu se z plastových misek odsaje vzduch a potom se do balení přidá ochranná směs plynů CO2N2. Následně se balení přikryje plynotěsnou plastovou fólií a nakonec se uzavře plastovým víčkem. Tento způsob balení zaručuje, že se obsah kyslíku díky odsátí vzduchu a použití ochranného plynu pohybuje pod jedním procentem. Tím se výrazně zvyšuje trvanlivost produktů. Mimo to i prezentace produktů v průhledných obalech je optimální, protože přímo na výrobek nenaléhá žádná fólie, která by ho mohla kvůli podtlaku v balení dokonce rozmačkat.

K balení se používají celkem čtyři balicí stroje (tray sealer) ve dvousměnném provozu. K tomu potřebné vakuum vyrábí šest rotačních olejomazných lamelových vývěv, každá s motorem 5,5 kilowat. Původně byly instalovány přímo na balicích strojích. Z hygienických důvodů a kvůli snížení přívodu tepla ve výrobních prostorách byly později tyto lamelové vývěvy umístěny do separátního prostoru nad výrobnou a k balicím strojům byly připojeny potrubní sítí. S tímto řešením nebyl Andreas Lutz jakožto technický projektový manažer ve výrobním závodě moc spokojen, protože náklady na údržbu vývěv byly nadále vysoké. Kromě toho byly jakékoliv výkyvy nebo poruchy ve vakuové síti zjištěny teprve tehdy, když některý z balicích strojů zobrazil hlášení o chybě a automaticky se vypnul, pokud nebylo dostatečně rychle nebo vůbec dosaženo potřebné úrovně vakua. To vedlo stále znovu a znovu k přerušení výroby na balicích linkách.

V roce 2013 kontaktoval Anereas Lutz specialisty na vakuum firmy Busch, jejichž úkolem bylo nabídnout provozně bezpečné a ekonomičtější řešení. Přitom měla být nadále zachována stávající potrubní síť. Kromě toho mělo být zásobování vakuem naplánováno tak, aby mohly být při zvětšení výrobní kapacity připojeny další balicí stroje. Busch detailně analyzoval místní podmínky a všechny technické parametry a úzce spolupracoval s projektovým manažerem firmy Dittmann a jejich firemní laboratoří. Výsledkem této analýzy a podrobného projednání byl centrální vakuový systém se čtyřmi zubovými vývěvami Mink. Tyto vývěvy mají tu zásadní výhodu, že nepotřebují žádná provozní média jako je olej v komoře vývěvy. Tím odpadají veškeré údržbové práce v souvislosti s olejem jako kontrola oleje, výměna oleje, výměna olejového filtru a rovněž i náklady na pořízení a likvidaci olejů a filtrů. Kromě toho jsou zubové vývěvy Mink naprosto bezkontaktní. To znamená, že v komoře vývěvy nejsou žádné součástky, které by se mechanicky dotýkaly, a tím opotřebovávaly. Tak odpadá i výměna opotřebených dílců a s ní spojené časové a finanční náklady. Bezdotykový způsob fungování zubové vakuové technologie umožňuje vysoký stupeň účinnosti při nižší síle motoru než u konvenčních vývěv.


Centrální vakuový systém se zubovými vývěvami Mink firmy Busch

Tento centrální vakuový systém byl nainstalován koncem roku 2013. K zubovým vývěvám Mink jsou připojeny tři zásobníky vakua o objemu 3.000 litrů. Tím je zajištěno, že je okamžitě k dispozici potřebná úroveň vakua přímo na stroji, když je potřeba. Zatímco dříve bylo v provozu všech šest rotačních lamelových vývěv průměrně 15 hodin denně, vývěvy Mink jsou v novém centrálním vakuovém systému řízeny tak, že je jich v provozu jen tolik, kolik je pro momentální skutečnou potřebu vakua nutné.

Dvě z vývěv se standardním motorem nesou tak zvanou hlavní zátěž. Další dvě vývěvy jsou frekvenčně řízené a zajištují přizpůsobení počtu otáček citlivé regulaci potřeb vakua. Tímto inteligentním řešením je sací výkon centrálního vakuového systému exaktně přizpůsobený aktuální potřebě.

Díky tomuto opatření se výrazně snížila skutečná doba provozu jednotlivých vývěv, protože při běžném provozu nepracují nikdy všechny čtyři vývěvy při plném zatížení. Centrální vakuový systém Lahůdek Dittmann má tedy ještě dostatečné rezervy ve výkonu, aby mohly být připojeny další balicí stroje. Je naplánováno dodatečné připojení vakuové plničky na skleněné konzervy, čímž se současná necentrálně nainstalovaná kapalinokružná vývěva s motorem 7,5 kilowatt stane zbytečnou, což s sebou přinese další úsporu energie.

Po více než dvou letech provozu je bilance projektového manažera Andrease Lutze více než pozitivní:

  • Snížení spotřeby energie o více než 70 procent
  • Významné zredukování údržbových prací
  • Zvýšení provozní bezpečnosti
  • Žádné poruchy a výpadky


Údržbu nového centrálního vakuového systému provádí servisní technici společnosti Busch. Ta se ovšem omezila na roční měření koncového tlaku a příkonu proudu na každé vývěvě, výměnu filtrů pevných částic a výměnu převodového oleje.

O Lahůdek Dittmann
Počátky Lahůdkářství Dittmann (Reichold Feinkost GmbH) sahají až do roku 1901, kdy Carl Dittmann otevřel v německém Wiesbadenu obchod s lahůdkami. Dnes mají Lahůdky Dittmann vedoucí postavení na trhu s delikatesami, jako jsou olivy, antipasti, kapary, česnekové a sardelové speciality a staly se nejoblíbenější značkou lahůdek na německém trhu. Tato rodinná firma má hlavní sídlo v Diezi u města Limburg an der Lahn. Německý výrobní závod se nachází v Taunussteinu u Wiesbadenu, kde 320 zaměstnanců vyrábí různé antipasti-speciality např. z oliv, fety, česneku, papriky nebo sušených rajčat, které prodává pod různými vlastními obchodními značkami národním a mezinárodním maloobchodním řetězcům a diskontním prodejnám. Aktuálně vyváží tato rodinná firma své rozmanité speciality do více než 30 zemí po celém světě. Lahůdky Dittmann vyrábí delikatesy ve vlastních závodech rovněž ve Španělsku, Řecku a Turecku.

Výrobní závod Lahůdek Dittmann v Taunussteinu


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat