Současný trend – individuální podtlaková řešení

Maulburg I nadále nabírá na intenzitě vývojová tendence směrem k individuálním podtlakovým řešením pro jednotlivé procesy nebo celé výrobní závody.
Podtlakové systémy Busch se šroubovými vývěvami COBRA pro chemické procesy
Podtlakové systémy Busch se šroubovými vývěvami COBRA pro chemické procesy

Hybnou silou tohoto trendu je nutnost dosažení co nejvyšší spolehlivosti, účinnosti a opakovatelnosti procesů. Společnost Busch pomáhá tento cíl uskutečňovat masivním rozšiřováním výrobních kapacit pro podtlakové systémy po celém světě.

Více než 50 let vyrábí společnost Busch vývěvy v Německu a po celou dobu se specializuje na budování podtlakových systémů, přičemž se zabývá všemi aspekty plánování, navrhování a konstrukce jednotlivých soustav.

Nejdůležitějším segmentem trhu pro podtlakové systémy je chemický zpracovatelský průmysl, v němž se podtlakové systémy Busch používají prakticky pro všechny aplikace vyžadující podtlak. Specialisté společnosti Busch mohou využívat zkušenosti z instalací tisíců podtlakových systémů v celém světě. V posledních letech se v různých zemích rozšiřovaly a modernizovaly systémy Busch a na základě poptávky chemického a farmaceutického zpracovatelského průmyslu byla zřízena kompetenční centra. Tato centra podléhají přímo hlavním pobočkám společnosti Busch v příslušných zemích. Jedno z těchto kompetenčních center se nachází v německém Maulburgu, kde – jako i v dalších zemích – jsou klientům k dispozici zkušení technologové a chemici jako pověřené kontaktní osoby pro konzultace, plánování a projektování podtlakových systémů. Podrobné plánování jednotlivých projektů provádí tým zaměřený na konstrukci systémů. Podtlakové soustavy se před dodávkou, instalací a uvedením do provozu na pracovišti zákazníka kompletně sestavují a testují ve výrobním závodě. Zákazníkovi se věnuje kontaktní osoba, která je neustále připravena řešit případné nejasností i po přejímce zařízení. Společnost Busch nabízí servisní smlouvy zahrnující plnou záruku na podtlakový systém, údržbu a okamžitou odezvu v případě závady.

Při navrhování podtlakových systémů mohou technologové výrobních procesů a specialisté na vakuové technologie stavět na širokém sortimentu vakuových čerpadel Busch. Samotná řada šroubových vývěv COBRA se vyrábí ve dvanácti velikostech se sacím výkonem až 2 500 m3/h. Tyto suchoběžné vývěvy jsou k dodání v mnoha verzích.

Jako standardní moduly podtlakových systémů Busch se také často používají kapalinokružné vývěvy řady Dolphin. Standardní řada výrobků Busch zahrnuje vývěvy Dolphin v jednostupňové nebo dvoustupňové verzi se sacím výkonem až 4 400 m3/h. Ty mohou pracovat s kapalinami kompatibilními s procesem. Široká řada konstrukčních materiálů, těsnění a těsnicích materiálů umožňuje přesné přizpůsobení systémů parametrům procesů.

Posilovací vývěvu v odpovídající velikosti lze vybrat z několika typů rotačních pístových vývěv. Všechny podtlakové komponenty Busch jsou k dispozici ve verzích s certifikátem ATEX. Široký sortiment samostatných komponent umožňuje zakázkovou výrobu optimálních, úsporných a spolehlivých řešení podtlakových systémů přesně podle požadavků odběratelů.


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat