Šetrné a spolehlivé vakuové upínání pro produkci sedacího nábytku

Společnost Kvist Industries A/S je výrobcem zejména vysoce kvalitního sedacího nábytku. Dřevěné součásti dánského návrháře nábytku jsou vyrobeny z masivního dřeva nebo lisovaného dřeva. Aby byly splněny požadavky na jejich kvalitu a výhradní požadavky zákazníků, hraje důležitou roli ruční zpracování prováděné zkušenými zaměstnanci. Velká pozornost se věnuje zejména perfektnímu opracování povrchů, což vyžaduje odbornou řemeslnou zručnost. Automatická výroba dílů se provádí na šesti různých CNC výrobních strojích. Jednotlivé díly jsou upínány podtlakem generovaným zubovými vývěvami Mink od společnosti Busch, což přináší výhody spolehlivosti a velkou úsporu energie.
Kvist_News_US_2017.JPG

Hlavními trhy společnosti Kvist jsou Německo a Skandinávie, ale narůstá význam čínského trhu, protože čínští zákazníci mají také narůstající zájem o produkty Kvist. Po 50 letech se židle a křesla s návrhem z počátečních let staly klasikou, která nyní zažívá renesanci v sortimentu produktů. Součástí portfolia společnosti Kvist je však také nově navržený sedací nábytek (obr. 1). Vedení společnosti Kvist Industries A/S se nachází v dánském městě Arre se dvěma výrobními závody.  Jeden ze závodů vyrábí sedací nábytek a druhý stoly.


Obr. 1: Hlavními produkty společnosti Kvist Industries A/S jsou vysoce kvalitní židle a křesla ve všech formách a verzích.

Společnost Kvist provozuje další výrobní závod v Lotyšsku. Toto místo zaměstnává 650 zaměstnanců při výrobě jednotlivých dílů.  Konečná montáž a zajišťování kvality tohoto sedacího nábytku je prováděna převážně v hlavním závodě v Arre. 

Centralizovaný podtlakový systém se třemi zubovými vývěvami Mink se používá v každém ze dvou dánských závodů k výrobě podtlaku potřebného k upínání.  Oba centrální podtlakové systémy byly v provozu od července 2015, kdy nahradily předtím používanou rotační lamelu běžící nasucho a kapalinokružné vývěvy.  Rotační lamelové vývěvy vyžadovaly během opotřebení lopatek hodně údržby.  Generátor vakua navíc uvolňoval odpadní teplo přímo do výrobní haly.  Hluk z jeho hlasitého fungování byl pro zaměstnance velmi nepříjemný.  Hladina vody kapalinokružných vývěv musí být neustále sledovaná a doplňovaná nebo vyměňovaná, pokud se voda znečistí dřevěným prachem.

Technický ředitel Rune Kvist nebyl spokojen s typem generátoru vakua, protože výkon nebyl konzistentní.  To někdy vedlo k upínacím problémům, protože podtlak nedosáhl odpovídající úrovně nebo jí dosahoval příliš pomalu.  Rune Kvist zjistil optimální zásobování vakuem dvěma centrálními podtlakovými systémy od společnosti Busch. „Mívali jsme nainstalovaných šest vývěv a tři CNC zpracovatelská střediska se dvěma zpracovatelskými stoly pro výrobu sedacího nábytku.  S tím spojené problémy s odpadem, teplem a hlukem měly negativní dopad na pracoviště. Dnes máme tři zubové vývěvy Mink mimo budovu, které jdou nepovšimnutě kromě skutečnosti, že vždy máme podtlak, který potřebujeme k upínání," řekl Rune Kvist.

Navíc se významně zvýšila provozní spolehlivost.  Požadovaný podtlak je ihned kdykoliv dostupný, protože potrubí mezi vývěvami a CNC stroji (obr. 2) souží jako podtlakový tlumič, ve kterém je udržován konstantní podtlak 200 milibarů. Vysoká úroveň provozní spolehlivosti je poskytována také řídícím systémem na přání. Jediné vývěvy v provozu jsou vývěvy, které skutečně potřebujeme k udržení hladiny podtlaku v potrubním systému.  V praxi to provádí maximálně dvě ze tří nainstalovaných vývěv Mink. Pokud tedy proto jedna z nich selže, nemělo by to mít žádný dopad na výrobu.
 


Obr.: 2 Součástky z masivního dřeva a lisovaného dřeva jsou zpracovávány na několika CNC strojích.

Dodatečný zásadní přínos systému centralizovaného podtlakového systému je umožněný pomocí řídicího systému zubových vývěv Mink a frekvenčně řízeného pohonu (obr. 3). Dají se vygenerovat velké úspory energie.  Zubové vývěvy Mink především vyžadují méně energie než porovnatelné vývěvy podobné velikosti.  To je umožněné bezkontaktní technologií zubových vývěv bez opotřebení.  Čerpací rychlost a podtlakový výkon zůstává dále konstantní po celý cyklus životnosti, zatímco čerpací rychlost a dosažitelná úroveň podtlaku rotační lamely běžící nasucho se snižuje kvůli opotřebení lamel.  Proto může menší zubová vývěva Mink často nahradit větší vývěvy s rotačními lamelami běžícími nasucho. V praxi to znamená, že je vyžadován menší výkon motoru pro srovnatelnou čerpací rychlost.


Obr.: 3 Porovnání spotřeby energie předcházejícího decentralizovaného vytváření podtlaku s rotačními lamelovými vývěvami a aktuálního centrálního řešením se zubovými vývěvami Mink.

Jako základní pravidlo je potřeba méně vývěv pro centralizaci přívodu podtlaku než u decentralizované instalace přímo v CNC zpracovatelských centrech.  Proto bylo šest dříve nainstalovaných vývěv s rotačními lamelami nahrazeno třemi novými vývěvami Mink.  Šest vývěv s rotačními lamelami bývalo v provozu během pracovní doby.  V praxi centralizovaný podtlakový systém ukázal, že pouze jedna vývěva Mink funguje během pracovní doby na 50 Hz a druhá se občas automaticky vypíná, ale pouze krátce a při nižší frekvenci. To poskytuje společnosti Kvist úspory energie 61 % nebo 22 600 kWh za rok (obr. 4) u samotné výroby sedacího nábytku.  Druhý centralizovaný podtlakový systém použitý pro výrobní stoly dosahuje podobných hodnot.

Rune Kvist je s centralizací zdroje vakua spokojený. Proto se také rozhodl použít tuto technologii v novém závodě v Lotyšsku a nainstaloval dva stejné centralizované podtlakové systémy s vývěvami Mink.

Podle Rune Kvista „údržba zubových vývěv Mink nestojí prakticky nic." Mají smlouvu o údržbě se společností Busch, která zahrnuje každoroční kontrolu zubových vývěv Mink a výměnu převodového oleje. Kvůli provozu bez opotřebení technologie zubové vývěvy není potřeba vyměňovat vývěvy s rotačními lamelami ani nejsou problémy související s provozními kapalinami nebo kapalinokružnými vývěvami.

O Kvist Industries A/S
Společnost Kvist byla založena před 50 lety a jde o rodinný podnik, který je nyní řízen již třetí generací.  Zpočátku se společnost Kvist zabývala výrobou lisovaných dřevěných dílů vyráběných zejména pro různé výrobce sedacího nábytku.  Dnes se zaměřuje na komplexní výrobu svého vlastního sedacího nábytku a stolů, které se prodávají po celém světě koncovým uživatelům prostřednictvím dalších výrobců nábytku.  Její vedení je v Arre v Dánsku, kde jsou dva výrobní závody, a další výrobní závod se nachází v Lotyšsku.


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat