Závody v potrubí při rychlosti 1000 km/h – Superrychlé cestování vlakem ve vakuu

Závody v potrubí při rychlosti 1000 km/h – Superrychlé cestování vlakem ve vakuu

Jediný způsob jak ekonomicky cestovat na zemi rychlostí zvuku - za pomoci vakuového potrubí. Na realizaci konceptu hyperloop se v současné době pracuje v Delft v Nizozemsku, kde jsou používány vývěvy Busch.
Hyperloop-1.jpg

Jaký je energeticky nejúspornější a ekologický způsob organizace dopravy v budoucnosti? Současné způsoby dopravy buď dosahují svých limitů, nebo s rostoucí mírou využití zvyšují množství zátěže na životní prostředí. Zakladatel společnosti SpaceX, Elon Musk, navrhl zcela nový přístup k řešení tohoto problému: Hyperloop. Hlavní myšlenkou je, že se budou elektromagneticky poháněné vlaky pohybovat rychlostí zvuku ve vakuovém potrubí, při téměř nulovém odporu vzduchu.

Zavěšený ve vzduchu

Musk počítá s tím, že tuto myšlenku přivedou k životu světoví technici. Vyhlásil soutěž, ve které se uchazeči - především univerzity a skupiny studentů - snažili vytvořit technické řešení tohoto konceptu. Jedna taková skupina byla založena v Nizozemsku na Technické univerzitě v Delftu. V roce 2017 vyhrál její koncept vozidla první soutěž SpaceX Hyperloop. Z této skupiny se pak vyvinula start-upová společnost Hardt, která také sídlí v Delftu.

Vedle vakuového potrubí je jádrem myšlenky Hyperloop elektromagnetický pohyb bez tření. Jeho principy se už používají u magneticky nadnášených vlaků, které byly původně vyvinuty v Německu a nyní se používají v Číně. Mladí inženýři z Delftu však ve svém přístupu udělali několik zásadních aktualizací. Jejich dopravní prostředek nebo „kapsle", se nevznáší na magnetickém poli nad kolejí. Místo toho je kolej nahoře a kapsle visí pod ní, kde je držena pomocí permanentního magnetu umístěného na palubě dopravního prostředku. Ve stejný okamžik působí na permanentní magnet opačným směrem elektromagnet, který mezi kolejí a zavěšením dopravního prostředku vytváří malou mezeru. Cívky v koleji dodávají energii a pohybují tak kapslí.

Úspěšný test

Toto nastavení bylo doposud úspěšně testováno ve 30metrovém vakuovém potrubí o průměru tří metrů. Pro evakuaci byl použit vakuový systém Busch. Dutinu o objemu 130 metrů krychlových dokáže vyprázdnit přibližně za 40 minut na úroveň vakua 1 milibaru. To odpovídá vakuu 99,9 %. Zkoušky při této konfiguraci demonstrovaly, že je technologie v podstatě funkční.

Mimochodem, vnitřek kapsle je tlakovou kabinou, podobně jako u letadla. Protože vakuové potrubí neobsahuje žádný kyslík k dýchání, využila společnost Hardt pro zásobování pasažérů vzduchem k dýchání technologii používanou v leteckém průmyslu. Už letos má být spuštěna tříkilometrová testovací dráha, která umožní otestovat kapsli při vyšších rychlostech. Dodávku vakua pro tuto dráhu – která bude mnohem složitější – opět zajistí společnost Busch.

Cyklista pohybující se rychlostí 30 km/h musí šlapat čtyřikrát intenzivněji než cyklista pohybující se rychlostí 15 km/h. Odpor vzduchu je tedy úměrný druhé mocnině rychlosti. Z toho důvodu není schopen super sportovní automobil s motorem o výkonu např. 1000 koní dosáhnout mnohem více než dvojnásobek nejvyšší rychlosti skromného rodinného sedanu. Obrovská úroveň odporu vzduchu při vysokých rychlostech není ničím jiným než narážením vozidla do molekul plynu ve vzduchu a silou potřebnou k jejich „rozhrnutí". Ve vakuu není takové vytlačování nutné a neexistuje v něm žádný odpor. A protože na elektromagneticky zavěšené vozidlo nepůsobí žádný valivý odpor, přemění se téměř veškerá hnací síla ve vakuovém potrubí na rychlost.


Přihlaste se k odběru zpravodaje ‘World of Vacuum'!
Přihlaste se nyní k odběru a budete neustále seznamováni s posledními fascinujícími novinkami ve světě vakua.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU