Energeticky úsporné zdroje vakua pro účely balení potravin

Čím dál tím víc výrobců potravin z ekonomických důvodů používá při balení potravin energeticky úsporné zdroje vakua. Je přitom důležité vyhodnotit celý proces balení a nejenom technologii použitou k vakuování.
Energy_Efficiency_News_Web_Image.jpg

Komorové vakuové baličky, stroje pro balení do misek nebo zatavovací baličky se používají k hygienickému balení čerstvých potravin a k prodloužení jejich životnosti. Čím větší je vytížení těchto balicích strojů a jejich provozní doba, tím lépe je potřeba vyhodnotit množství spotřebované energie a provozní náklady na zdroj vakua.


Zdroj vakua
Klíčovým komponentem pro generování vakua je vývěva. Vývěva odsává vzduch z komory balicího stroje. Jejím úkolem je dosáhnout co nejrychleji a co nejspolehlivěji daného podtlaku, než se balení zataví. Obvykle se používají rotační lamelové vývěvy. Vývěvy řady R 5 vyráběné společností Busch Vacuum Pumps and Systems již 50 let představují celosvětový standard pro vakuování a jsou neustále vylepšovány a zdokonalovány. Na veletrhu IFFA 2016, který se konal ve Frankfurtu, byla představena nejnovější řada R 5 RD. Tyto vývěvy umožňují 20% úsporu energie.

Pokud například vybavíte zatavovací baličku vývěvou R 5 RD 0360 A (obr. 1), za jeden rok při dvousměnném provozu ušetříte na elektrické energii přibližně 1 500 EUR (při ceně elektřiny 0,18 euro/kWh).


Obr. 1: R 5 RD 0360 A je první model nové, energeticky úsporné rotační lamelové vývěvy od společnosti Busch, který byl představen na veletrhu IFFA 2016.

Tato nová řada rotační lamelové vývěvy R 5 byla vyvinuta speciálně pro vakuové balení potravin. Díky hladkým, šikmým povrchům a samo-odkapávacímu designu se snadno čistí. Ve skříni nejsou žádné ventilátory. Všechny komponenty, které vyžadují údržbu, jsou umístěny na provozní straně a měnit je potřeba pouze odlučovač oleje. Tím se výrazně zjednodušuje údržba. Takže ušetříte i na údržbě.

Snížení tepelné zátěže
Vývěvy obvykle vytvářejí velké množství tepla, které může zvýšit teplotu uvnitř balicího stroje. Odpadní teplo je možné nejenom výrazně redukovat. Je možné ho také využít.

Výměník tepla typu olej/voda používaný s rotační lamelovou vývěvou R 5 dokáže výrazně snížit množství odpadního tepla a tak snížit i náklady na klimatizaci. Výměník tepla je možné použít i k ohřevu teplé vody, která se pak využije při provozu stroje. Výměníkem tepla je možné vybavit rotační lamelové vývěvy R 5 i dodatečně.

Pokud v jedné provozní místnosti pracují čtyři balicí stroje a každý z nich je vybaven rotační lamelovou vývěvou R 5 s výkonem motoru 5,5 kW, celkový výkon potřebný pro chlazení bude přibližně 6,0 kW. Pokud jsou však vývěvy vybaveny výměníkem tepla, výkon potřebný pro chlazení se sníží asi na 1,5 kW. Počítáme-li, že stroje jsou v provozu 4 500 hodin/rok a cena elektrické energie je 0,18 euro/kWh, vychází roční úspora zhruba na 3 700 EUR.

A to jsme nevzali v úvahu úsporu dosaženou využitím teplé vody.

Řízení balicího procesu
Existuje několik možností, jak pomocí inteligentních vakuových technologií zefektivnit celý balicí proces, od optimalizace kontrolního systému po využití vakuového zásobníku. Specialista společnosti Busch může vyhodnotit stávající zdroj vakua přímo v zákazníkově provozovně. Pak může zákazníka upozornit na oblasti, kde může ušetřit.

Cílem je navrhnout optimální řešení pro konkrétního zákazníka a tak dosáhnout co nejlepší úspory energie.


Obr. 2:  Centrální vakuový systém Busch ve velké provozovně pro zpracování masa

Centrální zdroj vakua
Každá firma, která balí potraviny na několika zatavovacích baličkách, strojích pro balení do misek nebo komorových baličkách, by měla zvážit centralizování zdroje vakua. Společnost Busch je světově největším dodavatelem těchto typů centralizovaných vakuových systémů (obr. 2) a má v tomto oboru nejvíce zkušeností. Centralizací je obvykle možné dosáhnout 50% úspory na energii nebo i více. Celkový výkon soustavy je navíc možné podle potřeby přesně regulovat. Ne všechny balicí stroje obvykle pracují na plný výkon, takže není nutné, aby celou dobu běžely všechny vývěvy. U centralizovaného systému stačí menší počet vývěv než u systému decentralizovaného. Centralizované vakuové systémy se navíc vyznačují maximální spolehlivostí a bezpečností, protože všechny klíčové komponenty jsou duplikované. Pokud nějaká vývěva vypoví službu nebo vyžaduje údržbu, celkový výkon soustavy tím není poznamenaný. S centrálními vakuovými systémy Busch je možné používat různé typy vývěv. Kromě rotačních lamelových vývěv R 5 jsou to zubové vývěvy Mink nebo šroubové vývěvy COBRA. Stávající vývěvy je možné v centralizovaném systému využít a tak snížit náklady na počáteční investici.

Následující tabulka ukazuje příklad z praxe. Jeden výrobce masných produktů díky centralizaci zdroje vakua ušetří na energii 151 000 EUR ročně.


Obr. 3: Náklady na energii u systémů s lokálním a centrálním zdrojem vakua


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat