Efektivita a energetické úspory v balení potravin díky centrální dodávce vakua

Maulburg, Germany Jako jeden z největších zpracovatelů vepřového masa v Polsku zpracovává společnost Goodvalley Polska Sp. z. o.o. různé typy uzenin, šunky a výrobků z čerstvého masa. Všechny uzenářské výrobky jsou baleny uživatelsky vstřícným způsobem pomocí ochranné atmosféry (MAP). Vakuum použité k odstranění vzduchu z obalu je dodáváno centrálním vakuovým systémem společnosti Busch. Systém dodává do všech balicích linek vakuum potřebné před zaplavením obalů ochrannou atmosférou. Díky použití centrální podtlakové jednotky byla společnost Goodvalley Polska schopna dosáhnout optimální hospodářské účinnosti a efektivity.
Obr. 1: Různé uzenářské a masné výrobky jsou specialitou společnosti Goodvalley Polska
Obr. 1: Různé uzenářské a masné výrobky jsou specialitou společnosti Goodvalley Polska

Goodvalley Polska používá k balení svých produktů ochrannou atmosféru – plynnou směs z kysličníku uhličitého a dusíku. V obalu se tak vytvoří vyrovnávací atmosféra, která dramaticky zvýší dobu trvanlivosti výrobků a zajistí tak, že barva, konzistence a čerstvost výrobků je zachována po celou dobu uskladnění. 

Společnost Goodvalley Polska ve svém sídle v Przechlewu slučuje všechny kroky zpracování – od porážky až po expedici hotových výrobků. Každý den je poraženo 1000 prasat. Všechna zvířata pochází ze společností vlastněné farmy pro chov prasat, Poldanor SA, která je vzdálená jen několik kilometrů. Může tak ovlivňovat kvalitu masa již při plemenitbě. Obě společnosti, Goodvalley Polska Sp. z. o.o. a Poldanor SA, patří do nadnárodní skupiny Axzon Group.


Obr. 2: Balení mletého masa balicím strojem na zatavování misek

GSpolečnost Goodvalley Polska zaměstnává v provozních činnostech se směnným režimem 900 pracovníků. Výroba probíhá 20 hodin denně. Potom se stroje a systémy pro zpracování čistí. 

Ochranná atmosféra se používá v procesu balení na celkem 4 balicích linkách, přičemž každá z nich je vybavena balicími stroji pro zatavování tácků. Jednotlivé rotační lamelové vývěvy R 5 od společnosti Busch byly původně instalovány pro každý balicí stroj, jedno poschodí přímo nad každým strojem. Dle požadavku technického ředitele společnosti Goodvalley Polska, Tomasze Pacioreka, bylo toto rozhodnutí provedeno proto, aby zpracovatelské a balicí prostory byly odděleny od odpadního tepla z vývěv.

Na konci roku 2015 předložila společnost Busch Vacuum Pumps and Systems společnosti Goodvalley Polska nabídku na centralizaci dodávky vakua pro všechny balicí linky. 

Tato koncepce by měla mít následující výhody:

  • Úspory energií
  • Absolutní spolehlivost dodávky vakua
  • Možnosti provádění údržby za provozu systému


Pan Tomasz Paciorek se nakonec pro jeden z takových vakuových systémů společnosti Busch rozhodnul. Byl instalován na začátku roku 2016 a od té doby běží v cyklech po 20 hodinách, 5 až 6 dnů v týdnu.

Systém se skládá z celkem 4 rotačních lamelových vývěv R 5. Jsou propojeny s vakuovým kontejnerem, ve kterém udržují konstantní podtlak 150 milibarů. K jeho udržení jsou zapotřebí maximálně 3 z těchto 4 vývěv. Jedna z těchto vývěv působí čistě jako záložní. I při plném zatížení systém používá 3 namísto původně potřebných 4 vývěv, což představuje roční úsporu energie v přibližné výši 3750 kilowatthodin. Vakuový systém pracuje dle potřeby, to znamená, že v provozu jsou jen ty rotační lamelové vývěvy R 5, které jsou pro provoz skutečně potřebné. V každodenní praxi bývá plné provozní zatížení výjimkou, ke které dochází jen v případě, když jsou všechny 4 balicí linky vybaveny největšími možnými obalovými nástroji a mají stejné časy cyklů. Obvykle jsou v provozu jen 2 vývěvy, přičemž hlavní zatížení normálně zajišťuje jen samotná největší rotační lamelová vývěva R 5 s rychlostí čerpání 400 m3 za hodinu. V porovnání s decentralizovanou dodávkou vakua umožňuje tento přístup energetické úspory 83.000 kWh, což je ekvivalent snížení spotřeby energie na polovinu.


Obr. 3: Centralizovaný vakuový systém společnosti Busch pro generování vakua v balicích miskách před jejich zaplavením ochranným plynem

Rotační lamelové vývěvy R 5 společnosti Busch jsou extrémně robustní, takže nikdy nedošlo k výpadku, ať již v původní jednotlivé konfiguraci, nebo u nového centralizovaného vakuového systému. I kdyby jedna nebo dvě vývěvy měly závadu, nedošlo by k přerušení provozu, a to díky redundantnímu chodu 4 vývěv. Předřazená vakuová nádoba dodává stálý podtlak 150 millibarů. To zajišťuje nejrychlejší časy vyprázdnění a tím i nejrychlejší hodinové cykly během balení. Konstrukce centrální vakuové jednotky také umožňuje provádět údržbu za provozu. Za účelem údržby ani nemusí pracovníci údržby vstupovat do hygienicky citlivých prostor. Místo toho vstupují do technické místnosti v horním podlaží, ve které je systém umístěn. Během údržby může být každá rotační lamelová vývěva R 5 vypnuta, aniž by to ovlivnilo úroveň podtlaku nebo rychlost čerpání. 

Všechny instalované vývěvy jsou speciálně navrženy tak, že mohou pracovat s kyslíkem, přičemž mohou bezpečně stlačovat plyn s obsahem kyslíku přesahujícím 21 %. To umožňuje do balení s MAP pomocí vakuové komory přidat plynnou směs s přibližně 70% obsahem kyslíku. V tak vysoké koncentrací kyslíku se stává plynná směs výbušnou. Během normálního procesu balení se po zaplavení plynnou směsí provede ventilace komory, takže během následujícího cyklu balení je odstraňován jen normální vzduch, což zabraňuje nebezpečí výbuchu. Zvýšenou koncentraci kyslíku vstupujícího do vývěv může při jeho vyčerpávání způsobit jen nepravděpodobný případ poškozeného ventilu nebo jiné poškození. To je důvod, proč instalované verze rotačních lamelových vývěv R 5 splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky, takže mohou bezpečně odstraňovat i zvýšené koncentrace kyslíku.

Technický ředitel Tomasz Paciorek je s tímto řešením velmi spokojen. Další přínos centralizované dodávky vakua bude demonstrován v r. 2017, kdy bude uvedena do provozu 5. balicí linka. Může být připojena k jednotce centrální dodávky vakua, aniž by bylo potřebné rozšíření jednotky. Specialisté na podtlaková řešení společnosti Busch již vypočetli, že výkon současného systému je pro bezpečné zásobování další balicí linky podtlakem dostatečný. Ve srovnání s původním individuálním zásobováním balicích strojů se tak energetické úspory dále zvýší.

O společnosti Goodvalley Polska

Od svého založení v roce 1999 vyrábí společnost Goodvalley Polska uzenářské a masné produkty v polské vesnici Przechlewo. V dnešní době je jedním z největších polských dodavatelů výrobků z vepřového masa. Jejími hlavními odbytišti jsou Evropa a USA, ve kterých zásobují řetězce supermarketů. Sortiment produktů zahrnuje různé uzenářské speciality, rozmanité druhy vařených uzenin, šunky a slaniny, výrobky z čerstvého mletého masa, vepřové pečínky, krájené, porcované a marinované produkty a také sezónní speciality pro grilování. Od samého začátku věnuje společnost Goodvalley Polska nejvyšší pozornost kvalitě a hygieně. Od roku 2002 své produkty vyrábí v souladu se standardem HACCP.


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat