Připravená k využití v Průmyslu 4.0: nová rotační lamelová vývěva s regulací tlaku

Maulburg, Germany Společnost Busch představila novou vývěvu R 5 PLUS, která je naprostou technologickou senzací v oblasti balení potravin. Při provozu je schopna regulovat úroveň tlaku a také dokáže udržet konstantní rychlost, čímž uspoří obrovské množství energie. Ať už vývěva R 5 PLUS funguje samostatně v balicím stroji nebo jako modul v systému centrální dodávky vakua, dokáže při provozu dodržovat stanovenou rychlost čerpání. Pokud v průběhu balicího procesu dojde ke změně baleného množství, vývěva přesto dokáže udržet požadovanou hladinu vakua. Díky pohonu s proměnnými otáčkami je vývěva schopna dosáhnout rychlosti čerpání mezi 440–760 m3/h a koncového tlaku 0,1 mbar. Veškerá provozní data jsou nepřetržitě zaznamenávána a ukládána. Data je možné zobrazit přímo na zabudovaném displeji nebo je lze přenést pomocí klientského/serverového protokolu Modbus TCP/IP. Vývěvu lze dálkově ovládat pomocí počítače. Nová vývěva společnosti Busch je tedy připravená k využití v Průmyslu 4.0.
Nová rotační lamelová vývěva R 5 PLUS společnosti Busch je velmi energeticky úsporná a disponuje prvky konektivity, díky kterým je připravena k využití v Průmyslu 4.0. Foto: Busch Dienste GmbH
Nová rotační lamelová vývěva R 5 PLUS společnosti Busch je velmi energeticky úsporná a disponuje prvky konektivity, díky kterým je připravena k využití v Průmyslu 4.0. Foto: Busch Dienste GmbH

Vývěva R 5 PLUS je schopna provozu ve dvou režimech. V intuitivní nabídce na displeji si uživatelé mohou vybrat mezi režimem stálé rychlosti (constant speed) a režimem kontroly tlaku (pressure control). Nejvhodnější provozní režim závisí na typu balení. Pokud balíte menší jednotky v rychlých cyklech, kdy je mezi evakuačními cykly přestávka pouze pár vteřin, je vhodné nechat vývěvu v provozu. Rychlost můžete změnit přímo na displeji, a proto může být přizpůsobená požadavkům daného okamžiku. Nedojde tak k negativnímu ovlivnění kvality ani doby trvání cyklu. To znamená, že rychlost čerpání se může pohybovat na konstantní úrovni mezi 440–760 m3/h. 

Pokud balíte v delších cyklech nebo pokud je vývěva součástí centrálního vakuového systému, regulace teploty je vhodnější volbou. V tomto případě vývěva udržuje přednastavenou hladinu vakua bez ohledu na změny v rychlosti čerpání. Jakmile je dosaženo požadované hladiny vakua, vývěva R 5 PLUS bude v provozu při minimální rychlosti 35 Hz. Díky tomu může vývěva lépe reagovat na potřebu zvýšení rychlosti čerpání tím, že zvýší rychlost otáček. Pokud dojde k prodloužení přestávky, režim Ecomode umožňuje vývěvě se automaticky vypnout a zapnout.  

Vývěva R 5 PLUS byla zkonstruována na základě osvědčené rotační lamelové vakuové technologie společnosti Busch. Díky stabilní křivce objemového toku je tato vývěva schopna dosáhnout 70 % rychlosti čerpání při atmosférickém tlaku a to i při hladině vakua jen 5 mbar. Jednou z hlavních výhod rotačních lamelových vývěv je, že spotřeba energie se snižuje společně s klesáním hladiny tlaku. Rotační lamelová vývěva spotřebuje největší množství energie v době, mezi jejím opětovným nastartováním a dosažením hladiny kolem 300 mbar. Při pracovním rozsahu 10 mbar a koncovém tlaku 0,1 mbar vývěva spotřebuje pouze mezi 40–60 % specifikovaného jmenovitého výkonu. Už pouze tento prvek dělá z vývěvy R 5 PLUS nejsilnější a nejúčinnější vývěvu v dané výkonnostní třídě. Díky dvěma volitelným provozním režimům a možnosti přizpůsobení výkonu danému okamžiku dokáže vývěva R 5 PLUS ušetřit ještě více energie.

Standardní zabudovaný programovatelný logický automat (PLC) nepřetržitě zaznamenává a ukládá veškerá provozní data. Tím je umožněno úplné a nepřetržité nahrávání dat a také mimo jiné spuštění funkcí varování a alarmu. V jednoduché uživatelské nabídce na displeji může obsluha stroje nastavit čas, kdy tyto funkce varování a alarmu mají být spuštěny a také to, co bude následovat po nich. Veškerá data, která jsou uložena na PLC, mohou být přenesena na jiné PLC, počítače nebo řídicí SMS jednotky v analogové nebo digitální podobě. To znamená, že rotační lamelová vývěva R 5 PLUS disponuje plnou konektivitou. 


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat