Výnosný solární byznys - Elektřina ze slunečního světla je možná jen díky vakuu

Výnosný solární byznys - Elektřina ze slunečního světla je možná jen díky vakuu

V roce 2019 byl v Abú Dhabí uveden do provozu největší samostatný solární park na světě. Naplánovány jsou ale také i větší projekty. Při výrobě solárních panelů hraje vakuum zásadní roli ve všech důležitých krocích, stejně jako vývěvy Busch.
Solar-power-3.jpg

Na konci června 2019 byl solární park Noot Abu Dhabi připojen na státní pouštní rozvodnou síť. S celkovým počtem 3,2 milionu solárních kolektorů v oblasti o rozloze osmi čtverečních kilometrů se dle provozovatele jedná o největší solární elektrárnu na jednom místě na světě. Elektrárna bude vyrábět 1,18 gigawattu špičkové elektřiny, čímž dojde ke snížení emisí oxidu uhličitého o jeden milion tun ročně. To odpovídá uhlíkové stopě 200 000 aut. Při uvedení byla cena elektřiny pro zákazníky stanovena na 2,42 US amerických centů za 1 kilowatthodinu.

Neustále efektivnější výroba

Takto nízké ceny solární energie nyní existují díky velkým a moderním solárním parkům bez jakýchkoli dotací. Solární energii lze vyrábět již levněji než elektřinu z fosilních paliv. Obnovitelné zdroje energie se dostávají z oblasti, které musejí být podporovány státními dotacemi, a stává se z nich výnosný byznys. Tento vývoj je způsoben v neposlední řadě rychlým pokrokem ve výrobě solárních panelů. Vakuovou technologii zde lze nalézt ve všech důležitých výrobních fázích.

Proces začíná výrobou křemíkového substrátu, který představuje základ solární buňky. Pro získávání požadovaných krystalů se často využívá Czochralskiho metoda, při které mohou krystaly růst ve vakuu. Kyslík obsažený ve vzduchu oxiduje vysoce čistý křemík, který opět ovlivňuje vlastnosti vysoce účinných křemíkových waferů.

Ochrana vrstvu po vrstvě

Tenké křemíkové plátky vyrobené z krystalického materiálu se poté musejí opatřit elektricky aktivními vrstvami, podobným těm při výrobě mikročipů. Pro aplikaci na vrstvy s různými funkcemi jsou využívány různé metody. Vzhledem k tomu, že se vrstvy aplikují pomocí reakčních plynů, které se samovolně vzněcují a jsou často toxické, se používají speciální, velmi bezpečné vakuové technologie. Po tomto kroku jsou buňky již funkční a mohou přeměňovat světlo na elektřinu. V této podobě by nicméně nebyly dlouho schopny odolávat větru ani povětrnostním vlivům – nehledě na abrazivní pouštní písek.

Panely se balí mezi několik vrstev ochranného plastu a/nebo skla, aby se zajistila jejich ochrana před ničivými vnějšími vlivy a byla zajištěna jejich dlouhá životnost. Tento velmi speciální film přilne k panelům zcela jednolitě bez vzniku jakýchkoli mezer či vzduchových bublin, a poté se s nimi napevno spojí. Za tímto účelem se ve vakuu provádí také laminace. Pro kroky vyžadující vakuum využívá mnoho závodů vývěv Busch navržených přesně pro tento příslušný postup.

Jen před několika málo lety držel solární park „Solar Star I + II" v kalifornské Mohavské poušti světový rekord s celkovým objemem vyprodukované elektřiny ve výši 579 megawattů. Tento park čítající 1,7 milionu solárních panelů byl otevřen v červnu roku 2015. Ale jen o několik měsíců později převzal vedení s objemem produkce 648 megawattů a 2,5 milionu solárních panelů projekt solární elektrárny Kamuthi v indickém státu Tamil Nadu.

Solární park Longyangxia Dam v čínské provincii Qinghai poté posunul laťku na hodnotu 850 megawattů. Tato hodnota je od června 2019 překonána parkem Noor Abu Dhabi. Plánovány jsou v Arábii, Číně a jiných zemích dokonce již i větší elektrárny.


Přihlaste se k odběru zpravodaje ‘World of Vacuum'!
Přihlaste se nyní k odběru a budete neustále seznamováni s posledními fascinujícími novinkami ve světě vakua.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU