Neporézní a dokonale izolované - Odlitky a vysokonapěťové cívky, které jsou vyrobeny s impregnací z izolačního materiálu přenášeného vakuem

Neporézní a dokonale izolované - Odlitky a vysokonapěťové cívky, které jsou vyrobeny s impregnací z izolačního materiálu přenášeného vakuem

Semišové boty jsou chráněné proti vlhkosti pomocí impregnace. Mnoho technických součástí však také vyžaduje co nejhustší ochranný nátěr. A vakuum je pro něj perfektní.
Vacuum-impregnation-2.jpg

Malé póry mohou mít zničující účinek na technické součásti: odpadní olej na bloku motoru nebo vysoce výkonném generátoru v elektrárně může vést ke ztrátě funkčnosti nebo celkovému výpadku.

Nevyhnutelné vytváření pórů

Olejová vana je obvykle vyrobena z litiny. I přes pečlivou výrobu se mohou během odlévání nebo dalšího zpracování vytvářet drobné póry. Takové vady materiálu způsobují, že se vana proděraví, a bude tudíž nepoužitelná. Je také podstatné, aby se póry nevytvářely u jiných odlévaných dílů, jako například brzdových válců, těl čerpadel nebo ventilů.

Elektrické motory a generátory jsou mnohem komplexnější a jsou vyráběny z různých materiálů. I v tomto případě mohou mít póry fatální následky, zejména u cívek a závitů. Vzduchové dutiny mezi dráty a izolací mohou způsobit zvýšený odpor, snížené průrazné napětí, částečné vybíjení a dokonce úplné zničení vysokonapěťových součástí.

Takže póry je nutné nějakým způsobem odstranit. Za tímto účelem jsou prohlubně, které zůstaly v odlitých dílech a cívkách, vyplňovány syntetickou pryskyřicí. Nestačí nicméně aplikovat impregnaci pouze zvnějšku, jako je tomu u semišových bot, jelikož póry a mezery jsou drobné a mohou se nacházet také uvnitř jednotlivých dílů.

Snadný způsob provedení penetrace

Vakuum přenáší izolační materiál do všech mezer. Nejprve se jednotlivé díly zahřejí, odpaří se tak zbytková vlhkost a syntetická pryskyřice více roztaje. Obrobek je poté umístěn do vakuové komory, ve které „suché" vakuum uvolní páru a vzduch. Impregnační činidlo nyní vyteče z nádoby do vyprázdněné komory. Atmosférický tlak natlačí hmotu do nejmenšího póru cílového předmětu.

V případě potřeby je toto „mokré" vakuum uchováno po nějakou dobu, dokud není obrobek celý napenetrovaný. Při dokončovacím procesu jsou odstraněny nadměrné zbytky a impregnace vytvrdne pomocí horké polymerizace. Penetrace cívek a závitů v elektrických součástech dosáhne téměř sta procent; odlitky jsou po tomto zpracování trvale utěsněné.

Pro vakuovou impregnaci a podobné procesy, u kterých má proniknout tekutá hmota do prohlubní a mezer, je nejprve nutné vytvořit prostor. Nicméně pouhý jeden centimetr krychlový vzduchu obsahuje přibližně 30,000,000,000,000,000,000 atomů plynu. Ty stojí v cestě, pokud se snažíte vyplnit prohlubeň něčím jiným. V otevřeném prostředí vytlačí plyn snadno kapalina s mnohem vyšší hustotou. Čím jsou nicméně prohlubně menší, tím je pravděpodobnější, že se vytvoří „slepé uličky", ve kterých budou atomy obklíčeny. Takto obklíčený vzduch nemůže uniknout.

Jedině vakuum se svým sacím efektem zajišťuje, že jsou vyprázdněny i ty nejmenší prohlubně a že penetrační médium již nebude narážet na překážky v podobě plynových atomů ve vzduchu. Sání vzduchu má ještě jiný efekt: ve vyprázdněné komoře je tlak vzduchu blízký nule, zatímco „venku" váží vzduchový sloupec atmosféry přibližně 10 000 kilogramů na každý metr čtvereční povrchové oblasti. Tato síla může nyní zcela volně působit směrem do vakua. Stačí jen i zatlačit viskózní a lepkavou hmotu do těch nejmenších prohlubní.


Přihlaste se k odběru zpravodaje ‘World of Vacuum'!
Přihlaste se nyní k odběru a budete neustále seznamováni s posledními fascinujícími novinkami ve světě vakua.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU