Centrální zdroj vakua pro provozně spolehlivé a efektivní balení

Maulburg, Germany Společnost Westfleich je s devíti pobočkami a ročním obratem 2,5 miliard eur jedním z největších zpracovatelů masa v Německu.
Centrální vakuový systém firmy Busch ve Fleischcenter Erkenschwick společnosti Westfleisch
Centrální vakuový systém firmy Busch ve Fleischcenter Erkenschwick společnosti Westfleisch

Ve Fleischcenter Erkenschwick společnosti Westfleisch se na výrobní ploše o velikosti přibližně 135 000 metrů čtverečních týdně porazí 30 000 až 40 000 prasat a zpracuje 800 až 900 tun masných výrobků, převážně tepelně neupravených a tepelně upravených uzenin a šunky. Rozšířený provoz je vybaven centrálním vakuovým systémem firmy Busch, který zajišťuje zdroj vakua pro 30 balicích linek v několika budovách. Pro Westfleisch to představuje nejbezpečnější a nehospodárnější zdroj vakua.

Firma Westfleisch byla založena v roce 1928 jako společnost pro zužitkování dobytka a dnes je jedním z předních prodejců masa na trhu v Německu i v Evropě. Více než 40 procent vyrobeného množství se exportuje do více než 40 zemí. Více než 4 000 farmářů-kooperačních partnerů produkuje v rámci smluv prasata, hovězí dobytek a telata. Společnost Westfleisch je proto v mimořádné míře schopna zaručit původ, bezpečnost a kvalitu v celém výrobním řetězci. Prodej konečnému spotřebiteli probíhá prostřednictvím obchodů s potravinami. Ředitelství skupiny podniků s téměř 1 900 zaměstnanců je v Münsteru ve Vestfálsku, v devíti výrobních závodech probíhá porážka, bourání masa, jeho zpracování a úprava. Ve Fleischcenter Erkenschwick byl již v roce 1990 instalován první centrální zdroj vakua společnosti Busch. Dnes vyrábí Westfleisch v Erkenschwicku s více než 1 000 zaměstnanců ve dvousměnném provozu pět dní v týdnu, přičemž se v závislosti na sezóně pracuje částečně i o sobotách. Třetí směna provádí čištění výrobních zařízení.

Díky neustálému rozšiřování výrobních kapacit a s tím spojené výstavbě závodu, restrukturalizačním opatřením a striktnímu rozdělení prostor („rozdělení na zóny") pro výrobu tepelně neupravených a tepelně upravených uzenin později vznikl druhý centrální systém. V roce 2013 se společnost Westfleisch rozhodla, že tyto dva zdroje vakua, které ležely několik stovek metrů od sebe, nahradí jedním jediným novým zařízením. Zařízení mělo být instalováno pokud možno na centrálním místě, které je nejblíže od všech balicích linek ve všech budovách.

Na základě dobrých zkušeností, které dosud měla firma se společností Busch v oblasti vakuové techniky resp. centrálního zdroje vakua i v jiných závodech Westfleisch, padla volba na vakuovou centrálu od firmy Busch, která splňovala všechny požadavky.

Firma Busch poté navrhla zařízení tak, aby bylo pomocí termoformovacích strojů dosaženo co nejvyššího počtu cyklů na všech 30 balicích linkách. Zde jsou balicí komory vakuovány ve dvou úrovních tak, aby bylo využito kritických poklesů tlaku, čímž se dosáhne co nejrychlejší doby cyklu. To znamená, že se část centrálního vakuového systému skládá z vývěvových stanic pro hrubé vakuum, které předčerpají obaly na 50 milibarů, načež vývěvové stanice pro jemné vakuum připojené pomocí zpětných ventilů sníží podtlak v balicí komoře na dva až tři milibary. Nejedná se pouze o nejrychlejší, ale i nejúčinnější způsob, jak dosáhnout koncového tlaku v obalu. Vysoké hospodárnosti se docílí díky tomu, že lze pro dosažení hrubého vakua použít rotační lamelové vývěvy R 5 s poměrně malou rychlostí sání. Ve vývěvových stanicích pro jemné vakuum pracují frekvenčně řízené Rootsovy vývěvy Panda jako posilovací vývěvy (boostery), které se připojují až po dosažení hrubého vakua.

Termoformovací vývěvová stanice s jednotlivými vakuovými moduly dodává vakuum s tlakem 160 milibarů do formovacích stanic v termoformovacích automatech. Toto vakuum slouží k tomu, aby se spodní fólie obalu odsála do určitého tvaru, čímž se vytvoří balicí miska (tray).

Centrální vakuový systém koncipovala firma Busch tak, aby jej bylo možné kdykoliv vymontovat, a při dalším zvyšování výrobní kapacity opět „nasadit". Podobné rozšíření bylo nutností již začátkem roku 2015.

Od začátku roku 2015 se rozšířený centrální vakuový systém skládá z celkem 18 rotačních lamelových vývěv a Rootsových vývěv. Tento počet přesně odpovídá počtu vývěv, které byly před rokem 2013 společně instalovány v obou centrálních vakuových systémech. Ovšem tehdy bylo připojeno pouhých 13 balicích strojů, kdežto dnes je vakuem zásobováno 30 balicích strojů.

To znamená, že spojení původních dvou centrálních vakuových systémů do nového centrálního zdroje vakua přineslo úsporu energie ve výši 56 procent. Řízení centrálního vakuového systému je naprogramováno tak, že jednotlivé vývěvy mohou být dle potřeby připojeny či odpojeny.

Vzdálenosti mezi jednotlivými balicími linkami a centrálním vakuovým systémem činí až 400 metrů. Potrubní síť z PVC pro zdroj jemného, hrubého a termoformovacího vakua ve Westfleisch v Erkenschwicku činí celkem 1 300 metrů.

Odpovědní pracovníci ve firmě Westfleisch jsou s rozšířeným zdrojem vakua po sedmiměsíčním provozu nanejvýš spokojeni a jsou si jisti, že se rozhodli správně.

Při rozhodování pro firmu Busch bylo pro Westfleisch kromě úspory energie důležité také to, že vše bylo nabízeno na jednom místě. Specialisté na vakuum firmy Busch měli na starost celkovou koncepci, návrh provedení, montáž, instalaci i uvedení vakuového systému do provozu včetně potrubí. Firma Busch nabídla také servisní smlouvu „all inclusive". To znamená, že firma Busch přebírá kompletní záruku za zařízení, provede veškeré údržbářské práce a poskytne pomoc v případě případných poruch.

Údržbářské práce mohou technici Busch provádět během běžného provozu. Za tím účelem se jednotlivé vývěvy odpojí od vakuové sítě a po údržbě se opět připojí. Servisní technik přitom nemusí vstupovat do výrobních prostor - což je velkou výhodou z hlediska hygieny výroby potravin. Další výhodou centralizace je to, že do chlazených výrobních, příp. balicích prostor nesálá prostřednictvím vývěv přímé teplo. Díky tomu jsou při klimatizaci prostor možné významné úspory energie.


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat