Velká úspora energie díky centralizované dodávce vakua pro balení

Lübeck, Germany Výroba müsli, cereálních tyčinek, ovesných vloček, a cereálií je těžištěm obchodních aktivit H. & J. Brüggen KG. Ve výrobních závodech s ultramoderními technologiemi ve svém sídle v německém Lübecku uplatňuje společnost přísný přístup k řízení energie. V rámci iniciativy zaměřené na úsporu energie bylo provedeno kritické posouzení staré dodávky vakua pro širokou škálu balicích strojů. Na základě spolupráce s odborníkem na vakuové technologie přešla společnost od decentralizované k centralizované dodávce vakua, která nyní dodává potřebné vakuum do všech balicích strojů. Tento nový systém sestává ze čtyř zubových vývěv MINK MV Synchro od Busch Vacuum Solutions. Díky této změně dosáhla společnost úspor energie 70 %.
Obr. č. 1: Tradiční společnost H. & J. Brüggen KG má svoji centrálu v lübeckém přístavu od roku 1886. Fotografie: H. & J. Brüggen KG
Obr. č. 1: Tradiční společnost H. & J. Brüggen KG má svoji centrálu v lübeckém přístavu od roku 1886. Fotografie: H. & J. Brüggen KG

H. & J. Brüggen KG je tradiční společnost, která byla založena již v roce 1868 a v současnosti ji vede již čtvrtá generace managementu. Brüggen se nachází v lübeckém přístavu od roku 1886 (obr. č. 1). Závod v Lübecku vyrábí müsli, cereální tyčinky, ovesné vločky a cereálie, které jsou prodávány pod vlastní značkou společnosti, a také pod soukromými značkami. Kromě dvou výrobních závodů v sídle společnosti v Lübecku má Brüggen také výrobní závody v Polsku, Francii a Chile. Brüggen vyrábí zboží pro přímý prodej spotřebitelům a dodává suroviny a polotovary do potravinářskému průmyslu (potravinové přísady) pro řadu použití v potravinách, jako je čokoláda a jiné bonbóny, pečivo a mléčné výrobky.

Alexander Boese odpovídá za řízení energie ve výrobních závodech pro müsli, ovesné vločky a cereálie v Lübecku. Bylo to jeho rozhodnutí pečlivě analyzovat dodávku vakua pro sáčkovací balicí stroje, kartonovacích strojů a Traypacker (stroje pro tvorbu výrobků na kartonové podložce). Do všech příslušných balicích strojů bylo nainstalováno celkem 19 suchoběžných rotačních vývěv, s roční spotřebou energie 136 800 kWh. Vzhledem k tomu, že společnost má výrobní a balicí proces rozdělen na tři směny, byly tyto vývěvy v provozu standardně každý den i noc, a to šest dní v týdnu.

Společně s Janem Brakowem, vedoucím obalových technologií, se rozhodli najít efektivnější alternativu. Odborník na vakuové technologie Busch Vacuum Solutions doporučil použití zubové vývěvy MINK MV z řady Synchro, které jsou standardně vybaveny integrovaným ovládáním a pohonem s proměnlivou rychlostí. Dále bylo cílem, aby tyto vývěvy fungovaly jako centrální vakuový systém pro zásobování vakuem pro všechny balicí stroje v budoucnosti. Aby nedošlo v důsledku nainstalování této nové vakuové technologie k žádným neočekávaným změnám, byly zpočátku nainstalovány pouze dvě zubové vývěvy MINK MV Synchro, které byly připojeny k některým sáčkovacím balicím a kartonovacím strojům.


Obr. č. 2: Částečný náhled centralizované dodávky vakua v H. & J. Brüggen KG. Fotografie: Busch Vacuum Solutions

Jakmile byly tyto vývěvy spuštěny, začaly vykazovat další výhody spolu s výrazně nižšími náklady na energii. Na každého ve společnosti především zapůsobila nízká úroveň hlučnosti, která byla výrazně nižší než u starých rotačních vývěv. A co víc, snížila se také provozní teplota, což snížilo také vyzařování tepla do okolí, a to zase ovlivnilo celkovou spotřebu energie. Alexander Boese vysvětluje, že snížení vyzařování tepla a hlavní nastavení systému MINK mělo za následek, že bylo možné snížit celkový výkon klimatizace. Veškerá balírenská technologie u výrobní linky na müsli přešla na technologii zubových vývěv MINK (obr. č. 2) na začátku roku 2019. To znamená, že soubor starých 19. decentralizovaných rotačních vývěv byl nahrazen čtyřmi zubovými vývěvami MINK MV Synchro. Alexander Boese měřil a dokumentoval spotřebu energie po dobu prvních šesti měsíců. Poté provedl projekci těchto statistických údajů, aby získal informace pro celý rok. Podle provedených výpočtů vyžadují čtyři vývěvy celkem 38 580 kWh / rok, což představuje roční úsporu energie 98 580 kWh (obr. č. 3) ve srovnání se spotřebou energie starých rotačních vývěv.


Obr. č. 3: Porovnání spotřeby energie před a po použití centralizované dodávky vakua. Fotografie: Busch Vacuum Solutions

Důvodem, proč byla úspora energie tak vysoká, je to, že se výrazně snížil počet vývěv, že byly vývěvy propojeny za účelem vytvoření jednoho systému dodávky vakua do celé balicí sekce, a v neposlední řadě, že jsou vývěvy řízeny v závislosti na potřebě.
Staré rotační vývěvy běžely v podstatě bez přestávky na plný výkon na každém stroji, i když ten byl dočasně vypnut.

Propojení vývěv pro vytvoření jednoho hlavního systému přineslo výhodu, že může být různá celková rychlost čerpání. Důvodem je, že ne všechny balicí stroje potřebují vždy zároveň stejnou rychlost čerpání. V případě kartonovacích strojů je například mnoho „uniklého vzduchu" standardně nasáváno, když je profukován vzduch kartonem nebo když není některý z přísavných držáků úplně těsný. Systém okamžitě zareaguje tím, že zvýší rychlost otáčení některé z vývěv nebo že aktivuje další vývěvu. Výsledkem je, že se zvýší rychlost čerpání vakua ze systému. V případě, že dojde k zastavení jednoho nebo více strojů, systém automaticky sníží rychlost čerpání. Systém jako takový spotřebovává pouze tolik energie, kolik je vyžadováno na výstupu.

Po prvních několika měsících používání si Jan Brakow všiml, že čtyři vývěvy MINK MV Synchro vyžadují „prakticky nulovou údržbu". Jediným pravidelným úkonem je proto odstranění prachu ze vstupních filtrů nebo jejich výměna, pokud jsou velmi špinavé. Jinak je údržba omezena na roční výměnu převodového oleje. Tu lze provést za běžícího provozu – dočasným odpojením jedné ze čtyř vývěv z napájecí sítě, což automaticky zvyšuje výkon zbývajících tří vývěv.

U starých rotačních vývěv bylo nutné pravidelně kontrolovat uhlíkové lamely a v případě jejich opotřebení je vyměnit, proces, který bylo možné provést pouze tehdy, pokud byl balicí stroj vypnut. Zubové vývěvy MINK mají bezkontaktní způsob fungování, což znamená, že pohyblivé části uvnitř vývěvy (obr. č. 4) spolu nepřicházejí do kontaktu. To znamená, že nedochází k opotřebení nebo tření, což u modelů s uhlíkovými lamelami způsobuje shromažďování jemného prachu kolem vývěvy. Alexander Boese a Jan Brakow jsou velmi potěšeni po více než ročních zkušenostech se zubovými vývěvami MINK, že došlo k úsporám energie, minimalizaci nutnosti údržby a nákladů, a velmi důležitému zvýšení spolehlivosti. Plány na rozšíření výroby a zakoupení dalších balicích strojů nyní zahrnují také plány na rozšíření kapacity dodávky vakua pomocí zubových vývěv MINK. 


Obr. č. 4: Řez suchoběžnou a bezkontaktní zubovou vývěvou MINK od Busch Vacuum Solutions. Fotografie: Busch Vacuum Solutions


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat