Cavotec Specimas S.p.A. získává ocenění společnosti Busch za inovace ve vakuové technologii za rok 2015

Maulburg, Germany Cena za inovace Innovation In Vacuum Busch Award 2015 byla udělena italskému strojírenskému koncernu Cavotec Specimas S.p.A. Koncern Cavotec si vybudoval své jméno inovativními systémy automatizace a elektrického napájení pro přístavy, především pak automatizovanou upevňovací technikou MoorMaster™, která využívá vakuovou technologii Busch.
Busch+Innovation+in+Vacuum+Award+2015.JPG2.jpg

Dokování cisternové lodi nebo velkého trajektu bez pomoci se na první poslech může zdát nemožné, ale díky nové technologii je nyní tento postup snazší, než bychom si kdy uměli představit. Namísto kotevních a uvazovacích lan pro připoutání lodi k přístavnímu molu se k udržení plavidla na místě používají podtlaková čerpadla.

Metoda kotvení MoorMaster™ nabízí mnoho výhod. V prvé řadě se značně se zkrátila doba potřebná k zakotvení plavidla v doku. Doba kotvení velkých nákladních lodí se liší podle převládajících podmínek, může se ale pohybovat mezi 20 a 90 minutami. S použitím systému MoorMaster™ je ale tuto operaci možné provést v řádu sekund a vyplutí je možné již za 10 sekund. Tyto úspory času umožňují rychlejší vykládku nákladních lodí a trajektů. Celý postup může provést pomocí dálkového ovládání jedna osoba přímo z můstku lodi nebo pracovníci přístavu z pevniny. Velké nákladní lodi o hrubé nosnosti do 450 000 t nebo kontejnerová plavidla do 18 000 TEU (kontejnerů o velikosti 20 stop) lze zajistit pomocí této automatické podtlakové kotvicí technologie bez vázacích lan.

Použití podtlakové technologie v tomto inovativním systému kotvení zkracuje dobu, kdy jsou nutné vlečné čluny. Loď připluje rovnoběžně k nábřežní zdi a roztáhnou se přísavky, které se přichytí k trupu lodi a přitáhnou plavidlo k molu. Pomocí technologie MoorMaster™ lze bezpečně ukotvit dokonce i plavidla podstatně delší než molo.

Cavotec MoorMaster

Princip

Každá podtlaková přísavná jednotka zahrnuje pohonnou soustavu s nainstalovanou elektronikou, hydraulickými čerpadly a zubovými vývěvami Mink od společnosti Busch. Elektronický řídicí systém monitoruje pohyby lodi vyvolané dmutím moře, změnami pohybu vody, proudy, vlnami nebo větrem a vyrovnává je pomocí důmyslného hydraulického systému.

Úkolem zubových vývěv Mink je působit po dosednutí přísavek na trup lodi okamžitě vysokým podtlakem a zajistit silnou adhezi, s jejíž pomocí lze plavidlo přitáhnout k molu a spolehlivě držet na místě. Podtlakový zásobník v čerpací soustavě zajišťuje stálou rezervní kapacitu, aby se i při výpadku elektrického proudu zachovalo spojení mezi lodí a přísavkou.

„Pracovníkům společnosti Cavotec dalo hodně práce propojit pevninu s vodou v pohybu. Díky technologii MoorMaster™ přišli na rychlejší způsob kotvení lodí, u něhož nedochází k nehodám, které se mohou vyskytnout při uvazování lodí lany," řekl dr. Karl Busch.
 


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat